VBA Kodlarının Türkçe Karşılıkları

Excel konusundaki ufak ama önemli püf noktalara buradan ulaşabilirsiniz

VBA Kodlarının Türkçe Karşılıkları

İleti#1)  khanhan » 13 Mar 2012 11:22

Add Class Module Sınıf Modüllü (Class Module) denilen özel tipte bir modül oluşturmak veya mevcut bir sınıf modülü eklemekiçin kullanılır.
Add Data Report Veritabanı uygulamalarına Data Report eklemek için kullanılır. Data Report , raporların hazırlandığı ve gösterildiği tasarım ekranlarıdır.
Add DHTML Page Dinamik HTML uygulamalarımıza yeni dinamik HTML sayfaları eklemek için kullanılır.
Add Ekle
Add File Aktif olan projenize daha önceden hazırlanmış genel maksatlı modüller , formlar , sınıf modülleri ve kaynak dosyalar gibi bileşenleri eklemek için kullanılır.
Add Form Aktif formun içine yeni veya mevcut bir form katmak için kullanılır.
Add MDI Form Multiple Document Interface ( Çok sayıda döküman içeren arayüz ) oluşturulabilir veya mevcut bir MDI formu uygulamaya ekleyebiliriz.More ActiveX Designers
Add Microsoft UserConneciton Uygulamaya UserConneciton nesnesi eklemek için kullanılır. DataEnvironment nesnesine benzer fakat UserConneciton nesneleri RDO ( Remote Database Object ) için kullanılır.
Add Module Aktif formun içine yeni veya mevcut bir modül katmak için kullanılır.
Add Project VB 6.0 ile 5.0 sürümünde olduğu gibi uygulamalarımıza birden fazla proje ekleyebiliriz. Proje penseresi birden fazla proje içerdiğinde Proje Group olarak değişir.
Add Property Page Yaptığınız ActiveX kontrolleri için özellik sayfası ( Property Page ) oluşturmak için kullanılır.
Add User Control Sadece kendi projenizde kullanabileceğiniz ActiveX kontrolleri oluşturmak için kullanılır.
Add User Document Projeye yeni bir ActiveX dökümanı eklemek için kullanılır. ActiveX dökümanları Internet Explorer programı ile beraber çalışırlar.
Add Watch Bir değişken veya ifadenin programın icrası boyunca değerinin izlenmesini sağlar. Bu menü elemanının seçimi ile ekrana bir dialog kutusu çıkar. Expression kısmına izlenecek değişken yerleştirilir. Watch Type (gözlem tipi) kısmı 3 farklı seçenek sunar.
Add WebClass IIS (Internet Information Server) uygulamalarına WebClass nesnesi eklemek için kullanılır. WebClass nesnesi tarayıcının HTTP isteklerine karşılık üretilen ve yine tarayıcıya gönderilen web elemanlarını içerir. WebClass nesnesi web server üzerinde bulunur ve tarayıcıya gönderilecek HTML formatındaki sayfaların hazırlanması için Visual Basic kodlarını kullanır.
After den sonra
Array Düzenlemek
Beep Bib
Break When Value Changes İfadenin değeri değiştiği anda break moduna geçilecektir.
Break When Value Is True İfade TRUE değerini alınca program icrası geçici bir sure için durdurulacaktır.
Button Düğme
Call Stack Projeleriniz içinde , o esnada aktif olan prosedür çağrılarının listesini gönderir.
Caption Başlık
Cell Hücre
Check Onay kutusu
Clear All Bookmarks Aktif kod penceresindeki bütün yer tutamaklarını iptal eder.
Clear All Breakpoints Toggle Breakpoint ile belirtilen bütün durma noktalarını iptal eder.
