Gizli Userform

Kulanıcı arayüz formu

Gizli Userform

İleti#1)  Murat OSMA » 17 Eyl 2010 23:51

Gayet hoş bir çalışma. Excel sayfalarında gezinirken formu açmak istediğimizde üzerine gelmemiz yetiyor...
Dosya ektedir...
Bu iletideki ekleri görmek için gerekli yetkilere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Murat OSMA
Site Forum Yöneticisi
 
Adı Soyadı:Murat OSMA
Kayıt: 05 Arl 2008 00:34
Konum: İstanbul
Meslek: Excel & VBA Eğitmeni
Yaş: 34
İleti: 14326
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: Bağcılar - İSTANBUL

Cevap: Gizli Userform

İleti#2)  Tarkan VURAL » 08 Şub 2011 20:00

Eline sağlık Murat. --)(
Resim
www.tarkanvural.com.tr

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciûn
Şüphesiz ki; biz Allah’a âidiz ve vakti geldiğinde O’na döndürüleceğiz.

HasbunAllâhu ve nimel vekîl
Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir.


ExcelVBA.NET' e katkıda bulunmak ister misiniz ? O halde BAĞIŞ butonunu tıklayın...
Kullanıcı avatarı
Tarkan VURAL
Yönetim Kurulu
 
Adı Soyadı:Tarkan VURAL
Kayıt: 14 Haz 2008 20:27
Konum: @tarkanvural73
Meslek: LUU, Yazılım Geliştirme Müdürü
Yaş: 45
İleti: 26916
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: İstanbul - Beylikdüzü

Cevap: Gizli Userform

İleti#3)  Arslanbey » 27 Şub 2011 01:30

[TESEKKÜR]
Kullanıcı avatarı
Arslanbey
Site Dostu
 
Adı Soyadı:Süleyman Arslan
Kayıt: 15 Mar 2009 18:23
Konum: sağlık sektöründeyim
Meslek: laboratuvar teknikeriyim
Yaş: 36
İleti: 583
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: Yozgat-Sorgun

Cevap: Gizli Userform

İleti#4)  eati » 09 Eyl 2012 18:49

userfrom kodlarını göremiyorum. userfromdaki combobox göremiyorum şifreli mi açaba yardımlarınız istiyorum. Teşekkürler
Kullanıcı avatarı
eati
 
Adı Soyadı:ATİLLA ERDAL
Kayıt: 23 Ağu 2012 16:18
İleti: 1
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: ANKARA

REKLAM
Excel Logo XML Oluşturucu
Logo Object Designer ile Uyarlama

Cevap: Gizli Userform

İleti#5)  Murat OSMA » 10 Eyl 2012 10:01

Merhaba Atilla Bey, sitemize hoş geldiniz... --)(


Lütfen öncelikle forum kuralları 20. maddeyi:

20.Mesaj yazarken büyük harf kullanmak bağırmak anlamına geleceği için kesinlikle mesajınızın tamamını büyük harf kullanarak yazmayınız. Türkçe yazım kurallarında; cümlede kelimelerin ilk harfi büyük olur, özel isimlerin baş harfi büyük olur, noktadan sonra başlayan her kelimenin baş harfi büyük olur, mesaj içindeki tüm harfler büyük yazılmaz yahut tümü küçük yazılmaz. Sitemiz Türkçe karakter desteklemektedir ve i, ç , ş , ğ gibi harfleri kullanmanızda hiç bir sakınca yoktur.

ve şu bağlantıyı inceleyiniz; http://excelvba.net/turkce.php

Ayrıca bir iki kelime düzeltmesi yapayım: Userfrom değil UserForm - teşşekür ler değil Teşekkürler


Eklenen örnek dosyanın kodları açık, herhangi bir kısıtlama yok ama, dilerseniz kodları bu mesaj içine ilave edebilirim...

