[Çözüldü]  ListView1'e alınan veri *** şeklinde maskelensin

Listeleme kutusu. Verileriniz klasör ve dosyalarınızı görsel olarak kontrol edebileceğiniz bir nesne modeli.

ListView1'e alınan veri *** şeklinde maskelensin

İleti#1)  Süleyman SAVAŞ » 30 Ekm 2018 15:22

Merhaba arkadaşlar.
Aşağıdaki kod ile access veritabanından listview1'e veri alıyorum.
Kod: Tümünü seç
evn.SubItems(2) = rs.Fields("TC_KIMLIK")
satırına gelen T.C Kimlik Numarasının baştan 3 sondan 3 rakamı gözüksün geriye kalan 5 rakamı da ortada 123*****912 şeklinde görünsün istiyorum.
ListBox nesnesi için Sn. Enes Recep BAĞ Beyin uyarladığı
Kod: Tümünü seç
rs.Open "select mid(TC_KIMLIK,1,3)& '*****' & mid(TC_KIMLIK,9,11) from [REHBER]", baglan, 1, 1
kodu listview için uyarlayamadım doğrusu.
Zamanı ve ilgisi olan arkadaşlardan ricamdır.
Kod: Tümünü seç
Private Sub listeye_al()
With Me.ListView1
  .Gridlines = True
  .FullRowSelect = True
  .View = lvwReport
  .ListItems.Clear
  .ColumnHeaders.Clear

End With
With ListView1
.View = lvwReport
.ColumnHeaders.Add , , "KIMLIK", 0, lvwColumnLeft 'KIMLIK
.ColumnHeaders.Add , , "ADI SOYADI", 100, lvwColumnLeft 'ADI_SOYADI
.ColumnHeaders.Add , , "T.C KİMLİK", 100, lvwColumnLeft 'TC_KIMLIK
.ColumnHeaders.Add , , "İL", 100, lvwColumnLeft 'IL
.ColumnHeaders.Add , , "İLÇE", 100, lvwColumnLeft 'ILCE
.ColumnHeaders.Add , , "SİCİL", 100, lvwColumnLeft 'SICIL
.ColumnHeaders.Add , , "SINIF", 100, lvwColumnLeft 'SINIF
.ColumnHeaders.Add , , "ÜNVAN", 100, lvwColumnLeft 'UNVAN
.ColumnHeaders.Add , , "GÖREV", 100, lvwColumnLeft 'GOREV
.ColumnHeaders.Add , , "FİRMA", 100, lvwColumnLeft 'FIRMA
.ColumnHeaders.Add , , "KURUM", 100, lvwColumnLeft 'KURUM
.ColumnHeaders.Add , , "BAŞKANLIK", 100, lvwColumnLeft 'BASKANLIK
.ColumnHeaders.Add , , "BİRİM", 100, lvwColumnLeft 'BIRIM
.ColumnHeaders.Add , , "HASTANE", 100, lvwColumnLeft 'HASTANE
.ColumnHeaders.Add , , "KLİNİK", 100, lvwColumnLeft 'KLINIK
.ColumnHeaders.Add , , "İSTİHDAMI", 100, lvwColumnLeft 'ISTIHDAMI
.ColumnHeaders.Add , , "YERLEŞKESİ", 100, lvwColumnLeft 'YERLESKESI
.ColumnHeaders.Add , , "KAT", 100, lvwColumnLeft 'KAT
.ColumnHeaders.Add , , "ODA NO", 100, lvwColumnLeft 'ODA_NO
.ColumnHeaders.Add , , "İŞ TEL", 100, lvwColumnLeft 'IS_TEL
.ColumnHeaders.Add , , "FAKS", 100, lvwColumnLeft 'FAKS
.ColumnHeaders.Add , , "DAHİLİ", 100, lvwColumnLeft 'DAHILI
.ColumnHeaders.Add , , "CEP", 100, lvwColumnLeft 'CEP
.ColumnHeaders.Add , , "E-POSTA", 100, lvwColumnLeft 'E_POSTA
.ColumnHeaders.Add , , "DURUMU", 100, lvwColumnLeft 'DURUMU
.ColumnHeaders.Add , , "ADRES", 100, lvwColumnLeft 'ADRES
.ColumnHeaders.Add , , "VERGİ DAİRESİ", 100, lvwColumnLeft 'VERGI_D
.ColumnHeaders.Add , , "VERGİ NUMARASI", 100, lvwColumnLeft 'VERGI_N
.ColumnHeaders.Add , , "NOT", 100, lvwColumnLeft 'NOTU
.ColumnHeaders.Add , , "DOĞUM YERİ", 100, lvwColumnLeft 'DOGUM_YER
.ColumnHeaders.Add , , "DOĞUM TARİHİ", 100, lvwColumnLeft 'DOGUM_TAR
.ColumnHeaders.Add , , "KAN GRUBU", 100, lvwColumnLeft 'KAN_GRUBU
.ColumnHeaders.Add , , "İŞE GİRİŞ TAR.", 100, lvwColumnLeft 'ISE_GIRIS_TAR
.ColumnHeaders.Add , , "İŞ ÇIKIŞ TAR.", 100, lvwColumnLeft 'IS_CIKIS_TAR

