ExcelVba Stili Rakamı Sayıyı, Yazıya, Metine Çevirme

Excel sayfalarında kullandığımız yerleşik fonksiyonlar ya da kendi yazabileceğiniz fonksiyonlar ile ilgili bilmek istedikleriniz, sorunlar ve çözümleri

ExcelVba Stili Rakamı Sayıyı, Yazıya, Metine Çevirme

İleti#1)  Hakan Behcan » 03 Ekm 2008 21:39

Sadece tam sayı için düzenledim. Herhangi bir yerden alıntı değil, ev yapımıdır.
Doğruluğunu test ettim ama siz de test eder misiniz?.

Kod: Tümünü seç
Dim Dizi As Variant
Function YuzlerMetin(ByVal SayiStr$) As String
YuzlerMetin = Array("", "Yüz", "İkiYüz", "ÜçYüz", "DörtYüz", "BeşYüz", "AltıYüz", "YediYüz", "SekizYüz", "DokuzYüz")(Left$(SayiStr, 1)) & Array("", "On", "Yirmi", "Otuz", "Kırk", "Elli", "Altmış", "Yetmiş", "Seksen", "Doksan")(CByte(Mid$(SayiStr, 2, 1))) & Array("", "Bir", "İki", "Üç", "Dört", "Beş", "Altı", "Yedi", "Sekiz", "Dokuz")(Right$(SayiStr, 1))
End Function
'www.excelvba.net

Function YaziIleRakam(ByVal Sayi As Double) As String
    Dizi = Split(Format(Sayi, "#,##0"), ".")
    For i = LBound(Dizi) To UBound(Dizi)
        YaziIleRakam = YaziIleRakam & IIf((UBound(Dizi) - i = 1) * CInt((Dizi(i) = 1)), "", YuzlerMetin(Format(Dizi(i), "000"))) & Array("", "Bin", "Milyon", "Milyar", "Trilyon")(UBound(Dizi) - i)
    Next i
End Function

Sub Test()
MsgBox YaziIleRakam(231123325665#), , "www.excelvba.net"
End Sub


Hücrede çalıştırmak için
A1 de sayı yazıyorsa
A2 ye
=yaziilerakam(A1) yazıyoruz.

Not: Bu çalışırlılığı kanıtlanmış bir kod değildir. Kullanırken dikkatli olalım, hataları da açık bir ifade ile bu başlık altına yazalım lütfen.
En son Murat OSMA tarafından, 11 Eyl 2009 22:55 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 değişiklik yapıldı.
Sebep: Başlık Düzeltildi.
Kullanıcı avatarı
Hakan Behcan
Yönetim Kurulu
 
Adı Soyadı:Hakan BEHCAN
Kayıt: 15 Haz 2008 03:31
Konum: Çerkezköy - Tekirdağ
Meslek: Belli bir meslek yoktur.
Yaş: 48
İleti: 1355
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: Çerkezköy

ExcelVba Stili Rakamı Sayıyı, Yazıya metine Çevirme

İleti#2)  Tarkan VURAL » 03 Ekm 2008 22:17

Süper çalışıyor. --)( 999 Trilyon sonuna kadar harika...
Resim
www.tarkanvural.com.tr

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciûn
Şüphesiz ki; biz Allah’a âidiz ve vakti geldiğinde O’na döndürüleceğiz.

HasbunAllâhu ve nimel vekîl
Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir.


ExcelVBA.NET' e katkıda bulunmak ister misiniz ? O halde BAĞIŞ butonunu tıklayın...
Kullanıcı avatarı
Tarkan VURAL
Yönetim Kurulu
 
Adı Soyadı:Tarkan VURAL
Kayıt: 14 Haz 2008 20:27
Konum: tarkan@excelvba.net
Meslek: LUU, Yazılım Geliştirme Müdürü
Yaş: 44
İleti: 26652
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: İstanbul - Beylikdüzü

ExcelVba Stili Rakamı Sayıyı, Yazıya metine Çevirme

İleti#3)  ismailmuhcu » 04 Ekm 2008 12:27

Bence çok iyi, hele bir de kuruş hanesi yapılınca süper olacak...
Mr Step Back : Code Banker
------------------------------------------------------------
Msgbox "Aradığınız Birçok Sorunun Yanıtı "Kod Sihirbazı Pro" da olabilir"
Kullanıcı avatarı
ismailmuhcu
Siteye Alışmış
 
