1 sayfadan 1. sayfa

Texboxla Ara Bul Kaydet

İletiTarih: 12 Şub 2020 19:38
selimileri0623
Herkese Merhaba ben aşağıdaki kodla VERİ sayfasından sicil yazmak sureti ile istediğim hücreleri texboxlara getirebiliyorum .
Kod: Tümünü seç
Private Sub TexBox1_Change() Dim Bul On Error Resume Next Bul = Sheets("VERİ").Range("B2:B100000").Find(What:=TexBox1, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole).Row TexBox2.Value = Sheets("VERİ").Cells(Bul, 3).Value TexBox3.Value = Sheets("VERİ").Cells(Bul, 4).Value ComboBox1.Value = Sheets("VERİ").Cells(Bul, 5).Value ComboBox2.Value = Sheets("VERİ").Cells(Bul, 6).Value End Sub

Böylece texbox1 e yazdığım sicil VERİ Sayfasında varsa istediğim bilgiler anında alttaki texbox2 ve 3 ile combobox1 ve 2 ye geliyor . Buraya kadar her şey normal.

Böylece texbox1 e yazdığım sicil VERİ Sayfasında varsa istediğim bilgiler anında alttaki texbox2 ve 3 ile combobox1 ve 2 ye geliyor . Buraya kadar her şey normal.

Kod: Tümünü seç


Private Sub Kaydet_Click() Dim SonSatır SonSatır = WorksheetFunction.CountA(Worksheets("HAVUZ").Range("A:A")) + 1 Cells(SonSatır, "A").Value = WorksheetFunction.Max(Range("A2:A" & Rows.Count)) + 1 Worksheets("HAVUZ").Cells(SonSatır, 2) = TextBox1.Text Worksheets("HAVUZ").Cells(SonSatır, 3) = TextBox2.Value Worksheets("HAVUZ").Cells(SonSatır, 4) = TextBox3.Value Worksheets("HAVUZ").Cells(SonSatır, 5) = ComboBox1.Value Worksheets("HAVUZ").Cells(SonSatır, 6) = ComboBox2.Value TextBox1.Text = "" TextBox2.Value = "" TextBox3.Value = "" ComboBox1.Value = "" ComboBox2.Value = "" MsgBox "Kayıt İşlemi Tamamlandı" End Sub.

Yukarıdaki kodla da texbox1 2 ve 3 ile combobox1 ve 2 deki verileri HAVUZ sayfasına kaydetmek istiyorum. Tam da bu aşamada 1.2.3. Texbox ile 1.2. Comboboxlardaki veri bir türlü HAVUZ sayfasına kaydolamıyor. Bu aşamada bana yardım edebilecek olan var mı???!!!

Cevap: Texboxla Ara Bul Kaydet

İletiTarih: 12 Şub 2020 21:23
ıslakates
Private Sub Kaydet_Click()

sor = MsgBox("Bu kayıt TAKİP sayfasına kaydedilecek?", vbYesNo)
'mesaj kutusu devreye giriyor.
If sor = vbNo Then Exit Sub

Dim a, s As Worksheet
Dim say As Integer
Dim ara As String
Dim BUL As Range
Set s = Worksheets("VERİ")
Set a = Worksheets("HAVUZ")
say = WorksheetFunction.CountA(a.Range("A2:A65536")) + 1

a.Cells(say + 1, 1).Value = CDate(TextBox1.Value)
a.Cells(say + 1, 2).Value = TextBox2.Value
a.Cells(say + 1, 3).Value = TextBox3.Value
a.Cells(say + 1, 5).Value = ComboBox1.Value
a.Cells(say + 1, 6).Value = ComboBox2.Value

ActiveWorkbook.Save

MsgBox " Bu kayıt TAKİP listesine kaydedildi", vbCritical, "UYARI"
TextBox2 = ""
TextBox3 = ""
TextBox4 = ""
On Error Resume Next
For x = 1 To 11
Controls("ComboBox" & x).Clear
Next x
TextBox1.SetFocus
End Sub

Merhaba selimileri0623 bunu denersiniz. Sorununuz çözülmedi ise örnek dosya ekleyiniz.

Cevap: Texboxla Ara Bul Kaydet

İletiTarih: 12 Şub 2020 22:35
selimileri0623
Sayın ıslaktes dosyayı ekliyorum verdiğiniz kod hata verdi. İlgilenme imkanınız var mı

Cevap: Cevap: Texboxla Ara Bul Kaydet

İletiTarih: 13 Şub 2020 12:49
ıslakates
selimileri0623 yazdı:Sayın ıslaktes dosyayı ekliyorum verdiğiniz kod hata verdi. İlgilenme imkanınız var mı


Private Sub Kaydet_Click()
sor = MsgBox("Bu kayıt HAVUZ sayfasına kaydedilecek?", vbYesNo)
'mesaj kutusu devreye giriyor.
If sor = vbNo Then Exit Sub