.FullRowSelect = True
.Gridlines = True
End With

Dim evn As ListItem
   
    On Error Resume Next
Set baglan = CreateObject("adodb.connection")
Set rs = CreateObject("adodb.recordset")
Call BAGLANTI

   rs.Open "select * from [REHBER]", baglan, 1, 1
   
    ListView1.ListItems.Clear
Dim satir As Integer
    On Error Resume Next
    If Not rs.EOF Then
        Do While Not rs.EOF
Set evn = ListView1.ListItems.Add(, , rs.Fields("KIMLIK"))
evn.SubItems(1) = rs.Fields("ADI_SOYADI")
evn.SubItems(2) = rs.Fields("TC_KIMLIK")
evn.SubItems(3) = rs.Fields("IL")
evn.SubItems(4) = rs.Fields("ILCE")
evn.SubItems(5) = rs.Fields("SICIL")
evn.SubItems(6) = rs.Fields("SINIF")
evn.SubItems(7) = rs.Fields("UNVAN")
evn.SubItems(8) = rs.Fields("GOREV")
evn.SubItems(9) = rs.Fields("FIRMA")
evn.SubItems(10) = rs.Fields("KURUM")
evn.SubItems(11) = rs.Fields("BASKANLIK")
evn.SubItems(12) = rs.Fields("BIRIM")
evn.SubItems(13) = rs.Fields("HASTANE")
evn.SubItems(14) = rs.Fields("KLINIK")
evn.SubItems(15) = rs.Fields("ISTIHDAMI")
evn.SubItems(16) = rs.Fields("YERLESKESI")
evn.SubItems(17) = rs.Fields("KAT")
evn.SubItems(18) = rs.Fields("ODA_NO")
evn.SubItems(19) = rs.Fields("IS_TEL")
evn.SubItems(20) = rs.Fields("FAKS")
evn.SubItems(21) = rs.Fields("DAHILI")
evn.SubItems(22) = rs.Fields("CEP")
evn.SubItems(23) = rs.Fields("E_POSTA")
evn.SubItems(24) = rs.Fields("DURUMU")
evn.SubItems(25) = rs.Fields("ADRES")
evn.SubItems(26) = rs.Fields("VERGI_D")
evn.SubItems(27) = rs.Fields("VERGI_N")
evn.SubItems(28) = rs.Fields("NOTU")
evn.SubItems(29) = rs.Fields("DOGUM_YER")
evn.SubItems(30) = rs.Fields("DOGUM_TAR")
evn.SubItems(31) = rs.Fields("KAN_GRUBU")
evn.SubItems(32) = rs.Fields("ISE_GIRIS_TAR")
evn.SubItems(33) = rs.Fields("IS_CIKIS_TAR")