Adı Soyadı:ismail muhcu
Kayıt: 15 Haz 2008 02:15
Konum: Trabzon
Meslek: Muhasebe
Yaş: 47
İleti: 354
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: Trabzon

ExcelVba Stili Rakamı Sayıyı, Yazıya metine Çevirme

İleti#4)  Hakan Behcan » 04 Ekm 2008 14:20

Süper olacaksa yapalım İsmail Bey,
Aslında verdiğim kodlar olayın çekirdeğini oluşturuyor. Az kodlama bilen birisi kendisine istediği gibi bir kullanıcı Tanımlı Fonksiyon oluşturabilir.

Bir modüle aşağıdaki kodları ekleriz.
Kod: Tümünü seç
Dim Dizi As Variant
Function YaziIleRakam(ByVal Sayi As Double) As String
    Dizi = Split(Format(Sayi, "#,##0"), ".")
    For i = LBound(Dizi) To UBound(Dizi)
        YaziIleRakam = YaziIleRakam & IIf((UBound(Dizi) - i = 1) * CInt((Dizi(i) = 1)), "", YuzlerMetin(Format(Dizi(i), "000"))) & Array("", "Bin", "Milyon", "Milyar", "Trilyon")(UBound(Dizi) - i)
    Next i
End Function
'www.excelvba.net
Function YaziIleRakam(ByVal Sayi As Double) As String
    Dizi = Split(Format(Sayi, "#,##0"), ".")
    For i = LBound(Dizi) To UBound(Dizi)
        YaziIleRakam = YaziIleRakam & IIf((UBound(Dizi) - i = 1) * (Dizi(i) = "1"), "", YuzlerMetin(Format(Dizi(i), "000"))) & Array("", "Bin", "Milyon", "Milyar", "Trilyon")(UBound(Dizi) - i)
    Next i
End Function

Function YaziIleOndalikli(Sayi As Double, Optional OndalikAdi$) As String
    YaziIleOndalikli = IIf(Fix(Sayi) = 0, "Sıfır", YaziIleRakam(Fix(Sayi))) & IIf(Sayi = Fix(Sayi), "", " " & IIf(OndalikAdi = "", "Binde", OndalikAdi) & " " & YuzlerMetin(Format((Sayi - Fix(Sayi)) * 1000, "000")))
End Function

Function ParaMetin(Tutar As Double, Optional Butun$, Optional Ondalik$) As String
    ParaMetin = IIf(Fix(Tutar) > 0, YaziIleRakam(Fix(Tutar)) & IIf(Butun = "", " TL", " " & Butun), "") & " " & IIf(Tutar = Fix(Tutar), "", YuzlerMetin(Format(((Tutar - Fix(Tutar)) * 100), "000")) & IIf(Ondalik = "", " KURUŞ", " " & Ondalik))
End Function

Function TarihMetin$(tarih As Date, Optional Gun As Boolean)
    TarihMetin = YuzlerMetin(Format(Day(tarih), "000")) & " " & MonthName(Month(tarih)) & " " & YaziIleRakam(Year(tarih)) & IIf(Gun, " " & Format(tarih, "dddd"), "")
End Function

Sub TamSayiTest()
MsgBox YaziIleRakam(34525), , "www.excelvba.net"
End Sub

Sub OndalikliSayiTest()
MsgBox YaziIleOndalikli(345.25), , "www.excelvba.net"
MsgBox YaziIleOndalikli(345.25, "Nokta"), , "www.excelvba.net"
End Sub

Sub ParaTest()
MsgBox ParaMetin(345.25), , "www.excelvba.net"
MsgBox ParaMetin(345.25, "USD", "CENT"), , "www.excelvba.net"
MsgBox ParaMetin(345.25, "YTL", "YKR"), , "www.excelvba.net"
MsgBox ParaMetin(345.25, , "KR"), , "www.excelvba.net"
End Sub

