Google Chrome kullanarak giriş yapma.

VBA Makrolar ile ilgili sormak istedikleriniz, yapmak istedikleriniz hakkında yardım alabileceğiniz bölümdür.

Google Chrome kullanarak giriş yapma.

İleti#1)  abdi123456 » 12 Nis 2019 14:02

Değerli Üstadlarım merhaba,

Aşağıdaki makro kodu ile SGK uygulamalarına internet Expolerer ile giriş yapıyorum. Bu formülü Google Chrome da açmak mümkün mü ? tarayıcı olarak chrome kullamak istiyorum.

Desteğiniz için çok teşekkür ederim.


Kod: Tümünü seç
Private Sub ComboBox2_Change()

End Sub

Private Sub CommandButton1_Click()
Dim IE As Object
Set IE = Nothing
Set IE = CreateObject("InternetExplorer.application")
With IE
    .Visible = True
    .navigate (Me.ComboBox2.Column(1))
    While .Busy Or .ReadyState <> 4
        DoEvents
    Wend
   
    'On Error Resume Next
   
    If Me.ComboBox2.Column(3) = 1 Or Me.ComboBox2.Column(3) = 2 Or Me.ComboBox2.Column(3) = 3 Then
   
        .document.all.Item("j_username").Focus
        .document.all.Item("j_username").Value = Me.ComboBox1.Column(2)
       
        .document.all.Item("isyeri_kod").Focus
        .document.all.Item("isyeri_kod").Value = Me.ComboBox1.Column(3)
           
        .document.all.Item("j_password").Focus
        .document.all.Item("j_password").Value = Me.ComboBox1.Column(4)
               
        .document.all.Item("isyeri_sifre").Focus
        .document.all.Item("isyeri_sifre").Value = Me.ComboBox1.Column(5)
               
        .document.all.Item("isyeri_guvenlik").Focus
        .document.all.Item("isyeri_guvenlik").Select
        '.document.all.item("isyeri_guvenlik").Value = Me.TextBox1.Text * 1
   
    '.document.all("btnSubmit").Click
   
    ElseIf Me.ComboBox2.Column(3) = 4 Or Me.ComboBox2.Column(3) = 5 Then
        .document.all.Item("kullaniciAdi").Focus
        .document.all.Item("kullaniciAdi").Value = Me.ComboBox1.Column(2)
       
        .document.all.Item("isyeriKodu").Focus
        .document.all.Item("isyeriKodu").Value = Me.ComboBox1.Column(3)
           
        .document.all.Item("isyeriSifresi").Focus
        .document.all.Item("isyeriSifresi").Value = Me.ComboBox1.Column(5)
       
        .document.all.Item("guvenlikKodu").Focus
        .document.all.Item("guvenlikKodu").Select
               
       
    End If
    While .Busy Or .ReadyState <> 4
        DoEvents
    Wend
    'Debug.Print .LocationURL
End With

Set IE = Nothing
End Sub

Private Sub Label1_Click()

End Sub

Private Sub Label3_Click()

End Sub

Private Sub UserForm_Activate()
Me.ComboBox1.Clear
Me.ComboBox2.Clear

Set Baglan = Nothing
Set Baglan = CreateObject("adodb.connection")
If Application.Version = "15.0" Then
    Baglan.ConnectionString = "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=" & ThisWorkbook.FullName & ";extended properties=""excel 12.0;hdr=yes"""
    'Baglan.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.Path & "\database.accdb;Persist Security Info=False;"
ElseIf Application.Version = "14.0" Then
    Baglan.ConnectionString = "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=" & ThisWorkbook.FullName & ";extended properties=""excel 12.0;hdr=yes"""
    'Baglan.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.Path & "\database.accdb;Persist Security Info=False;"
ElseIf Application.Version = "12.0" Then
    Baglan.ConnectionString = "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=" & ThisWorkbook.FullName & ";extended properties=""excel 12.0;hdr=yes"""
    'Baglan.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.Path & "\database.accdb;Persist Security Info=False;"
Else
    Baglan.ConnectionString = "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=" & ThisWorkbook.FullName & ";extended properties=""excel 12.0;hdr=yes"""
    'Baglan.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.Path & "\database.accdb;Persist Security Info=False;"
End If
If Baglan.State <> adStateClosed Then
    Baglan.Close
    Exit Sub
End If
    Baglan.Open

Set Kayit = CreateObject("ADODB.recordset")
    S = "SELECT * FROM [SAYFA$]"
    Kayit.Open S, Baglan, 1, 3