  rs.MoveNext
           
           
        Loop
    End If
    rs.Close: con.Close
    Set rs = Nothing
   
cmbSinif.Column = baglan.Execute("select distinct [SINIF_ADI]  from [SINIFLAR]").getrows
cmbKurum.Column = baglan.Execute("select distinct [KURUM_ADI]  from [KURUMLAR]").getrows
cmbBaskanlik.Column = baglan.Execute("select distinct [baskanlik_ADI]  from [baskanlik]").getrows
cmbIL.Column = baglan.Execute("select distinct [il]  from [iller]").getrows
cmbUnvan.Column = baglan.Execute("select distinct [UNVAN]  from [UNVANLAR]").getrows
cmbistihdam.Column = baglan.Execute("select distinct [ISTIHDAM]  from [ISTIHDAMI]").getrows
cmbYerleske.Column = baglan.Execute("select distinct [YERLESKE_ADI]  from [YERLESKE]").getrows
cmbDurum.Column = baglan.Execute("select distinct [DURUMU]  from [DURUMU]").getrows
cmbHastane.Column = baglan.Execute("select distinct [hastane_ADI]  from [hastaneler]").getrows

Label6.Caption = "Toplan kayıt sayısı= " & ListBox1.ListCount
yeniid = ListBox1.ListCount + 1
   
End Sub
Kullanıcı avatarı
Süleyman SAVAŞ
Siteye Alışmış
 
Adı Soyadı:Süleyman Savaş
Kayıt: 05 May 2009 12:05
Konum: Bursa
Meslek: 657
Yaş: 48
İleti: 445
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: Bursa/Gemlik

Cevap: ListView1'e alınan veri *** şeklinde maskelensin

İleti#2)  Ozan İLGÜN » 30 Ekm 2018 16:41

Dosyanızı ekleyebilir misiniz?
ozan.ilgun@boun.edu.tr

Resim
Kullanıcı avatarı
Ozan İLGÜN
Forum Moderatörü
 
Adı Soyadı:Ozan İlgün
Kayıt: 20 Şub 2013 12:43
Konum: İst. Maltepe
Meslek: Arşivist
Yaş: 34
İleti: 2903
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: İstanbulCevap: Cevap: ListView1'e alınan veri *** şeklinde maskelens

İleti#3)  Süleyman SAVAŞ » 30 Ekm 2018 16:49

Ozan İLGÜN yazdı:Dosyanızı ekleyebilir misiniz?

Üstat seyir halindeyim (otobüsle) ancak dosyam şurada mevcut.
viewtopic.php?f=13&t=31740#p233172
Kullanıcı avatarı
Süleyman SAVAŞ
Siteye Alışmış
 
Adı Soyadı:Süleyman Savaş
Kayıt: 05 May 2009 12:05
Konum: Bursa
Meslek: 657
Yaş: 48
İleti: 445
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: Bursa/Gemlik

Cevap: ListView1'e alınan veri *** şeklinde maskelensin

İleti#4)  Süleyman SAVAŞ » 30 Ekm 2018 19:04

Dosyam ektedir.
Bu iletideki ekleri görmek için gerekli yetkilere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Süleyman SAVAŞ
Siteye Alışmış
 
Adı Soyadı:Süleyman Savaş
Kayıt: 05 May 2009 12:05
Konum: Bursa
Meslek: 657
Yaş: 48
İleti: 445
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: Bursa/Gemlik

REKLAM
Excel Logo XML Oluşturucu
Logo Object Designer ile Uyarlama

Cevap: ListView1'e alınan veri *** şeklinde maskelensin

İleti#5)  Süleyman SAVAŞ » 31 Ekm 2018 21:12

Konu günceldir arkadaşlar.
Kullanıcı avatarı
Süleyman SAVAŞ
Siteye Alışmış
 
Adı Soyadı:Süleyman Savaş
Kayıt: 05 May 2009 12:05
Konum: Bursa
Meslek: 657
Yaş: 48
İleti: 445
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: Bursa/Gemlik

Cevap: ListView1'e alınan veri *** şeklinde maskelensin

İleti#6)  Enes Recep BAĞ » 31 Ekm 2018 22:29

Kod: Tümünü seç
 evn.SubItems(2) = Mid(rs.Fields("TC_KIMLIK"), 13) & "*****" Mid(rs.Fields("TC_KIMLIK"), 911
Kullanıcı avatarı
Enes Recep BAĞ
Forum Moderatörü
 
Adı Soyadı:Enes Recep BAĞ
Kayıt: 30 Ağu 2010 15:39
Konum: 0 549 808 82 66
Meslek: Bilgi işlem
Yaş: 38
İleti: 8277
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: BURSA

