[Yardım]  Tarih formatı ve filtreleme

Açılır liste kutusu.

Tarih formatı ve filtreleme

İleti#1)  lorinser » 11 Şub 2019 09:38

Selamlar,

Benzer bir çok konu olduğunun farkındayım fakat ne denediysem tarih formatını ve filtrelemeyi bir türlü yapamadım. Stok takip için bir çalışma yapıyorum. Bu nokta da takıldım.

Değerli yardımlarınızı bekliyorum.

Kod: Tümünü seç
Private Sub UserForm_Initialize()

   
   
    On Error Resume Next


'Dim sortColumn As Integer

CommandButton4.Caption = "EXCEL'E DÖN"
ListView1.ColumnHeaders.Clear
With ListView1.ColumnHeaders
    .Add , , "ID", 30, 0
    .Add , , "Sipariş No", 50, 2
    .Add , , "Tarih", 60, 2
    .Add , , "Lokasyon", 60, 2
    .Add , , "Müşteri", 80, 2
    .Add , , "Barkod", 80, 2
    .Add , , "Ürün Adı", 80, 2
    .Add , , "Adet", 45, 2
    .Add , , "Toplam Fiyat", 80, 2
    .Add , , "Toplam Maliyet", 80, 2
    .Add , , "Tip", 30, 0
   
End With
Set con = CreateObject("adodb.connection")
con.Open "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=" & ThisWorkbook.FullName & ";extended properties=""excel 12.0;hdr=No"""
Set rs = con.Execute("Select Distinct F4 From [DB$A2:M65536] Where F1 is not null")

ComboBox1.Column = rs.getrows
Set rs = Nothing
con.Close
Set con = Nothing
End Sub


Combobox1 - 2 - 3'te sırası ile yaptığım filtrelemelere göre Listview'e raporlama yapıyorum.

Kod: Tümünü seç
Private Sub ComboBox1_Change()


Set con = CreateObject("adodb.connection")
con.Open "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=" & ThisWorkbook.FullName & ";extended properties=""excel 12.0;hdr=No"""
Set rs = con.Execute("Select Distinct F5 From [DB$A2:M65536] Where F1 is not null And F4='" & ComboBox1.Text & "'")
ComboBox2.Column = rs.getrows
Set rs = Nothing
con.Close
Set con = Nothing
Call sorgula

End Sub


Kod: Tümünü seç
Private Sub ComboBox2_Change()


Set con = CreateObject("adodb.connection")
con.Open "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=" & ThisWorkbook.FullName & ";extended properties=""excel 12.0;hdr=No"""
Set rs = con.Execute("Select Distinct F3 From [DB$A2:M65536] Where F1 is not null And F4='" & ComboBox1.Text & "' And F5='" & ComboBox2.Text & "'")
ComboBox3.Column = rs.getrows

Set rs = Nothing
con.Close
Set con = Nothing
Call sorgula
End Sub


Combobox3 tarih filtreleme yapılacak alandır. (F3 sütunu)
Kod: Tümünü seç
Private Sub ComboBox3_BeforeUpdate(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)

Call sorgula
End Sub


Kod: Tümünü seç
  Sub sorgula()
    Set con = CreateObject("adodb.connection")
    con.Open "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=" & ThisWorkbook.FullName & ";extended properties=""excel 12.0;hdr=no"""
    Set rs = CreateObject("adodb.recordset")
    s = "select F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F11,F12,F13 from [DB$A2:M65536] where not isnull(f1)"
    If ComboBox1.Text <> "" Then s = s & " and F4 = '" & ComboBox1.Text & "'"
    If ComboBox2.Text <> "" Then s = s & " and F5 = '" & ComboBox2.Text & "'"
    If ComboBox3.Text <> "" Then s = s & " and F3 = " & ComboBox3.Text & ""