Sub TarihTest()
MsgBox TarihMetin(Date), , "www.excelvba.net"
MsgBox TarihMetin(Date, True), , "www.excelvba.net"
End Sub


Kodlar içinde örnek testler var. Ancak hücrelerde test etmek için aşağıdaki formülleri hücreye yazarak deneybilirsiniz.
Kod: Tümünü seç
=yuzlermetin(B2)
=YaziIleRakam(B3)

=YaziIleOndalikli(B5)
=YaziIleOndalikli(B5;"Nokta")

=parametin(B8)
=parametin(B9; "USD"; "CENT")
=parametin(B10; "YTL"; "YKR")
=parametin(B11;; "KR")

=tarihmetin(B13)
=tarihmetin(B14;1)


Dosya da ekte.

Not:
Örnekteki tüm diğer fonsksiyonlar aşağıdaki iki foksiyondan yaralanmıştır. Bunlar olmadan onlar bir işe yaramaz. Tek başına çalışabilecek tek fonksyion yuzlermetin fonksiyonudur.
yuzlermetin
YaziIleRakam
Bu iletideki ekleri görmek için gerekli yetkilere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Hakan Behcan
Yönetim Kurulu
 
Adı Soyadı:Hakan BEHCAN
Kayıt: 15 Haz 2008 03:31
Konum: Çerkezköy - Tekirdağ
Meslek: Belli bir meslek yoktur.
Yaş: 48
İleti: 1355
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: Çerkezköy

REKLAM
Excel Logo XML Oluşturucu
Logo Object Designer ile Uyarlama

ExcelVba Stili Rakamı Sayıyı, Yazıya metine Çevirme

İleti#5)  Tarkan VURAL » 04 Ekm 2008 15:29

şkşk
Resim
www.tarkanvural.com.tr

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciûn
Şüphesiz ki; biz Allah’a âidiz ve vakti geldiğinde O’na döndürüleceğiz.

HasbunAllâhu ve nimel vekîl
Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir.


ExcelVBA.NET' e katkıda bulunmak ister misiniz ? O halde BAĞIŞ butonunu tıklayın...
Kullanıcı avatarı
Tarkan VURAL
Yönetim Kurulu
 
Adı Soyadı:Tarkan VURAL
Kayıt: 14 Haz 2008 20:27
Konum: tarkan@excelvba.net
Meslek: LUU, Yazılım Geliştirme Müdürü
Yaş: 44
İleti: 26652
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: İstanbul - Beylikdüzü

ExcelVba Stili Rakamı Sayıyı, Yazıya metine Çevirme

İleti#6)  ismailmuhcu » 04 Ekm 2008 17:36

Çok güzel oldu. Sağolun... Foksiyon tanımları uzun geldi bana ; müsadeniz varsa, compütürüme kopyaladığım çalışmanızı aşağıdaki şekilde kısaltmak istiyorum ...
Kod: Tümünü seç
=yuzlermetin(B2) / YM
=YaziIleRakam(B3) / Yaz
=YaziIleOndalikli(B5) / YO
=parametin(B8) / PM
=tarihmetin(B13) / TM
Mr Step Back : Code Banker
------------------------------------------------------------
Msgbox "Aradığınız Birçok Sorunun Yanıtı "Kod Sihirbazı Pro" da olabilir"
Kullanıcı avatarı
ismailmuhcu
Siteye Alışmış
 
Adı Soyadı:ismail muhcu
Kayıt: 15 Haz 2008 02:15
Konum: Trabzon
Meslek: Muhasebe
Yaş: 47
İleti: 354
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: Trabzon

REKLAM
ETA - Excel Konsolide Raporlama
ETA Excel Personel Entegre Raporu

ExcelVba Stili Rakamı Sayıyı, Yazıya metine Çevirme

İleti#7)  Erhan Yavuz » 04 Ekm 2008 18:12

Hakan eline sağlık yine döktürmüşsün... [TESEKKÜR]
☾✭ Türkçemizi tam ve doğru kullanmaktan korkmayalım..
Teşekkür etmek Erdemdir. ECYavuz