REKLAM
ETA - Excel Konsolide Raporlama
ETA Excel Personel Entegre Raporu

Cevap: Cevap: ListView1'e alınan veri *** şeklinde maskelens

İleti#7)  Süleyman SAVAŞ » 01 Kas 2018 13:38

Kod: Tümünü seç
Enes Recep BAĞ yazdı:
Kod: Tümünü seç
 evn.SubItems(2) = Mid(rs.Fields("TC_KIMLIK"), 1, 3) & "*****" & Mid(rs.Fields("TC_KIMLIK"), 9, 11)

Enes bey cevap için teşekkürler.
Kod listbox nesnesinde sorunsuz çalışırken, listview nesnesinde çalışmadı maalesef.
iki ayrı listview tanımladım ve userform_initialize kısmında döngüye aldım.
Kısıtlı yetkili (3) olarak sisteme giren kişide istenen alanlar maskelenmiyor.
Her iki çalışmada (listbox, listview) ektedir.

Kod: Tümünü seç
Private Sub UserForm_Initialize()
   
    Label29 = "Kullanıcı: " & Sheets("anasayfa").Range("AY1")
    Label58 = Sheets("anasayfa").Range("AY2")
   
If Label58 = "1" Or "2" Then
listeye_al
ElseIf Label58 = "3" Then
listeye_al1
End If
End Sub


Kod: Tümünü seç
Private Sub listeye_al()

With Me.ListView1
  .Gridlines = True
  .FullRowSelect = True
  .View = lvwReport
  .ListItems.Clear
  .ColumnHeaders.Clear

End With
With ListView1
.View = lvwReport
.ColumnHeaders.Add , , "KIMLIK", 0, lvwColumnLeft 'KIMLIK
.ColumnHeaders.Add , , "ADI SOYADI", 100, lvwColumnLeft 'ADI_SOYADI
.ColumnHeaders.Add , , "T.C KİMLİK", 80, lvwColumnCenter 'TC_KIMLIK
.ColumnHeaders.Add , , "İL", 100, lvwColumnLeft 'IL
.ColumnHeaders.Add , , "İLÇE", 100, lvwColumnLeft 'ILCE
.ColumnHeaders.Add , , "SİCİL", 80, lvwColumnLeft 'SICIL
.ColumnHeaders.Add , , "SINIF", 150, lvwColumnLeft 'SINIF
.ColumnHeaders.Add , , "ÜNVAN", 100, lvwColumnLeft 'UNVAN
.ColumnHeaders.Add , , "GÖREV", 100, lvwColumnLeft 'GOREV
.ColumnHeaders.Add , , "FİRMA", 100, lvwColumnLeft 'FIRMA
.ColumnHeaders.Add , , "KURUM", 100, lvwColumnLeft 'KURUM
.ColumnHeaders.Add , , "BAŞKANLIK", 100, lvwColumnLeft 'BASKANLIK
.ColumnHeaders.Add , , "BİRİM", 100, lvwColumnLeft 'BIRIM
.ColumnHeaders.Add , , "HASTANE", 100, lvwColumnLeft 'HASTANE
.ColumnHeaders.Add , , "KLİNİK", 100, lvwColumnLeft 'KLINIK
.ColumnHeaders.Add , , "İSTİHDAMI", 100, lvwColumnLeft 'ISTIHDAMI
.ColumnHeaders.Add , , "YERLEŞKESİ", 100, lvwColumnLeft 'YERLESKESI
.ColumnHeaders.Add , , "KAT", 40, lvwColumnLeft 'KAT
.ColumnHeaders.Add , , "ODA NO", 40, lvwColumnLeft 'ODA_NO
.ColumnHeaders.Add , , "İŞ TEL", 80, lvwColumnLeft 'IS_TEL
.ColumnHeaders.Add , , "FAKS", 80, lvwColumnLeft 'FAKS
.ColumnHeaders.Add , , "DAHİLİ", 40, lvwColumnLeft 'DAHILI
.ColumnHeaders.Add , , "CEP", 80, lvwColumnLeft 'CEP
.ColumnHeaders.Add , , "E-POSTA", 100, lvwColumnLeft 'E_POSTA
.ColumnHeaders.Add , , "DURUMU", 80, lvwColumnLeft 'DURUMU
.ColumnHeaders.Add , , "ADRES", 100, lvwColumnLeft 'ADRES
.ColumnHeaders.Add , , "VERGİ DAİRESİ", 100, lvwColumnLeft 'VERGI_D
.ColumnHeaders.Add , , "VERGİ NUMARASI", 100, lvwColumnLeft 'VERGI_N
.ColumnHeaders.Add , , "NOT", 100, lvwColumnLeft 'NOTU
.ColumnHeaders.Add , , "DOĞUM YERİ", 100, lvwColumnLeft 'DOGUM_YER
.ColumnHeaders.Add , , "DOĞUM TARİHİ", 80, lvwColumnLeft 'DOGUM_TAR
.ColumnHeaders.Add , , "KAN GRUBU", 60, lvwColumnCenter 'KAN_GRUBU
.ColumnHeaders.Add , , "İŞE GİRİŞ TAR.", 80, lvwColumnLeft 'ISE_GIRIS_TAR
.ColumnHeaders.Add , , "İŞ ÇIKIŞ TAR.", 80, lvwColumnLeft 'IS_CIKIS_TAR