    rs.Open s, con, 1, 1
    With ListView1
        .ListItems.Clear
        On Local Error Resume Next
        If rs.RecordCount > 0 Then
            Do While Not rs.EOF
                .ListItems.Add , , rs(0).Value
                For x = 1 To 12
                    Select Case x
                    Case 1
                   .ListItems(.ListItems.Count).ListSubItems.Add , , Format(rs(x).Value, "#,##0")
                   Case 2
                   .ListItems(.ListItems.Count).ListSubItems.Add , , rs(x).Value
                   Case 3
                   .ListItems(.ListItems.Count).ListSubItems.Add , , rs(x).Value
                   Case 4
                   .ListItems(.ListItems.Count).ListSubItems.Add , , rs(x).Value
                   Case 5
                   .ListItems(.ListItems.Count).ListSubItems.Add , , rs(x).Value
                   Case 6
                   .ListItems(.ListItems.Count).ListSubItems.Add , , rs(x).Value
                   Case 7
                   .ListItems(.ListItems.Count).ListSubItems.Add , , Format(rs(x).Value, "#,##0.00")
                   Case 8
                   .ListItems(.ListItems.Count).ListSubItems.Add , , Format(rs(x).Value, "#,##0.00")
                   Case 9
                   .ListItems(.ListItems.Count).ListSubItems.Add , , Format(rs(x).Value, "#,##0")
                   Case 10
                   .ListItems(.ListItems.Count).ListSubItems.Add , , Format(rs(x).Value, "#,##0")
                   Case 11
                   .ListItems(.ListItems.Count).ListSubItems.Add , , Format(rs(x).Value, "#,##0")
                   Case 12
                   .ListItems(.ListItems.Count).ListSubItems.Add , , Format(rs(x).Value, "#,##0")
                   End Select
                Next x
                rs.movenext
            Loop
        End If
    End With
    Set rs = Nothing
    ''''''''''''''''''''
    Set rs = CreateObject("adodb.recordset")
    s = "select Count(*),SUM(F11),SUM(F12),SUM(F8) from [db$a2:m65536] where not isnull(f1)"
    If ComboBox1.Text <> "" Then s = s & " and F4 = '" & ComboBox1.Text & "'"
    If ComboBox2.Text <> "" Then s = s & " and F5 = '" & ComboBox2.Text & "'"
    If ComboBox3.Text <> "" Then s = s & " and F3 = " & ComboBox3.Text & ""

    rs.Open s, con, 1, 1
    If Not rs.EOF Then
    TextBox18.Text = rs(0).Value
    TextBox16.Text = Format(rs(1).Value, "#,##0.00") & " TL"
    TextBox15.Text = Format(rs(2).Value, "#,##0.00") & " TL"
    TextBox17.Text = Format(rs(1).Value, "#,##0.00") - Format(rs(2).Value, "#,##0.00") & " TL"
    TextBox19.Text = Format(rs(3).Value, "#,##0")
    End If
    Set rs = Nothing
    con.Close: Set con = Nothing
    End Sub


Excel sayfasında tarih sütunu "gg.aa.yyyy" formatındadır. CDATE, FORMAT(..... , "dd.mm.yyyy") vb. bir çok şey denedim. Combox3 te çıkması gereken tarih hep "mm.dd.yyyy" olarak çıkıyor.

Şimdiden [TESEKKÜR]
Kullanıcı avatarı
lorinser
Siteye Alışmış
 
Adı Soyadı:Fatih işsever
Kayıt: 13 Haz 2014 00:09
Konum: istanbul
Meslek: otomotiv
Yaş: 40
İleti: 102
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: istanbul

Cevap: Tarih formatı ve filtreleme

İleti#2)  feraz » 11 Şub 2019 11:21

Format(F3,'gg.aa.yyyy')
Olarak denermisiniz koddaki select kısmını.
Kullanıcı avatarı
feraz
Site Dostu
 
Kayıt: 19 May 2014 17:36
Konum: Almanya
Meslek: İşçi
Yaş: 40
İleti: 5952
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: Aksaray

Cevap: Cevap: Tarih formatı ve filtreleme

İleti#3)  lorinser » 11 Şub 2019 12:55

feraz yazdı:Format(F3,'gg.aa.yyyy')
Olarak denermisiniz koddaki select kısmını.


