1 sayfadan 1. sayfa

Tabloda Kayıt Varsa form'dan Aynı Kişiyi Eklemeyi Engelleme

İletiTarih: 08 Şub 2019 14:58
bbusra630
Arkadaşlar merhaba
-A sayfasında kişi kayıtları var.
-D sayfasında ise toplam ücretli-ücretsiz izin takibi bilgileri yer alıyor.

Ben userform ile D sayfasına A sayfasından isim çekerken, aynı isim daha önce kaydedilmişse bu kişi zaten kayıtlı uyarısı vermesini istiyorum. Bu kısa kod için yardımcı olabilecek arkadaş var mıdır?

Cevap: Tabloda Kayıt Varsa form'dan Aynı Kişiyi Eklemeyi Eng

İletiTarih: 08 Şub 2019 15:18
Erkan Akayay
Bu kısa kod defalarca yazıldı. Arama yapsanız hemen bulacaksınız.

Cevap: Tabloda Kayıt Varsa form'dan Aynı Kişiyi Eklemeyi Eng

İletiTarih: 11 Şub 2019 10:15
bbusra630
Örnek çalışmalar var ancak ben kendi çalışmama uyarlayabilecek bir örnek bulamadım. Çalışmamı ekte gönderiyorum, yıllık izin takibi sayfasında mükerrer kayıt olmamasını, uyarı mesajı vermesini istiyorum. Yardımcı olabilecek olan arkadaş varsa yardımlarını bekliyorum.

Cevap: Tabloda Kayıt Varsa form'dan Aynı Kişiyi Eklemeyi Eng

İletiTarih: 11 Şub 2019 13:14
tasad
Sicil noya göre yaptım.Çünkü isim benzerliği olabilir.Sayfa koduna kaydedin.
Kod: Tümünü seç
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Column <> 5 Then Exit Sub
For i = 9 To Sayfa3.Range("e10000").End(3).Row - 1
If Target.Text = Sayfa3.Range("e" & i).Text Then
MsgBox "Benzer Kayıt bulunmaktadır.Lütfen kontrol edin."
Target.Value = ""
Exit Sub
End If
Next
End Sub

Cevap: Tabloda Kayıt Varsa form'dan Aynı Kişiyi Eklemeyi Eng

İletiTarih: 11 Şub 2019 13:40
bbusra630
Cevabınız için teşekkür ederim. Benzer kayıt uyarısı veriyor ancak tamam dedikten sonra yine kayıt işlemini gerçekleştiriyor, başka değiştirmem gereken biryer var mı. Rİca etsem yüklediğim klasör üzerinden değişikliği yapar mısınız.

Cevap: Tabloda Kayıt Varsa form'dan Aynı Kişiyi Eklemeyi Eng

İletiTarih: 11 Şub 2019 17:27
tasad
Adı soyadı kısmında seçim yaparsanız,çalışır.Dosyayı inceleyin.

Cevap: Tabloda Kayıt Varsa form'dan Aynı Kişiyi Eklemeyi Eng

İletiTarih: 12 Şub 2019 08:55
bbusra630
Çalışma sayfası üzerinden yeni kişi eklediğimde 'benzer kayıt bulunmaktadır' uyarısı verip yeni kayıdı siliyor ancak form üzerinden isim seçip getir dediğimde uyarıyı vermesine rağmen sicil nosu yazılmış olarak kalıyor.

Cevap: Tabloda Kayıt Varsa form'dan Aynı Kişiyi Eklemeyi Eng

İletiTarih: 12 Şub 2019 09:06
bbusra630
Aynı şekilde form üzerinden getir dediğimde 'benzer kayıt bulunmaktadır' uyarısını verip, arkasından kayıt işlemi başarılıdır uyarısını da veriyor. Kaydet_click olayıyla arasında bir bağlantı mı kurmak lazım ikisi farklı çalışıyor çünkü.

Cevap: Tabloda Kayıt Varsa form'dan Aynı Kişiyi Eklemeyi Eng

İletiTarih: 12 Şub 2019 20:26
tasad
Userformlarda hep Togglebuton kullanmışsın.Bunları commandbutonlarla değişirsen daha iyi olur.
Aşağıdaki kodları IzinTakip formundaki kodlarla değiştirin.
Kod: Tümünü seç
Private Sub Kaydet_Click()
If ComboBox1.Text <> Empty Then
bos_txt = ThisWorkbook.Worksheets("Yıllık_İzin_Takip").Range("c65536").End(3).Value + 1
Else
MsgBox "Lütfen İsim Giriniz", vbExclamation, "Kandıra Belediyesi Bilgi İşlem"
Exit Sub
End If
With ThisWorkbook.Worksheets("Yıllık_İzin_Takip")
For Each bak In .Range("d9:d" & Range("d65536").End(3).Row)
If bak.Value = ComboBox1.Value Then
MsgBox "kayıt mevcut lütfen kontrol edin."
Exit Sub
End If
Next
.Range("c65536").End(3).Offset(1, 0) = .Range("c65536").End(3) + 1
        .Range("c65536").End(3).Offset(0, 1) = ComboBox1
        .Range("c65536").End(3).Offset(0, 2) = Sicil_txt
  MsgBox "Kayıt İşlemi Başarılı", vbOKOnly + vbInformation, "Kandıra Belediyesi Bilgi İşlem"
End With
End Sub

Cevap: Tabloda Kayıt Varsa form'dan Aynı Kişiyi Eklemeyi Eng

İletiTarih: 13 Şub 2019 09:59
bbusra630
İlginiz ve yardımınız için çok teşekkür ederim, dediğiniz değişiklikleri uyguladım şuanda istediğim gibi oldu. Allah razı olsun [TESEKKÜR]