.FullRowSelect = True
.Gridlines = True
End With

   
    On Error Resume Next
Set baglan = CreateObject("adodb.connection")
Set rs = CreateObject("adodb.recordset")
Call BAGLANTI

   'rs.Open "select * from [REHBER]", baglan, 1, 1
   rs.Open "select KIMLIK,ADI_SOYADI,TC_KIMLIK,IL,ILCE,SICIL,SINIF,UNVAN,GOREV,FIRMA,KURUM,BASKANLIK,BIRIM,HASTANE,KLINIK,ISTIHDAMI,YERLESKESI,KAT,ODA_NO,IS_TEL,FAKS,DAHILI,CEP,E_POSTA,DURUMU,ADRES,VERGI_D,VERGI_N,NOTU,DOGUM_YER,DOGUM_TAR,KAN_GRUBU,ISE_GIRIS_TAR,IS_CIKIS_TAR from [REHBER]", baglan, 1, 1
   
    ListView1.ListItems.Clear
Dim satir As Integer
    On Error Resume Next
    If Not rs.EOF Then
        Do While Not rs.EOF
Set evn = ListView1.ListItems.Add(, , rs.Fields("KIMLIK"))
evn.SubItems(1) = rs.Fields("ADI_SOYADI")
evn.SubItems(2) = rs.Fields("TC_KIMLIK")
evn.SubItems(3) = rs.Fields("IL")
evn.SubItems(4) = rs.Fields("ILCE")
evn.SubItems(5) = rs.Fields("SICIL")
evn.SubItems(6) = rs.Fields("SINIF")
evn.SubItems(7) = rs.Fields("UNVAN")
evn.SubItems(8) = rs.Fields("GOREV")
evn.SubItems(9) = rs.Fields("FIRMA")
evn.SubItems(10) = rs.Fields("KURUM")
evn.SubItems(11) = rs.Fields("BASKANLIK")
evn.SubItems(12) = rs.Fields("BIRIM")
evn.SubItems(13) = rs.Fields("HASTANE")
evn.SubItems(14) = rs.Fields("KLINIK")
evn.SubItems(15) = rs.Fields("ISTIHDAMI")
evn.SubItems(16) = rs.Fields("YERLESKESI")
evn.SubItems(17) = rs.Fields("KAT")
evn.SubItems(18) = rs.Fields("ODA_NO")
evn.SubItems(19) = rs.Fields("IS_TEL")
evn.SubItems(20) = rs.Fields("FAKS")
evn.SubItems(21) = rs.Fields("DAHILI")
evn.SubItems(22) = rs.Fields("CEP")
evn.SubItems(23) = rs.Fields("E_POSTA")
evn.SubItems(24) = rs.Fields("DURUMU")
evn.SubItems(25) = rs.Fields("ADRES")
evn.SubItems(26) = rs.Fields("VERGI_D")
evn.SubItems(27) = rs.Fields("VERGI_N")
evn.SubItems(28) = rs.Fields("NOTU")
evn.SubItems(29) = rs.Fields("DOGUM_YER")
evn.SubItems(30) = rs.Fields("DOGUM_TAR")
evn.SubItems(31) = rs.Fields("KAN_GRUBU")
evn.SubItems(32) = rs.Fields("ISE_GIRIS_TAR")
evn.SubItems(33) = rs.Fields("IS_CIKIS_TAR")