Ben hep " ile denemiştim. Bu şekilde Combobox3 içeriği istediğim gibi geldi fakat seçim yapınca aşağıdaki hatayı verdi.
Kod: Tümünü seç
Run-time error '-2147217900 (80040e14)': 'not isnull(f1) and F4='Şube 1' and F5='INTERNET' and F3= 5.2.201' sorgu ifadesi içindeki Sayıda sözdizimi hatası
Kullanıcı avatarı
lorinser
Siteye Alışmış
 
Adı Soyadı:Fatih işsever
Kayıt: 13 Haz 2014 00:09
Konum: istanbul
Meslek: otomotiv
Yaş: 40
İleti: 102
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: istanbul

Cevap: Tarih formatı ve filtreleme

İleti#4)  feraz » 11 Şub 2019 13:46

Kod: Tümünü seç
  If ComboBox3.Text <> "" Then s = s & " and F3 = '" & ComboBox3.Text & "'"


Sorgula kodundaki yei böyle deneyin tek tırnak ekledim sadece.
Kullanıcı avatarı
feraz
Site Dostu
 
Kayıt: 19 May 2014 17:36
Konum: Almanya
Meslek: İşçi
Yaş: 40
İleti: 5952
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: Aksaray

REKLAM
Excel Logo XML Oluşturucu
Logo Object Designer ile Uyarlama

Cevap: Cevap: Tarih formatı ve filtreleme

İleti#5)  lorinser » 11 Şub 2019 14:25

feraz yazdı:
Kod: Tümünü seç
  If ComboBox3.Text <> "" Then s = s & " and F3 = '" & ComboBox3.Text & "'"


Sorgula kodundaki yei böyle deneyin tek tırnak ekledim sadece.


Şimdi de Ölçüt ifadesinde veri türü uyuşmazlığı hatası verdi.
Kullanıcı avatarı
lorinser
Siteye Alışmış
 
Adı Soyadı:Fatih işsever
Kayıt: 13 Haz 2014 00:09
Konum: istanbul
Meslek: otomotiv
Yaş: 40
İleti: 102
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: istanbul

Cevap: Tarih formatı ve filtreleme

İleti#6)  feraz » 11 Şub 2019 15:26

Dosyayı yükleyin hatalı şekilde bakalım.
Kullanıcı avatarı
feraz
Site Dostu
 
Kayıt: 19 May 2014 17:36
Konum: Almanya
Meslek: İşçi
Yaş: 40
İleti: 5952
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: Aksaray

REKLAM
ETA - Excel Konsolide Raporlama
ETA Excel Personel Entegre Raporu

Cevap: Tarih formatı ve filtreleme

İleti#7)  lorinser » 11 Şub 2019 16:24

Çalışmanın eksikleri vardır. Userform22 içindeki kodlar bu konu ilgilidir.
Bu iletideki ekleri görmek için gerekli yetkilere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
lorinser
Siteye Alışmış
 
Adı Soyadı:Fatih işsever
Kayıt: 13 Haz 2014 00:09
Konum: istanbul
Meslek: otomotiv
Yaş: 40
İleti: 102
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: istanbul

Cevap: Tarih formatı ve filtreleme

İleti#8)  feraz » 11 Şub 2019 17:12

Sorgula kodundaki

Kod: Tümünü seç
If ComboBox3.Text <> "" Then s = s & " and f3 = '" & ComboBox3.Text & "'"


Kodu
Alttaki gibi değiştirin.

Kod: Tümünü seç
If ComboBox3.Text <> "" Then s = s & " and [F3] = #" & Format(ComboBox3.Text, "mm\/dd\/yyyy") & "#"
Kullanıcı avatarı
feraz
Site Dostu
 
Kayıt: 19 May 2014 17:36
Konum: Almanya
Meslek: İşçi
Yaş: 40
İleti: 5952
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: Aksaray

Cevap: Tarih formatı ve filtreleme

İleti#9)  lorinser » 12 Şub 2019 09:55

Tamamdır hocam çalıştı. Bu format şeklini hiçbir forumda görmedim. Süpersiniz. Ellerinize sağlık.