OSMANLI OYUNU (1402-1566)
http://www.excelvba.net/viewtopic.php?f=41&t=9984

EXCEL-VBA KOD BANKASI PRO.7.0
http://www.excelvba.net/viewtopic.php?f=38&t=3304
Resim
Kullanıcı avatarı
Erhan Yavuz
Site Forum Yöneticisi
 
Adı Soyadı:Erhan Yavuz
Kayıt: 15 Haz 2008 02:13
Konum: Etiler / İstanbul
Meslek: Emekli Sb.
Yaş: 59
İleti: 5696
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: İstanbul / Etiler

ExcelVba Stili Rakamı Sayıyı, Yazıya metine Çevirme

İleti#8)  Hakan Behcan » 04 Ekm 2008 20:47

İsmail Bey, kodlarla veya kodlara dilediğinizi yapabilirsiniz. Sorun olmaz.
Kullanıcı avatarı
Hakan Behcan
Yönetim Kurulu
 
Adı Soyadı:Hakan BEHCAN
Kayıt: 15 Haz 2008 03:31
Konum: Çerkezköy - Tekirdağ
Meslek: Belli bir meslek yoktur.
Yaş: 48
İleti: 1355
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: Çerkezköy

ExcelVba Stili Rakamı Sayıyı, Yazıya metine Çevirme

İleti#9)  Hakan Behcan » 04 Ekm 2008 23:46

Çevirme işi hata veriyor sanırım.
91.021.521.001.255 sayısı nasıl okunur?
fonksiyon
DoksanBirTrilyonYirmiBirMilyarBeşYüzYirmiBirMilyonBirBinİkiYüzElliBeş
şeklinde çevirmiş.
Kullanıcı avatarı
Hakan Behcan
Yönetim Kurulu
 
Adı Soyadı:Hakan BEHCAN
Kayıt: 15 Haz 2008 03:31
Konum: Çerkezköy - Tekirdağ
Meslek: Belli bir meslek yoktur.
Yaş: 48
İleti: 1355
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: Çerkezköy

ExcelVba Stili Rakamı Sayıyı, Yazıya metine Çevirme

İleti#10)  Erkan Akayay » 04 Ekm 2008 23:47

Bu kadar kurcalarsan bozarsın tabiki hehe
Sorularınızı düzgün bir Türkçe ile, detay vererek ve örnek dosyayla destekleyerek sorunuz.
Örnek dosyalarınızda Application.Visible veya hide gibi sayfa gizlemelerini iptal ediniz.
Kullanıcı avatarı
Erkan Akayay
Site Dostu
 
Kayıt: 20 Ağu 2008 13:59
Konum: YALOVA
Meslek: Bilgi İşlem
Yaş: 48
İleti: 3906
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: Ümraniye

ExcelVba Stili Rakamı Sayıyı, Yazıya metine Çevirme

İleti#11)  Hakan Behcan » 05 Ekm 2008 00:04

Arkadaşlar. Ben önceki mesajlarda değişikliği yapıyorum.

Kod: Tümünü seç
Function YaziIleRakam(ByVal Sayi As Double) As String
    Dizi = Split(Format(Sayi, "#,##0"), ".")
    For i = LBound(Dizi) To UBound(Dizi)
        YaziIleRakam = YaziIleRakam & IIf((UBound(Dizi) - i = 1) * (Dizi(i) = "1"), "", YuzlerMetin(Format(Dizi(i), "000"))) & Array("", "Bin", "Milyon", "Milyar", "Trilyon")(UBound(Dizi) - i)
    Next i
End Function


Fonksiyonu aşağıdaki gibi değiştirilecek.

Kod: Tümünü seç
Function YaziIleRakam(ByVal Sayi As Double) As String
    Dizi = Split(Format(Sayi, "#,##0"), ".")
    For i = LBound(Dizi) To UBound(Dizi)
        YaziIleRakam = YaziIleRakam & IIf((UBound(Dizi) - i = 1) * CInt((Dizi(i) = 1)), "", YuzlerMetin(Format(Dizi(i), "000"))) & Array("", "Bin", "Milyon", "Milyar", "Trilyon")(UBound(Dizi) - i)
    Next i
End Function
Kullanıcı avatarı
Hakan Behcan
Yönetim Kurulu
 