Module kodları:
Kod: Tümünü seç
Option Explicit
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Private Declare Function GetWindowRect Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, lpRect As RECT) As Long
Private Declare Function SetTimer Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long, ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerFunc As Long) As Long
Private Declare Function KillTimer Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long) As Long
Private Declare Function GetCursorPos Lib "user32" (lpPoint As POINTAPI) As Long
Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hWnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Integer, ByVal lParam As Any) As Long
Private Declare Function SetCursorPos Lib "user32" (ByVal X As Long, ByVal Y As Long) As Long

Private Type POINTAPI
  X As Long
  Y As Long
End Type

Private Type RECT
  cl As Long
  ct As Long
  cr As Long
  cb As Long
End Type

Private Ratio As Double       ' RATIO POINT/PIXEL
Public FormIsOpen As Boolean  ' ETAT DE LA FORM
Public FormWidth As Long      ' LARGEUR AVANT FERMETURE
Public FormHeight As Long     ' HAUTEUR AVANT FERMETURE
Private TimerId As Long       ' INDEX TIMER
Private TitleMsgBox As String ' TITRE MSGBOX
Private PosLeft As Long       ' POSITION HORIZONTALE AVANT FERMETURE
Private PosTop As Long        ' POSITION VERTICALE AVANT FERMETURE

Sub RollUpFormDemo()
  If Val(Application.Version) < 9 Then
    MsgBox "Cette application nécessite Excel2000 ou plus !", 48
    Exit Sub
  End If
  TitleMsgBox = "Self Closing MsgBox"
  StartTimer1 2000
  MsgBox "Cette application nécessite Excel2000 ou plus !", 64, TitleMsgBox
  EndTimer
  Load UserForm1
  Dim frmRect As RECT
  ' dimensions hors tout de l'userform en pixels
  GetWindowRect FindWindow(vbNullString, UserForm1.Caption), frmRect
  Ratio = (frmRect.cr - frmRect.cl) / UserForm1.Width
  UserForm1.Show
End Sub

Function EndTimer() As Boolean
  If TimerId Then
    TimerId = KillTimer(0&, TimerId)
    TimerId = 0
    EndTimer = True
  End If
End Function

' Appel de la procédure TimedMsgBox à chaque intervalle de temps
Sub StartTimer1(Interval&)
  If TimerId Then EndTimer
  TimerId = SetTimer(0&, 0&, ByVal Interval, AddressOf TimedMsgBox)
End Sub

' Fermeture automatique du MsgBox
Private Sub TimedMsgBox(ByVal lHwnd&, ByVal lMsg&, ByVal lIDEvent&, ByVal lTime&)
  Const WM_CLOSE = &H10
  Dim hWndMsgBox As Long

  hWndMsgBox = FindWindow(vbNullString, TitleMsgBox)     ' Find the Msgbox
  Call SendMessage(hWndMsgBox, WM_CLOSE, 0, ByVal 0&)    ' Close Msgbox
End Sub

' Appel de la procédure RollupProc à chaque intervalle de temps
Sub StartTimer2(Interval&)
  If TimerId Then EndTimer
  TimerId = SetTimer(0&, 0&, ByVal Interval, AddressOf RollupProc)
End Sub

' Ouvre ou ferme la fenêtre en fonction de la position de la souris
Private Sub RollupProc()
  Const hCaption As Byte = 25   ' Hauteur barre de titre en pixels
  Dim CurNow As POINTAPI, hWnd As Long, frmRect As RECT
 
  GetCursorPos CurNow    ' recupère la position de la souris
  hWnd = FindWindow(vbNullString, UserForm1.Caption)
  If hWnd = 0 Then EndTimer: Exit Sub
  GetWindowRect hWnd, frmRect
  If FormIsOpen Then
    'si la souris est a l'exterieur de la feuille
    If CurNow.Y < frmRect.ct Then CloseForm: Exit Sub
    If CurNow.Y > frmRect.cb Then CloseForm: Exit Sub
    If CurNow.X < frmRect.cl Then CloseForm: Exit Sub
    If CurNow.X > frmRect.cr Then CloseForm: Exit Sub
  Else
    'si la souris est sur la barre de titre
    If CurNow.Y > frmRect.ct And CurNow.Y < frmRect.ct + hCaption Then
      If CurNow.X > frmRect.cl And CurNow.X < frmRect.cr Then OpenForm
    End If
  End If
End Sub