Close Bitir
Code Seçilmiş olan form ya da modülün Code penceresini görüntülemek için kullanılır.
Color Palette Seçilmiş VB nesnelerinin renklerini değiştirmek üzere , renk paletini ekrana getirir.
Color Renk
Combo Açılır kutu
Complete Word VB yamakta olduğunuz ifadeden kelimeyi bulmay çalışır. Eğer birden fazla alternatif söz konusu ise , bir tanesini seçmeniz için muhtemel , ilk ifadenin seçili olduğu bütün ifadeleri içeren küçük bir pencere açar. Bookmarks
Components VB'te kullanabileceğiniz kontrol nesnelerin sayı ve çeşidini arttırmak ve DLL uzantılı tasarımları projeye eklemek için kullanılır.
Continue Devam
Copy Seçili metnin kopyalanmasını sağlar.
Cut Seçili metnin kesilmesini sağlar.
Data View Window Data view penceresini görüntüler.
Definition Kursörün üzerinde bulunduğu , aktif bir prosedüre ait kod penceresini görüntülemek için kullanılır.
Delete Sil
Delete Table From Database Veri tabanından bir tabloyu siler.
Edit Düzenle
Edit Watch Gözlenen değerler üzerinde değişiklik veya düzeltme yapılmak istenirse kullanılır.
Else ifadesi aksi taktirde şunu yap şeklinde bir ifadedir
End Bitti
end son
Endif Eğer bitti
Exit Visual Basic ortamından çıkmak için kullanılır.
False Hayır
Field Alan
Find Bir VB kodu içerisinde bir metni aramak için kullanılır.
Find Next Arama işlemini , bir önceki aramada belirtilen ifade için ışıklı kalemin kadığı yerden itibaren yeniden başlatır. Eşdeğeri F3 tuşudur
First İlk kayıt
Font Yazı tipi
Form Layout Window Layout penceresinde formların ekrandaki pozisyonları mouse yardımı ile ayarlanabilir.
Goto Git
GotoRecord Kayda git
Height Yükseklik
Hint İp ucu
If Eğer
Immediate Window Hata ayıklama penceresi ekrana gelecektir.
Indent Kursörün bulunduğu satırı tab tuşunun belirttiği ölçüde sağa kaydırır. Eşdeğeri Tab tuşudur.
Input Veri gir
Insert Ekle
Insert File Aktif kodun içine kursörün bulunduğu noktadan itibaren başka bir dosyada bulunan kodu eklemek isterseniz bu menü seçeneğini kullanmalısınız.
ItemIndex Seçili
Label Etiket
Last Position Kod penceresinde en son bulunduğunuz noktaya yeniden dönmek için kullanılır.
Last Son kayıt
Left Sol
List Constants Kod penceresinde , yazılan ifadenin alabileceği sabit değerleri içeren yardımcı bir pencere görüntüler.
List Liste kutusu
List Properties/Methods Kod penceresine yazılan her uygun ifadenin ardından bu ifadeden sonra yazılabilecek mümkün diğer ifadeleri içeren bir ardım kutucuğu görüntüler. Bu işlemin kod yazılımı sırasında kendiliğinden gercekleştirilmesi için Tools/Optionsmenü seçeneğiyle açılan Options diyalog penceresinde Auto List Members seçeneğinin işaretlenmiş olması gerekir.
Locals Window O esnada aktif prosedürdeki bütün değişkenleri ve değerlerini gösterir.
Loop Döngü, çevrim
Make .EXE Geliştirmiş olduğunuz projenizi Windows ortamında , VB ortamına ihtiyaç duymadan çalıştırabilir hale getirebilirsiniz.Bu menü seçeneği aynı zamanda ActiveX kontrol projelerini .OCX ve ActiveX kod bileşeni uygulamalarını .DLL uzantılı dosyalara dönüştürmek içinde kullanılır.