    Kayit.MoveLast
    Satir = Kayit.RecordCount
    Kayit.MoveFirst
    Me.ComboBox1.ColumnCount = 6
    Me.ComboBox1.ColumnWidths = "0;150;0;0;0;0"
    Me.ComboBox1.Column = Kayit.GetRows(Satir)
    Kayit.Close
Set Kayit = Nothing

Set Kayit = CreateObject("ADODB.recordset")
    S = "SELECT * FROM [DT$]"
    Kayit.Open S, Baglan, 1, 3

    Kayit.MoveLast
    Satir = Kayit.RecordCount
    Kayit.MoveFirst
    Me.ComboBox2.ColumnCount = 4
    Me.ComboBox2.ColumnWidths = "150;0;0;0"
    Me.ComboBox2.Column = Kayit.GetRows(Satir)
    Kayit.Close
Set Kayit = Nothing
    Baglan.Close
Set Baglan = Nothing
'
End Sub
Kullanıcı avatarı
abdi123456
Siteye Alışmış
 
Kayıt: 29 Ekm 2014 20:09
Meslek: bilgi işlem
Yaş: 25
İleti: 226
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: adana

Cevap: Google Chrome kullanarak giriş yapma.

İleti#2)  abdi123456 » 16 Nis 2019 09:05

Değerli üstadlar merhaba,

Tarayıcıyı Chrome olarak kullanma şansımız yok mu ?

Destekler için çok teşekkür ederim.
Kullanıcı avatarı
abdi123456
Siteye Alışmış
 
Kayıt: 29 Ekm 2014 20:09
Meslek: bilgi işlem
Yaş: 25
İleti: 226
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: adana

Cevap: Google Chrome kullanarak giriş yapma.

İleti#3)  abdi123456 » 16 Nis 2019 13:46

Değerli üstadalar merhaba,

Dosyanın çalışır halini ekte ekledim.İnternet Explorer ile çalışıyor ben Google Chrome ile çalışsın istiyorum.

Desteğinizi rica ederim.

Çok teşekkürler,

İyi çalışmalar
Bu iletideki ekleri görmek için gerekli yetkilere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
abdi123456
Siteye Alışmış
 
Kayıt: 29 Ekm 2014 20:09
Meslek: bilgi işlem
Yaş: 25
İleti: 226
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: adana

Cevap: Google Chrome kullanarak giriş yapma.

İleti#4)  xpeker » 16 Nis 2019 14:05

Chrome ile .document öğeleri ile çalışılamıyor diye biliyorum sanki, üstadlar daha iyi bilir. Selenium Basic adında kaynak kütüphanesi ile yapılabildiğini okumuştum fakat denemedim.Aşağıdaki kod ile chrome açabilirsin, fakat kodlarınızın üzerine uyarlanabilirliğini bilmiyorum [ilginc]
Kod: Tümünü seç
Sub chrome()
  Dim chromePath As String
  chromePath = """C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"""
  Shell (chromePath & " -url http:google.ca")
End Sub
Kullanıcı avatarı
xpeker
Siteye Alışmış
 
Kayıt: 05 Oca 2015 17:41
Meslek: memur
Yaş: 38
İleti: 149
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: Balıkesir

REKLAM
Excel Logo XML Oluşturucu
Logo Object Designer ile Uyarlama

Cevap: Google Chrome kullanarak giriş yapma.

İleti#5)  abdi123456 » 16 Nis 2019 15:16

Bu konuda yardımcı olacak herkese çok teşekkür ediyorum.
Kullanıcı avatarı
abdi123456
Siteye Alışmış
 
Kayıt: 29 Ekm 2014 20:09
Meslek: bilgi işlem
Yaş: 25
İleti: 226
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: adana

Cevap: Google Chrome kullanarak giriş yapma.

İleti#6)  abdi123456 » 17 Nis 2019 09:47

Arkadaşlar merhaba,

Bu konu tarayıcıyı Chrome olarak yapma şansımız yokumdur.

Çok teşekkür ederim.
Kullanıcı avatarı
abdi123456
Siteye Alışmış
 
Kayıt: 29 Ekm 2014 20:09
Meslek: bilgi işlem
Yaş: 25
İleti: 226
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: adana

REKLAM
ETA - Excel Konsolide Raporlama
ETA Excel Personel Entegre Raporu

Forum Genel Makro Soruları

Online Kullanıcılar

Bu forumu görüntüleyenler: AhrefsBot, Google Adsense [Bot], Sogou ve 0 misafir

Bumerang - Yazarkafe