Private Sub CloseForm()
  PosTop = UserForm1.Top: PosLeft = UserForm1.Left
  UserForm1.Height = 0: UserForm1.Width = 50
  UserForm1.Left = 25: UserForm1.Top = 25
  FormIsOpen = False
End Sub

Private Sub OpenForm()
  UserForm1.Height = FormHeight: UserForm1.Width = FormWidth
  UserForm1.Left = PosLeft: UserForm1.Top = PosTop
  ' Les API utilisent des pixels et Excel des points
  SetCursorPos 15 + Ratio * PosLeft, 15 + Ratio * PosTop
  FormIsOpen = True
End Sub

UserForm kodları;
Kod: Tümünü seç
Option Explicit

Private Sub CheckBox1_Click()
  If Me.CheckBox1 Then
    Me.CheckBox1.Caption = "Lock Window Open"
    Me.CheckBox1.ControlTipText = "Lock Window Open"
    StartTimer2 500
  Else
    EndTimer
    Me.Height = FormHeight
    Me.CheckBox1.Caption = "Allow Auto Roll-Up"
    Me.CheckBox1.ControlTipText = "Allow Auto Roll-Up"
  End If
End Sub

Private Sub UserForm_Initialize()
  FormIsOpen = True
  FormHeight = Me.Height
  FormWidth = Me.Width
  Me.CheckBox1.Value = False
  Call LabelEmbosse("Roll-Up UserForm démo !")
End Sub

Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
  EndTimer
End Sub

Private Sub LabelEmbosse(Optional sText$ = "Label1", Optional txtColor& = 1, Optional Relief& = 1)
  Const BOX_WHITE& = &HFFFFFF
  Const BOX_LIGHTGRAY& = &HC0C0C0
  Const BOX_DARKGRAY& = &H808080
  Const BOX_BLACK& = &H0&
  Dim clbl As Control, nb As Byte
 
  For Each clbl In Me.Controls
    If Left(clbl.Name, 3) = "lbl" Then
      clbl.Caption = sText
      nb = Val(Mid(clbl.Name, 4))
      Select Case nb
      Case 1
        clbl.BackStyle = BOX_BLACK
        clbl.ForeColor = txtColor
      Case Else
        clbl.Width = Me.lbl1.Width
        clbl.Height = Me.lbl1.Height
        clbl.BackStyle = Me.lbl1.BackStyle
        If nb = 2 Then
          clbl.ForeColor = BOX_DARKGRAY
          clbl.Left = Me.lbl1.Left + Relief
          clbl.Top = Me.lbl1.Top + Relief
        ElseIf nb = 3 Then
          clbl.ForeColor = BOX_WHITE
          clbl.Left = Me.lbl1.Left - Relief
          clbl.Top = Me.lbl1.Top - Relief
        End If
      End Select
    End If
  Next clbl
  Me.lbl1.ZOrder
End Sub

İyi günler... --)(
Kullanıcı avatarı
Murat OSMA
Site Forum Yöneticisi
 
Adı Soyadı:Murat OSMA
Kayıt: 05 Arl 2008 00:34
Konum: İstanbul
Meslek: Excel & VBA Eğitmeni
Yaş: 34
İleti: 14326
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: Bağcılar - İSTANBUL

Cevap: Gizli Userform

İleti#6)  Ozan İLGÜN » 11 Nis 2013 14:38

Murat Bey elinize sağlık. Çok güzel bir çalışma yalnız iki sorum olacaktı .Kodlarını göremediğim için şifresini bildiğinizi düşünerek size soruyorum. Userform'un show modal özelliği true yerine false yaparsak dosya çalışırmı . Userform1.mousemove ile mi tekrar eski konumuna geri geliyor?
Kullanıcı avatarı
Ozan İLGÜN
Forum Moderatörü
 
Adı Soyadı:Ozan İlgün
Kayıt: 20 Şub 2013 14:43
Konum: İst. Maltepe
Meslek: Arşivist
Yaş: 33
İleti: 2680
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: İstanbulREKLAM
ETA - Excel Konsolide Raporlama
ETA Excel Personel Entegre Raporu