Make Project Group Şayet uygulamanız bir den fazla proje içeriyorsa görüntülenir.
Memo Yazı kutusu
Message Mesaj
MessageBeep Ses
Name İsim, Ad
New Project Yeni bir VB projesi başlarmak için kullanılır. Eğer önceden yüklü başka bir proje varsa ve üzerinde bir değişiklik yapılmışsa , son halinin saklanıp saklanmıyacağı sorulur.
Next Bookmark Bir sonraki yer tutamağı ile işeretlenmiş kod satırına ulaşır.
Object Aktif kod ile ilişkili olan nesneyi ( form gibi ) görüntülemek için kullanılır. Eşdeğeri SHIFT+F7
Object Browser Nesne gözatıcısı penceresi ekrana gelir.
OnClick Tıklanınca
OnClose Kapanınca
OnLoad Yüklenince
Open Project Daha önceden diske saklamış olduğumuz bir VB projesini yüklemek için kullanırız.
Outdent Indent menü seçeneğinin gerçekleştirdiği işin tam tersini yapar. Eşdeğeri SHIFT+Tab
Parameter Info Kod penceresinde yazılan fonksiyon veya ifadelerin içerdikleri parametreleri gösteren yardımcı bir pencere görüntüler.
Paste En son kopyalanan veya kesilen metnin yapıştırılmasını sağlar.
Paste Link Başka bir Windows uygulaması içinden Clipboard'a kopyalanmıi olan verileri , aktif VB uygulaması içine aktarmak için kullanılır. İki uygulama arasında kurulan bir link olduğu için , orjinal nesnenin üzerinde yapılan her değişiklik VB'deki kopyasınada aynen yansımaktadır. Bu menü seçeneği sadece DDE ( Dynamic Data Exchange-Dinamik Veri Değişimi ) özelliğine sahip Windows uygulamaları için kullanılabilir.
Previous Bookmark Bir önceki yer tutamağı ile işeretlenmiş kod satırına ulaşır.
Print Aktif fromu , forma bağlı kodları , üzerinde çalıştığınız modülü ya da uygulamanızdaki tüm formları yazıcıya aktarma imkanı sağlar.
Print Setup Uygulamanızı yazıcıya aktarırken , kullanacağınız yazıcı tipini bilgisayara tanıtma , yazıcıdaki kağıt ve baskı ayarlarını belirtme imkanı sağlar.
Prior Önceki
Project Explorer Project başlıklı pencereyi ekrana getirir. Bu pencerede , o esnada aktif olan projeyi oluşturan dosyaların bir listesini görmek mümkün olmaktadır.
Project Properties Visual Basic projesi ile ilgili düzenlemeler yapmak için kullanılır.
Properties Window Properties ( Özellikler ) başlıklı pencereyi ekrana getirir. Bu pencerede o esnada aktif olan nesne için geçerli olan özelliklerin bir listesini ve bu özelliklere o esnada stanmış olan değerleri incelemek mümkündür.
Property Pages Tasarım ortamında kullanıcı tarafından oluşturulmuş bir kontrolün özelliklerinde değişiklik yapmak amacıyla özellik sayfalarını listeler. Eşdeğeri SHIFT+F4 tuşlarıdır.
Quick Info Kod penceresinde seçilen fonksiyonların , metodların , prosedürlerin ve değişkenlerin yazılımını gösteren yardımcı bir pencere görüntüler.
Quick Watch Break modunda kursörün üzerinde bulunan özelliğin veya değişkenin değerini görüntüleyen bir dialog pencersi görüntüler.
Redo Son yapılan işlemi tekrarlar.
References Projeniz içerisine başka uygulama programları yada nesne kütüphanelerinden nesneler katma imkanı sağlar.
Remove Aktif projenizin içindeki bir dosyayı bu proje içinden çıkarma imkanı sağlar.