  rs.MoveNext
           
           
        Loop
    End If
    rs.Close: con.Close
    Set rs = Nothing


cmbSinif.Column = baglan.Execute("select distinct [SINIF_ADI]  from [SINIFLAR]").getrows
cmbKurum.Column = baglan.Execute("select distinct [KURUM_ADI]  from [KURUMLAR]").getrows
cmbBaskanlik.Column = baglan.Execute("select distinct [baskanlik_ADI]  from [baskanlik]").getrows
cmbIL.Column = baglan.Execute("select distinct [il]  from [iller]").getrows
cmbUnvan.Column = baglan.Execute("select distinct [UNVAN]  from [UNVANLAR]").getrows
cmbistihdam.Column = baglan.Execute("select distinct [ISTIHDAM]  from [ISTIHDAMI]").getrows
cmbYerleske.Column = baglan.Execute("select distinct [YERLESKE_ADI]  from [YERLESKE]").getrows
cmbDurum.Column = baglan.Execute("select distinct [DURUMU]  from [DURUMU]").getrows
cmbHastane.Column = baglan.Execute("select distinct [hastane_ADI]  from [hastaneler]").getrows

Label6.Caption = "Toplan kayıt sayısı= " & ListView1.ListItems.Count
yeniid = ListView1.ListItems.Count + 1
   
End Sub


Kod: Tümünü seç
Private Sub listeye_al1()

With Me.ListView1
  .Gridlines = True
  .FullRowSelect = True
  .View = lvwReport
  .ListItems.Clear
  .ColumnHeaders.Clear

End With
With ListView1
.View = lvwReport
.ColumnHeaders.Add , , "KIMLIK", 0, lvwColumnLeft 'KIMLIK
.ColumnHeaders.Add , , "ADI SOYADI", 100, lvwColumnLeft 'ADI_SOYADI
.ColumnHeaders.Add , , "T.C KİMLİK", 80, lvwColumnCenter 'TC_KIMLIK
.ColumnHeaders.Add , , "İL", 100, lvwColumnLeft 'IL
.ColumnHeaders.Add , , "İLÇE", 100, lvwColumnLeft 'ILCE
.ColumnHeaders.Add , , "SİCİL", 80, lvwColumnLeft 'SICIL
.ColumnHeaders.Add , , "SINIF", 150, lvwColumnLeft 'SINIF
.ColumnHeaders.Add , , "ÜNVAN", 100, lvwColumnLeft 'UNVAN
.ColumnHeaders.Add , , "GÖREV", 100, lvwColumnLeft 'GOREV
.ColumnHeaders.Add , , "FİRMA", 100, lvwColumnLeft 'FIRMA
.ColumnHeaders.Add , , "KURUM", 100, lvwColumnLeft 'KURUM
.ColumnHeaders.Add , , "BAŞKANLIK", 100, lvwColumnLeft 'BASKANLIK
.ColumnHeaders.Add , , "BİRİM", 100, lvwColumnLeft 'BIRIM
.ColumnHeaders.Add , , "HASTANE", 100, lvwColumnLeft 'HASTANE
.ColumnHeaders.Add , , "KLİNİK", 100, lvwColumnLeft 'KLINIK
.ColumnHeaders.Add , , "İSTİHDAMI", 100, lvwColumnLeft 'ISTIHDAMI
.ColumnHeaders.Add , , "YERLEŞKESİ", 100, lvwColumnLeft 'YERLESKESI
.ColumnHeaders.Add , , "KAT", 40, lvwColumnLeft 'KAT
.ColumnHeaders.Add , , "ODA NO", 40, lvwColumnLeft 'ODA_NO
.ColumnHeaders.Add , , "İŞ TEL", 80, lvwColumnLeft 'IS_TEL
.ColumnHeaders.Add , , "FAKS", 80, lvwColumnLeft 'FAKS
.ColumnHeaders.Add , , "DAHİLİ", 40, lvwColumnLeft 'DAHILI
.ColumnHeaders.Add , , "CEP", 80, lvwColumnLeft 'CEP
.ColumnHeaders.Add , , "E-POSTA", 100, lvwColumnLeft 'E_POSTA
.ColumnHeaders.Add , , "DURUMU", 80, lvwColumnLeft 'DURUMU
.ColumnHeaders.Add , , "ADRES", 100, lvwColumnLeft 'ADRES
.ColumnHeaders.Add , , "VERGİ DAİRESİ", 100, lvwColumnLeft 'VERGI_D
.ColumnHeaders.Add , , "VERGİ NUMARASI", 100, lvwColumnLeft 'VERGI_N
.ColumnHeaders.Add , , "NOT", 100, lvwColumnLeft 'NOTU
.ColumnHeaders.Add , , "DOĞUM YERİ", 100, lvwColumnLeft 'DOGUM_YER
.ColumnHeaders.Add , , "DOĞUM TARİHİ", 80, lvwColumnLeft 'DOGUM_TAR
.ColumnHeaders.Add , , "KAN GRUBU", 60, lvwColumnCenter 'KAN_GRUBU
.ColumnHeaders.Add , , "İŞE GİRİŞ TAR.", 80, lvwColumnLeft 'ISE_GIRIS_TAR
.ColumnHeaders.Add , , "İŞ ÇIKIŞ TAR.", 80, lvwColumnLeft 'IS_CIKIS_TAR