Dim a, s As Worksheet
Dim say As Integer
Dim ara As String
Dim Bul As Range
Set s = Worksheets("VERİ")
Set a = Worksheets("HAVUZ")
say = WorksheetFunction.CountA(a.Range("B2:B65536")) + 2

a.Cells(say + 1, 2).Value = TexBox1.Text
a.Cells(say + 1, 3).Value = TexBox2.Value
a.Cells(say + 1, 4).Value = TexBox3.Value
a.Cells(say + 1, 5).Value = ComboBox1.Value
a.Cells(say + 1, 6).Value = ComboBox2.Value

ActiveWorkbook.Save

MsgBox " Bu kayıt HAVUZ listesine kaydedildi", vbCritical, "UYARI"
TexBox1 = ""
TexBox2 = ""
TexBox3 = ""
TexBox4 = ""
On Error Resume Next
For X = 1 To 2
Controls("ComboBox" & X).Clear
Next X
TexBox1.SetFocus

End Sub

Eski kodlarınızı silip bu kodları eklerseniz.

Cevap: Texboxla Ara Bul Kaydet

İletiTarih: 13 Şub 2020 12:56
ıslakates
say = WorksheetFunction.CountA(a.Range("B2:B65536")) + 2
burayı,
say = WorksheetFunction.CountA(a.Range("B2:B65536")) + 1
yapın.

Cevap: Texboxla Ara Bul Kaydet

İletiTarih: 13 Şub 2020 16:53
selimileri0623
Ekledigim dosyada makro çalışıyor ama aynı kodları ve formu kendi excelime yapıştırınca çalışmıyor. Her yeri kontrol ettim. Ama olmadı.
Aynı bilgisayarda ekelsihim dosya calisirken userformu ve kodları kendi excelime aldiğimda


Sub Kaydet Click ()
Sor = kısmını gösterip hata veriyor . Yardım etme imkanınız var mı

Cevap: Texboxla Ara Bul Kaydet

İletiTarih: 13 Şub 2020 17:21
ıslakates
çalışıyor sorun yok

Cevap: Texboxla Ara Bul Kaydet

İletiTarih: 13 Şub 2020 18:25
selimileri0623
Bu dosya çalışıyor Ben de de ama bu formu kendi excel dosyama aldiğimda yukarıda belirttiğim hatayı veriyor.
Formu olduğu gibi dışa aktararak kendi excel dosyama aldiğimda hata mesajı veriyor. Bu konuda yardım edebilir misiniz

Cevap: Cevap: Texboxla Ara Bul Kaydet

İletiTarih: 13 Şub 2020 19:22
ahmetilhan282
selimileri0623 yazdı:Bu dosya çalışıyor Ben de de ama bu formu kendi excel dosyama aldiğimda yukarıda belirttiğim hatayı veriyor.
Formu olduğu gibi dışa aktararak kendi excel dosyama aldiğimda hata mesajı veriyor. Bu konuda yardım edebilir misiniz


kendi dosyanızda bu kodları deneyebilir misiniz?
Kod: Tümünü seç
Private Sub Kaydet_Click()
'mesaj kutusu devreye giriyor.
If MsgBox("Bu kayıt TAKİP sayfasına kaydedilecek?", vbYesNo) = vbNo Then Exit Sub

Dim a, s As Worksheet, say As Integer, ara As String, Bul As Range, x As Integer
Set s = Worksheets("VERİ"): Set a = Worksheets("HAVUZ")

say = WorksheetFunction.CountA(a.Range("A2:A65536")) + 1

a.Cells(say + 1, 1).Value = say
a.Cells(say + 1, 2).Value = TextBox1.Value
a.Cells(say + 1, 3).Value = TextBox2.Value
a.Cells(say + 1, 4).Value = TextBox3.Value
a.Cells(say + 1, 5).Value = ComboBox1.Value
a.Cells(say + 1, 6).Value = ComboBox2.Value

ActiveWorkbook.Save

MsgBox " Bu kayıt TAKİP listesine kaydedildi", vbCritical, "UYARI"
Me.TextBox1.Text = ""
Me.TextBox2.Text = ""
Me.TextBox3.Text = ""
On Error Resume Next
For x = 1 To 11
    Controls("ComboBox" & x).Clear
Next x
TextBox1.SetFocus

End Sub

Cevap: Texboxla Ara Bul Kaydet

İletiTarih: 13 Şub 2020 20:57
ıslakates
Me.TextBox1.Text = ""

bu şekilde mi yazılıyor! nesne isimlerini kontrol ediniz
Me.TexBox1.Text = ""
şeklindemi yazılıyor.

Cevap: Texboxla Ara Bul Kaydet

İletiTarih: 14 Şub 2020 08:25
selimileri0623
Çok teşekkür ederim. Bu sefer oldu. Elinize emeğinize sağlık