Remove Project Aktif uygulamanız içindeki bir projeyi uygulama içinden çıkarmak için kullanılır.
Replace Bir metin içinde bir sözcüğü aratıp , bulunduğu takdirde başka bir sözcükle değiştirebilme imkanı sağlar.
Run To Cursor Programı yeniden başlatarak kursörün olduğu kısma kadar icra ettirilmesini sağlar.
Save Aktif proje penceresinde seçilmiş olan bir nesneyi diske saklamak için kullanılır.
Save As Daha önceden diske saklanmış bir dosya yeni bir isimle yeniden saklanabilir.
Save Project Aktif uygulamanız içindeki projeleri ve projeler ile ilişkili tüm dosyaları saklamak için kullanılır.
Save Project As Daha önce diske saklanmış olan , son hali disktekinden farklı olan tüm bileşenleri yeni bir isimle saklamayı sağlar.
Search Ara
Select All Columns Diyagramdaki veri kaynağı penceresinde bulunan bütün sütunları seçmek için kullanılır.
Select All O esnada aktif kod penceresindeki bütün kodu veya form üzerindeki bütün kontrolleri seçmek için kullanılır.
Set Next Statement Program icrası kesildikten sonra kullanılır. Bu seçenekle durma noktasından sonra işletilebilir ilk komut işaretlenir.
Show Next Statement Program icrası kesildikten sonra kullanılabilir. İcra edilecek bir sonraki deyimi gösterir.
Show Panes Query(Sorgu) ve View(Görüş) tasarım görüş pencerelerindeki kısımları görüntülemek veya bu kısımların görünmesini iptal etmek için kullanılır.
Step Into Tasarım esnasında , Visual Basic kodundaki o esnada kürsörün işeret etmiş olduğu komutu çalıştırır.
Step Out O esnada icra edilen fonksiyonun içinde kursörün işaret etmiş olduğu komuttan itibaren bütün komutlar çalıştırılır ve fonksiyonun çağrıldığı esas kodda bir sonraki deyime geçilir.
Step Over Step Into komutuna benzer. En önemli fark , icra edilen aktif komut , bir prosedür çağırma komutu ise , o prosedür tek bir komut gibi bütünü ile icra edildikten sonra , esas koddaki bir sonraki deyime geçilir.
Table Dyagram penceresindeki pencereleri görünür kılmak vaya bu durumu iptal etmek için kullanılır. Query(sorgu) , View(Görüş) ve Veritabanı tasarım pencerelerinde kullanılır.
Table Tablo
Timer Zamanlayıcı
Toggle Bookmark Ulaşılmak istenen satır ( kursörün üzerinde olduğu ) bu tür bir amaç için işaretlenir veya işareti iptal edilir.
Toggle Breakpoint Tasarım esnasında kullanılabilen bir komuttur. Kod üzerindeki durma noktalarını bilirtmek için kullanılır.
Tool Box Araç kutusunu görünür hale getirir.
Toolbar VB'in kullandığı araç çubuğu gruplarından biri akranda görüntülenebilir veya ekrandan silinebilir. Customize seçeneğiyle kendi araç çubuğumuzu yapabiliriz.
Top Üst
Undo Son yapılan değişikliği geri alır.
Watch Expression İfadenin değeri izlenir.
Watch Window Break modda , daha önceden gözlem amacı ile tanımlanmış değişken yada ifadenin o andaki değerini görüntülemek için kullanılır.
While (süre, zaman) oluncaya kadar
Worksheet Çalışma Sayfası
Worksheets Çalışma Sayfaları
Zoom Diyagram penceresini belirtilen oranlarda görüntülemek için kullanılır.
alıntı
Kullanıcı avatarı
khanhan
Siteye Alışmış
 