[TESEKKÜR]
Kullanıcı avatarı
lorinser
Siteye Alışmış
 
Adı Soyadı:Fatih işsever
Kayıt: 13 Haz 2014 00:09
Konum: istanbul
Meslek: otomotiv
Yaş: 40
İleti: 102
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: istanbul

Cevap: Tarih formatı ve filtreleme

İleti#10)  feraz » 12 Şub 2019 10:17

Rica ederim.

Forumda en az üç yerde var,size rastlamamış.

Kolay gelsin.
Kullanıcı avatarı
feraz
Site Dostu
 
Kayıt: 19 May 2014 17:36
Konum: Almanya
Meslek: İşçi
Yaş: 40
İleti: 5952
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: Aksaray

Cevap: Tarih formatı ve filtreleme

İleti#11)  lorinser » 12 Şub 2019 16:41

Sormak istediğim bir konu daha var aslında.

Userform1 de satış yaparken kullanmak istediğim form var. Barkod okuyucu ile okuttuğum ürün textbox1'e yazıp Listbox'a otomatik aktarılıyor. Fakat her seferinde textbox1'e mouse ile dönmem lazım. Textbox1.setfocus denedim ama olmadı. Muhtemelen yanlış yere falan yazıyorum. Müsait olduğunuzda bir bakarsanız sevinirim.
Kullanıcı avatarı
lorinser
Siteye Alışmış
 
Adı Soyadı:Fatih işsever
Kayıt: 13 Haz 2014 00:09
Konum: istanbul
Meslek: otomotiv
Yaş: 40
İleti: 102
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: istanbul

Cevap: Tarih formatı ve filtreleme

İleti#12)  feraz » 12 Şub 2019 18:38

Private Sub TextBox1_BeforeUpdate(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
Yukarıdaki kod bloğundaki CheckBox1.SetFocus burayı silip alttaki kodu ekleyin End Sub satırının üst satırına.

Tüm hikmet Cancel = True bundaymış :)
Yani resimdeki gibi olacak.

Kod: Tümünü seç
  Cancel = True
  Me.TextBox1.SetFocus
Bu iletideki ekleri görmek için gerekli yetkilere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
feraz
Site Dostu
 
Kayıt: 19 May 2014 17:36
Konum: Almanya
Meslek: İşçi
Yaş: 40
İleti: 5952
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: Aksaray

Cevap: Tarih formatı ve filtreleme

İleti#13)  feraz » 12 Şub 2019 18:44

Yada Cancel = True sadece bunu ekleyebilirsiniz CheckBox1.SetFocus ve Me.TextBox1.SetFocus silip.
Kullanıcı avatarı
feraz
Site Dostu
 
Kayıt: 19 May 2014 17:36
Konum: Almanya
Meslek: İşçi
Yaş: 40
İleti: 5952
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: Aksaray

Cevap: Cevap: Tarih formatı ve filtreleme

İleti#14)  lorinser » 13 Şub 2019 09:54

feraz yazdı:Yada Cancel = True sadece bunu ekleyebilirsiniz CheckBox1.SetFocus ve Me.TextBox1.SetFocus silip.


Bu şekilde yaptım. Çalıştı hocam. Teşekkür ederim tekrar.
Kullanıcı avatarı
lorinser
Siteye Alışmış
 
Adı Soyadı:Fatih işsever
Kayıt: 13 Haz 2014 00:09
Konum: istanbul
Meslek: otomotiv
Yaş: 40
İleti: 102
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: istanbul

Cevap: Tarih formatı ve filtreleme

İleti#15)  feraz » 13 Şub 2019 11:52

Rica ederim.
Kullanıcı avatarı
feraz
Site Dostu
 
Kayıt: 19 May 2014 17:36
Konum: Almanya
Meslek: İşçi
Yaş: 40
İleti: 5952
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: Aksaray


Forum ComboBox

Online Kullanıcılar

Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir

Bumerang - Yazarkafe