Adı Soyadı:Hakan BEHCAN
Kayıt: 15 Haz 2008 03:31
Konum: Çerkezköy - Tekirdağ
Meslek: Belli bir meslek yoktur.
Yaş: 48
İleti: 1355
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: Çerkezköy

ExcelVba Stili Rakamı Sayıyı, Yazıya metine Çevirme

İleti#12)  mislicihan » 03 Arl 2008 23:41

selamlar. ben bunu bir makbuz örneğinde uyguladım fakat şöyle bir sorun yaşıyorum. ilgili hücredeki değeri değiştirdiğimde formül bozuluyor. buna nasıl bir çözüm bulabilirim.

şimdiden teşekkürler...
Kullanıcı avatarı
mislicihan
 
Adı Soyadı:misly cihan
Kayıt: 02 Arl 2008 23:55
Konum: türkiye
Meslek: sigortacı
Yaş: 50
İleti: 3
 
Cinsiyet: Bayan
Bulunduğunuz İl / Semt: bahçeşehir

ExcelVba Stili Rakamı Sayıyı, Yazıya metine Çevirme

İleti#13)  Hakan Behcan » 04 Arl 2008 00:10

Aslında yeteri kadar test edilmemiş bir deneme idi.
Örnek dosyanızı gönderirseniz, hatayı düzeltmeye çalışalım.
Kullanıcı avatarı
Hakan Behcan
Yönetim Kurulu
 
Adı Soyadı:Hakan BEHCAN
Kayıt: 15 Haz 2008 03:31
Konum: Çerkezköy - Tekirdağ
Meslek: Belli bir meslek yoktur.
Yaş: 48
İleti: 1355
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: Çerkezköy

Cevap: ExcelVba Stili Rakamı Sayıyı, Yazıya metine Çevirme

İleti#14)  DeRDoCaN » 20 Nis 2009 15:47

Merhaba

Aranıza yeni katılmış bulunmaktayım.. bu konu açılmış ancak kodları aldıgımda ise hatalı cevirme yapıo ..

son hali ile tekrar paylaşırsanız sevinirim.

Saygılarımla,
Kullanıcı avatarı
DeRDoCaN
 
Adı Soyadı:Yunus albayrak
Kayıt: 20 Nis 2009 10:46
İleti: 1
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: istanbul / Kadıköy

Cevap: Cevap: ExcelVba Stili Rakamı Sayıyı, Yazıya metine Çe

İleti#15)  Tarkan VURAL » 20 Nis 2009 17:36

DeRDoCaN yazdı:Merhaba

Aranıza yeni katılmış bulunmaktayım.. Bu konu açılmış ancak kodları aldığımda ise hatalı çevirme yapıyor ..

Son hali ile tekrar paylaşırsanız sevinirim.

Saygılarımla,


Merhaba, aramıza hoş geldiniz.
Türkçe yazımlarınıza dikkat ederek mesaj yazarsanız biz de çok seviniriz.
Öncelikle Forum Kurallarımıza göz atınız. Kurallarımıza uyum sağlayan her üyenin isteklerine yardımcı olunmaktadır.
Bilgilerinize.
Resim
www.tarkanvural.com.tr

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciûn
Şüphesiz ki; biz Allah’a âidiz ve vakti geldiğinde O’na döndürüleceğiz.

HasbunAllâhu ve nimel vekîl
Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir.


ExcelVBA.NET' e katkıda bulunmak ister misiniz ? O halde BAĞIŞ butonunu tıklayın...
Kullanıcı avatarı
Tarkan VURAL
Yönetim Kurulu
 
Adı Soyadı:Tarkan VURAL
Kayıt: 14 Haz 2008 20:27
Konum: tarkan@excelvba.net
Meslek: LUU, Yazılım Geliştirme Müdürü
Yaş: 44
İleti: 26652
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: İstanbul - Beylikdüzü