Adı Soyadı:ABDULLAH SATILMIŞ
Kayıt: 17 Nis 2009 12:20
Konum: yönetici
Meslek: tekstil
Yaş: 41
İleti: 176
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: izmir/bornova

Cevap: VBA Kodlarının Türkçe Karşılıkları

İleti#2)  Mahir ÇÜMEN » 13 Mar 2012 11:43

Paylaşımınız bilgilendirici ve faydalı. Teşekkürler.
Türkçenin bir eksiği yok, ya sizin?

Bir yalan, hangi amaç için söylenmiş olursa olsun, her zaman, en kötü gerçekten daha kötüdür.Che Guevara

E-Mail : mahircumen@ gmail.com
Kullanıcı avatarı
Mahir ÇÜMEN
Forum Moderatörü
 
Adı Soyadı:Mahir ÇÜMEN
Kayıt: 31 Arl 2010 13:35
Konum: Excel 2013-Türkçe
Meslek: Memur (MEB)
Yaş: 38
İleti: 1275
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: Uşak

Cevap: VBA Kodlarının Türkçe Karşılıkları

İleti#3)  Tarkan VURAL » 13 Mar 2012 20:20

Açıklamalı paylaşımınız için teşekkür ediyorum.
Resim
www.tarkanvural.com.tr

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciûn
Şüphesiz ki; biz Allah’a âidiz ve vakti geldiğinde O’na döndürüleceğiz.

HasbunAllâhu ve nimel vekîl
Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir.


ExcelVBA.NET' e katkıda bulunmak ister misiniz ?
Kullanıcı avatarı
Tarkan VURAL
Yönetim Kurulu
 
Adı Soyadı:Tarkan VURAL
Kayıt: 14 Haz 2008 18:27
Konum: @tarkanvural73
Meslek: LUU, Database Expert, Senior Software Specialist, Developer
Yaş: 46
İleti: 27342
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: İstanbul - Beylikdüzü

Cevap: VBA Kodlarının Türkçe Karşılıkları

İleti#4)  boss2090 » 14 Mar 2012 15:11

Cok faydali bir paylasim tesekkürler!
Kullanıcı avatarı
boss2090
Siteye Alışmış
 
Adı Soyadı:Kaan Demir
Kayıt: 01 Oca 2010 02:49
Konum: Berlin
Meslek: Yüksek Insaat Mühendisi
Yaş: 44
İleti: 342
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: Berlin

REKLAM
Excel Logo XML Oluşturucu
Logo Object Designer ile Uyarlama

Cevap: VBA Kodlarının Türkçe Karşılıkları

İleti#5)  Enes Recep BAĞ » 17 Ağu 2014 13:00

Abdullah Bey paylaşımınız için teşekkür ederim. şkşk
Kullanıcı avatarı
Enes Recep BAĞ
Forum Moderatörü
 
Adı Soyadı:Enes Recep BAĞ
Kayıt: 30 Ağu 2010 15:39
Konum: 0 549 808 82 66
Meslek: Bilgi işlem
Yaş: 38
İleti: 8278
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: BURSA

Cevap: VBA Kodlarının Türkçe Karşılıkları

İleti#6)  Sabri ŞİRİN » 18 Ağu 2014 17:45

Abdullah Bey,
Excele gönül vermiş ve yeni öğrenmeye çalışanlar için faydalı bir çalışma...
Emeğiniz için Teşekkürler.
Kullanıcı avatarı
Sabri ŞİRİN
Siteye Alışmış
 
Adı Soyadı:Sabri ŞİRİN
Kayıt: 24 Arl 2008 15:02
Konum: Gaziantep
Meslek: Emekli
Yaş: 58
İleti: 112
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: GAZİANTEP

REKLAM
ETA - Excel Konsolide Raporlama
ETA Excel Personel Entegre Raporu

Cevap: VBA Kodlarının Türkçe Karşılıkları

İleti#7)  Sabri ŞİRİN » 18 Ağu 2014 17:46

Abdullah Bey,
Excele gönül vermiş ve yeni öğrenmeye çalışanlar için faydalı bir çalışma...
Emeğiniz için Teşekkürler.
Kullanıcı avatarı
Sabri ŞİRİN
Siteye Alışmış
 
Adı Soyadı:Sabri ŞİRİN
Kayıt: 24 Arl 2008 15:02
Konum: Gaziantep
Meslek: Emekli
Yaş: 58
İleti: 112
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: GAZİANTEP


Forum Excel'in Püf Noktaları

Online Kullanıcılar

Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir

Bumerang - Yazarkafe