1 sayfadan 1. sayfa

Sayfanın Yedeğini Almak

İletiTarih: 09 Ağu 2019 00:06
massgrave
Merhaba..
Bir buton aracılığı ile Sayfa1'in yedeğini almak istiyorum.
Butona tıklandığında Sayfa1'i C:\Yedek\ Konumuna yedeğin alındığı (adı) (tarih) ve (saati) yedeğin ismine vererek bu konuma farklı kaydetmeli ve uyarmalı.
Teşekkür ederim.

Cevap: Sayfanın Yedeğini Almak

İletiTarih: 09 Ağu 2019 07:40
Kasnic
Merhaba,
YEDEK_DOSYA kontrol eder. Yoksa dosya oluşturur ve içine kaydeder. Varsa direkt içine kaydeder.

Kod: Tümünü seç
Sub YEDEKLE()
    If Not CreateObject("Scripting.FileSystemObject").FolderExists("C:\YEDEK_DOSYA") Then
    CreateObject("Scripting.FileSystemObject").CreateFolder ("C:\YEDEK_DOSYA")
    End If
    Sayfa1.Copy
    Application.DisplayAlerts = False
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:\YEDEK_DOSYA\" & ActiveSheet.Name & "_" & Format(Now(), "mm.dd.yy_hh.mm") & ".xlsx"
    ActiveWorkbook.Close
End Sub

Cevap: Sayfanın Yedeğini Almak

İletiTarih: 09 Ağu 2019 09:16
massgrave
Teşekkürler fakat yedek al dediğimde her seferinde UserForm'a bağlı orjinal excel sayfasınıda (yedeğin alındığı sayfa) getiriyor. Onu kapttığımızda programda kapanıyor. Yedeğin alındığı excel sayfasını nasıl saklayabiliriz.

Private Sub CommandButton7_Click()
YesNo = MsgBox(" C:\BUROYEDEK\ KONUMUNA YEDEK ALINACAKTIR. ONAYLIYOR MUSUNUZ?", vbYesNo + vbInformation, "YEDEK AL")
Select Case YesNo
Case vbYes
If Not CreateObject("Scripting.FileSystemObject").FolderExists("C:\BUROYEDEK") Then
CreateObject("Scripting.FileSystemObject").CreateFolder ("C:\BUROYEDEK")
End If
Sheet2.Copy
Application.DisplayAlerts = False
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:\BUROYEDEK\" & ActiveSheet.Name & "_" & Format(Now(), "mm.dd.yy_hh.mm") & ".xlsx"
ActiveWorkbook.Close
End Select
End Sub

Cevap: Sayfanın Yedeğini Almak

İletiTarih: 09 Ağu 2019 09:33
massgrave
Kod: Tümünü seç
Application.Visible = False

İle sorunu çözdüm teşekkürler.