1 sayfadan 1. sayfa

API ile CapsLock Durumu Değiştirme

İletiTarih: 28 May 2012 07:04
Bülent
CapsLock durumunu değiştirmek için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.

Gerekli malzemeler:
1-UserForm : UserForm1
2-Label : Label1
3-CommandButton: cmdTurnOn
4-CommandButton: cmdTurnOff
5-ToggleButton: cmdToggle
6-TextBox: TextBox1

Kod: Tümünü seç
Option Explicit

Private kbArray As KeyboardBytes
Private Declare Function GetKeyState Lib "user32" (ByVal nVirtKey As Long) As Long
Private Declare Function GetKeyboardState Lib "user32" (kbArray As KeyboardBytes) As Long
Private Declare Function SetKeyboardState Lib "user32" (kbArray As KeyboardBytes) As Long
Private Type KeyboardBytes
    kbByte(0 To 255) As Byte
End Type
Private Const VK_CAPITAL = &H14

Function CapsLock() As Boolean
    CapsLock = (GetKeyState(VK_CAPITAL) And 1 = 1)
End Function

Private Sub cmdToggle_Click()
    GetKeyboardState kbArray
    kbArray.kbByte(VK_CAPITAL) = _
        IIf(kbArray.kbByte(VK_CAPITAL) = 1, 0, 1)
    SetKeyboardState kbArray

    If CapsLock() Then
        Label1.Caption = "On"
    Else
        Label1.Caption = "Off"
    End If
End Sub

Private Sub cmdTurnOn_Click()
    GetKeyboardState kbArray
    kbArray.kbByte(VK_CAPITAL) = 1
    SetKeyboardState kbArray

    If CapsLock() Then
        Label1.Caption = "On"
    Else
        Label1.Caption = "Off"
    End If
End Sub

Private Sub cmdTurnOff_Click()
    GetKeyboardState kbArray
    kbArray.kbByte(VK_CAPITAL) = 0
    SetKeyboardState kbArray

    If CapsLock() Then
        Label1.Caption = "On"
    Else
        Label1.Caption = "Off"
    End If
End Sub


Private Sub UserForm_Initialize()
If CapsLock() = 1 Then Label1 = "On" Else Label1 = "Off"
End Sub

Cevap: API ile CapsLock Durumu Değiştirme

İletiTarih: 28 May 2012 07:47
Murat OSMA
Teşekkürler Bülent abi. --)(

Cevap: API ile CapsLock Durumu Değiştirme

İletiTarih: 02 Haz 2012 10:06
basstone
Bülent Bey Merhaba,

Çalışma için teşekkürler. Beni büyük bir dertten kurtardınız

Cevap: API ile CapsLock Durumu Değiştirme

İletiTarih: 03 Haz 2012 06:43
Abidin Özçelik
Çok güzel şkşk

Cevap: API ile CapsLock Durumu Değiştirme

İletiTarih: 04 Haz 2012 05:44
Erhan Yavuz
Sağol kardeşim.. şkşk şkşk şkşk şkşk şkşk şkşk

Cevap: API ile CapsLock Durumu Değiştirme

İletiTarih: 26 Eyl 2013 10:31
Ozan İLGÜN
Ben<>de bunu arıyordum. Çok teşekkürler.

Cevap: API ile CapsLock Durumu Değiştirme

İletiTarih: 26 Nis 2016 13:42
Enes Recep BAĞ
şkşk