.FullRowSelect = True
.Gridlines = True
End With

   
    On Error Resume Next
Set baglan = CreateObject("adodb.connection")
Set rs = CreateObject("adodb.recordset")
Call BAGLANTI

   'rs.Open "select * from [REHBER]", baglan, 1, 1
   rs.Open "select KIMLIK,ADI_SOYADI,mid(TC_KIMLIK,1,3)& '*****' & mid(TC_KIMLIK,9,11),IL,ILCE,SICIL,SINIF,UNVAN,GOREV,FIRMA,KURUM,BASKANLIK,BIRIM,HASTANE,KLINIK,ISTIHDAMI,YERLESKESI,KAT,ODA_NO,IS_TEL,FAKS,DAHILI,mid(CEP,2,5)& '*****' & mid(CEP,14,16),E_POSTA,DURUMU,ADRES,VERGI_D,VERGI_N,NOTU,DOGUM_YER,DOGUM_TAR,KAN_GRUBU,ISE_GIRIS_TAR,IS_CIKIS_TAR from [REHBER]", baglan, 1, 1
    ListView1.ListItems.Clear
Dim satir As Integer
    On Error Resume Next
    If Not rs.EOF Then
        Do While Not rs.EOF
Set evn = ListView1.ListItems.Add(, , rs.Fields("KIMLIK"))
evn.SubItems(1) = rs.Fields("ADI_SOYADI")
evn.SubItems(2) = Mid(rs.Fields("TC_KIMLIK"), 1, 3) & "*****" & Mid(rs.Fields("TC_KIMLIK"), 9, 11)
evn.SubItems(3) = rs.Fields("IL")
evn.SubItems(4) = rs.Fields("ILCE")
evn.SubItems(5) = rs.Fields("SICIL")
evn.SubItems(6) = rs.Fields("SINIF")
evn.SubItems(7) = rs.Fields("UNVAN")
evn.SubItems(8) = rs.Fields("GOREV")
evn.SubItems(9) = rs.Fields("FIRMA")
evn.SubItems(10) = rs.Fields("KURUM")
evn.SubItems(11) = rs.Fields("BASKANLIK")
evn.SubItems(12) = rs.Fields("BIRIM")
evn.SubItems(13) = rs.Fields("HASTANE")
evn.SubItems(14) = rs.Fields("KLINIK")
evn.SubItems(15) = rs.Fields("ISTIHDAMI")
evn.SubItems(16) = rs.Fields("YERLESKESI")
evn.SubItems(17) = rs.Fields("KAT")
evn.SubItems(18) = rs.Fields("ODA_NO")
evn.SubItems(19) = rs.Fields("IS_TEL")
evn.SubItems(20) = rs.Fields("FAKS")
evn.SubItems(21) = rs.Fields("DAHILI")
evn.SubItems(22) = Mid(rs.Fields("CEP"), 2, 5) & "*****" & Mid(rs.Fields("CEP"), 14, 16)
evn.SubItems(23) = rs.Fields("E_POSTA")
evn.SubItems(24) = rs.Fields("DURUMU")
evn.SubItems(25) = rs.Fields("ADRES")
evn.SubItems(26) = rs.Fields("VERGI_D")
evn.SubItems(27) = rs.Fields("VERGI_N")
evn.SubItems(28) = rs.Fields("NOTU")
evn.SubItems(29) = rs.Fields("DOGUM_YER")
evn.SubItems(30) = rs.Fields("DOGUM_TAR")
evn.SubItems(31) = rs.Fields("KAN_GRUBU")
evn.SubItems(32) = rs.Fields("ISE_GIRIS_TAR")
evn.SubItems(33) = rs.Fields("IS_CIKIS_TAR")