Cevap: Gizli Userform

İleti#7)  Enes Recep BAĞ » 11 Nis 2013 14:53

Murat Bey bu paylaşımını yeni gördüm, harika tam benlik. [evet]
Kullanıcı avatarı
Enes Recep BAĞ
Forum Moderatörü
 
Adı Soyadı:Enes Recep BAĞ
Kayıt: 30 Ağu 2010 17:39
Konum: 0 549 808 82 66
Meslek: Bilgi işlem
Yaş: 36
İleti: 8254
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: Aksaray / Merkez

Cevap: Cevap: Gizli Userform

İleti#8)  Murat OSMA » 11 Nis 2013 23:36

ozanilgun yazdı:Murat Bey elinize sağlık. Çok güzel bir çalışma yalnız iki sorum olacaktı .Kodlarını göremediğim için şifresini bildiğinizi düşünerek size soruyorum. Userform'un show modal özelliği true yerine false yaparsak dosya çalışırmı . Userform1.mousemove ile mi tekrar eski konumuna geri geliyor?

Dosya benim hazırladığım bir dosya değil. Alıntıdır.
Dosya şifresizdir kodları neden göremiyorsunuz ? [ilginc]
UserForm'un ShowModal özelliğini False yaparsanız da çalışır.
GetCursorPos ve SetCursorPos Apileriyle farenin pozisyonuna göre işlem yapıyor.
Kullanıcı avatarı
Murat OSMA
Site Forum Yöneticisi
 
Adı Soyadı:Murat OSMA
Kayıt: 05 Arl 2008 00:34
Konum: İstanbul
Meslek: Excel & VBA Eğitmeni
Yaş: 34
İleti: 14326
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: Bağcılar - İSTANBUL

Cevap: Gizli Userform

İleti#9)  Murat OSMA » 11 Nis 2013 23:36

Enes BAĞ yazdı:Murat Bey bu paylaşımını yeni gördüm, harika tam benlik. [evet]

Tahmin edebiliyorum. [fısıltı]
Kullanıcı avatarı
Murat OSMA
Site Forum Yöneticisi
 
Adı Soyadı:Murat OSMA
Kayıt: 05 Arl 2008 00:34
Konum: İstanbul
Meslek: Excel & VBA Eğitmeni
Yaş: 34
İleti: 14326
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: Bağcılar - İSTANBUL

Cevap: Cevap: Cevap: Gizli Userform

İleti#10)  Ozan İLGÜN » 12 Nis 2013 11:29

Murat OSMA yazdı:
ozanilgun yazdı:Murat Bey elinize sağlık. Çok güzel bir çalışma yalnız iki sorum olacaktı .Kodlarını göremediğim için şifresini bildiğinizi düşünerek size soruyorum. Userform'un show modal özelliği true yerine false yaparsak dosya çalışırmı . Userform1.mousemove ile mi tekrar eski konumuna geri geliyor?

Dosya benim hazırladığım bir dosya değil. Alıntıdır.
Dosya şifresizdir kodları neden göremiyorsunuz ? [ilginc]
UserForm'un ShowModal özelliğini False yaparsanız da çalışır.
GetCursorPos ve SetCursorPos Apileriyle farenin pozisyonuna göre işlem yapıyor.

Tekrar inceledim ve şifresiz olduğunu farkettim. Teşekkürler [uzgun]
Kullanıcı avatarı
Ozan İLGÜN
Forum Moderatörü
 
Adı Soyadı:Ozan İlgün
Kayıt: 20 Şub 2013 14:43
Konum: İst. Maltepe
Meslek: Arşivist
Yaş: 33
İleti: 2680
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: İstanbulCevap: Gizli Userform

İleti#11)  Murat OSMA » 12 Nis 2013 22:46

Önemli değil. ;;_)
Kullanıcı avatarı
Murat OSMA
Site Forum Yöneticisi
 
Adı Soyadı:Murat OSMA
Kayıt: 05 Arl 2008 00:34
Konum: İstanbul
Meslek: Excel & VBA Eğitmeni
Yaş: 34
İleti: 14326
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: Bağcılar - İSTANBUL


Forum UserForm

Online Kullanıcılar

Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir

Bumerang - Yazarkafe