Cevap: ExcelVba Stili Rakamı Sayıyı, Yazıya metine Çevirme

İleti#16)  Hakan Behcan » 20 Nis 2009 18:48

Peki, şöyle diyelim, bu tam olarak test edilmemiş bir çalışmaydı. Hataları daha net açıklarsanız veya benzer bir örneği gönderirseniz hataları çözmeye çalışalım. Bu notu ilk mesaja da ekliyorum. Hep birlikte geliştirelim. O zamana kadar da diğer yöntemleri kullanalım.
Kullanıcı avatarı
Hakan Behcan
Yönetim Kurulu
 
Adı Soyadı:Hakan BEHCAN
Kayıt: 15 Haz 2008 03:31
Konum: Çerkezköy - Tekirdağ
Meslek: Belli bir meslek yoktur.
Yaş: 48
İleti: 1355
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: Çerkezköy

Cevap: ExcelVba Stili Rakamı Sayıyı, Yazıya, Metine Çevirme

İleti#17)  Bulent94 » 01 Oca 2014 02:45

Arkadaşlar aşağıda verdiğim kodlar ile; "GELEN EVRAK KAYIT FORMU" sayfasında araya satır ilave etmeyi müteakip, ilgili satırın "A" sütunundan "H" sütununa kadar hücre birleştirmesi yaptırıyor ve bu satıra "/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 01.01.2014 tarihinde # 2 # (2) adet gelen evrak kaydı yapılmıştır. /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/" yazdırıyorum. Fakat yay ayraç içinde gördüğünüz (2) rakamını yazı ile yazdırmayı yapamadım. Yardımcı olursanız sevinirim.


Kod: Tümünü seç
Private Sub CommandButton1_Click()
    If TextBox1.Text <> "" Then
    If TextBox2.Text <> "" Then
   
    ilk_satir = TextBox1.Text
    son_satir = TextBox2.Text
   
    Sheets("GELEN EVRAK KAYIT FORMU").Activate
    Sheets("GELEN EVRAK KAYIT FORMU").Range(son_satir + 1 & ":" & son_satir + 1).Select
    ActiveCell.EntireRow.Insert Shift:=xlDown
    Sheets("GELEN EVRAK KAYIT FORMU").Range("A" & son_satir + 1 & ":" & "H" & son_satir + 1).Merge
   
    Bos_satir = son_satir + 1
    TextBox4.Text = TextBox2.Value - TextBox1.Value
    Sheets("GELEN EVRAK KAYIT FORMU").Range("A" & Bos_satir).Value = "/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/" & "  " & TextBox3.Value & " " & "tarihinde" & " " & "#" & " " & TextBox4.Value & " " & "#" & " " & "(" & TextBox4.Text & ")" & " " & "adet gelen evrak kaydı yapılmıştır." & "  " & "/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/"
   
    Else
: Beep: MsgBox "Lütfen bugün kaydettiğiniz son evrakın satır numarasını giriniz!"
    End If
    Else
: Beep: MsgBox "Lütfen bugün kaydettiğiniz ilk evrakın satır numarasını giriniz!"
    End If
End Sub

Private Sub UserForm_Initialize()
    TextBox3.Value = Format(Date, "dd.mm.yyyy")
End Sub
Kullanıcı avatarı
Bulent94
Yeni Başlamış
 
Adı Soyadı:Bülent Koç
Kayıt: 08 Arl 2013 22:30
Konum: Edirne/Uzunköprü
Meslek: Kamu
Yaş: 41
İleti: 22
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: Edirne/Uzunköprü

Cevap: ExcelVba Stili Rakamı Sayıyı, Yazıya, Metine Çevirme

İleti#18)  OrkmesB » 01 Oca 2014 02:56


Bülent bey merhaba,

Sorduğunuz sorunun, konu başlığıyla ilgisi nedir acaba?
Lütfen sorularınızı yeni bir başlık ya da alakalı konular içerisinde sorunuz.

Teşekkürler.
“Benim yaradılışımda fevkâlade olan bir şey varsa, Türk olarak dünyaya gelmemdir"
OrkmesB
Yönetim Kurulu
 


 
Adı Soyadı:Bahadır Örkmes
Kayıt: 14 Haz 2008 20:26
Konum: Gökçeali
Meslek: Personel Müdürü
Yaş: 39
İleti: 5000
 


Forum Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar ( KTF )

Online Kullanıcılar

Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir

Bumerang - Yazarkafe