  rs.MoveNext
           
           
        Loop
    End If
    rs.Close: con.Close
    Set rs = Nothing


cmbSinif.Column = baglan.Execute("select distinct [SINIF_ADI]  from [SINIFLAR]").getrows
cmbKurum.Column = baglan.Execute("select distinct [KURUM_ADI]  from [KURUMLAR]").getrows
cmbBaskanlik.Column = baglan.Execute("select distinct [baskanlik_ADI]  from [baskanlik]").getrows
cmbIL.Column = baglan.Execute("select distinct [il]  from [iller]").getrows
cmbUnvan.Column = baglan.Execute("select distinct [UNVAN]  from [UNVANLAR]").getrows
cmbistihdam.Column = baglan.Execute("select distinct [ISTIHDAM]  from [ISTIHDAMI]").getrows
cmbYerleske.Column = baglan.Execute("select distinct [YERLESKE_ADI]  from [YERLESKE]").getrows
cmbDurum.Column = baglan.Execute("select distinct [DURUMU]  from [DURUMU]").getrows
cmbHastane.Column = baglan.Execute("select distinct [hastane_ADI]  from [hastaneler]").getrows

Label6.Caption = "Toplan kayıt sayısı= " & ListView1.ListItems.Count
yeniid = ListView1.ListItems.Count + 1
   
End Sub
Bu iletideki ekleri görmek için gerekli yetkilere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Süleyman SAVAŞ
Siteye Alışmış
 
Adı Soyadı:Süleyman Savaş
Kayıt: 05 May 2009 12:05
Konum: Bursa
Meslek: 657
Yaş: 48
İleti: 445
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: Bursa/Gemlik

Cevap: ListView1'e alınan veri *** şeklinde maskelensin

İleti#8)  Süleyman SAVAŞ » 01 Kas 2018 19:53

Şu şekilde sorun çözülmüştür arkadaşlar.
Kod: Tümünü seç
If Label58 = "1" Then
listeye_al
ElseIf Label58 = "2" Then
listeye_al
ElseIf Label58 = "3" Then
listeye_al1
End If

Bütün dert kabahat buradaki "or" da imiş.
Kod: Tümünü seç
If Label58 = "1" Or "2" Then
listeye_al
ElseIf Label58 = "3" Then
listeye_al1
End If
Kullanıcı avatarı
Süleyman SAVAŞ
Siteye Alışmış
 
Adı Soyadı:Süleyman Savaş
Kayıt: 05 May 2009 12:05
Konum: Bursa
Meslek: 657
Yaş: 48
İleti: 445
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: Bursa/Gemlik

Cevap: ListView1'e alınan veri *** şeklinde maskelensin

İleti#9)  Ozan İLGÜN » 02 Kas 2018 11:44

Çözümü paylaştığınız için teşekkürler. Konu çözüldüğüne göre konuyu kilitliyorum.
ozan.ilgun@boun.edu.tr

Resim
Kullanıcı avatarı
Ozan İLGÜN
Forum Moderatörü
 
Adı Soyadı:Ozan İlgün
Kayıt: 20 Şub 2013 12:43
Konum: İst. Maltepe
Meslek: Arşivist
Yaş: 34
İleti: 2903
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: İstanbul
Forum ListView

Online Kullanıcılar

Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir

Bumerang - Yazarkafe