MsgBox Nedir, Nasıl Kullanılabilir ?

Mesaj Kutusu. Programcıların olmazsa olmazlarından.

MsgBox Nedir, Nasıl Kullanılabilir ?

İleti#1)  Tarkan VURAL » 18 Kas 2008 12:37

Belki çoğu kullanıcı MsgBox işte daha ne olacak, bir mesaj verdiririz olur biter şeklinde bir yorum yapıyor olabilir. Biz bu nesne ile nelerin yapılabileceklerinin örneklerini verelim, belki bu tarz düşünenlere farklı ufuklar açmış oluruz. ;;_)

Msgbox bir uyarı, yönlendirme kutucuğudur. Üzerine yazılabilen mesajlar doğrultusunda kullanıcıyı işlemler sırasında ikaz etmek yahut yönlendirmek amacı ile kullanılabilir. Herhangi bir hata üretildiğinde kullanıcıyı hata konusunda uyarabilirsiniz. Koşulun durumuna bağlı olarak kullanıcıyı yeni yapılacak işlemler doğrultusunda seçenekler sunarak yönlendirebilirsiniz.

MsgBox Nesnesine ExcelVBA.Net ile Genel Bir Bakış

MsgBox VBA nesnesidir.

Kod blokları içerisinde :
VBA.Interaction.Msgbox ("1 - Verilecek mesaj", 2 - MsgBox Üzerinde Görüntülenmek İstenen Mesaj Kutusu Stilleri , "3 - Mesaj Kutusu Başlığı" , 4 - Yardım Dosyası, 5 - Yardım Dosya id numarası) şeklinde yapılanmıştır.

VBA uygulamalarında biz onu çoğunlukla ve kısaca ;
MsgBox "Mesajımız", Mesaj Kutusu Stili , "Mesaj Başlığımız" şeklinde kullanırız.

Şimdi açılımlarını inceleyelim.
1 - Yazılmak istenen mesaj:
Bu kısma kullanıcıyı yönlendirecek ya da uyaracak bir mesaj yazılabilir. Kullanıcı bu
mesaja göre ne yapacağını anlar. Opsiyonel değildir, MsgBox ifadesinden sonra kesinlikle bu birincil alana mesaj yazılmalıdır. Mesaj verilmek istenmiyorsa Msgbox "" ya da MsgBox empty ile mesajsız bir kutu gelmesi sağlanabilir. Ancak MsgBox kutusunun görüntülenmesinin bir esprisi kalmaz. Belki sadece mesaj kutusuna başlık ile ikaz etmek isteyen kullanıcılar olabilir, onların düşüncelerine yararlı olabilir. Fakat pek tasvif etmediğimiz bir durumdur. Yine de tercihe dayalıdır.
2 - Mesaj kutusu stilleri:
Kullanıcıyı mesajımız ile uyardığımızda ona seçenekler sunmamızı, ya da mesaj ile verilmek istenen ikaz türünün önem derecesini belli etmek için mesaj kutusunu şekillendirmemizi sağlar. Opsiyoneldir.

vbAbortRetryIgnore
Mesaj kutusu üzerinde Durdur , Yeniden Dene , Yoksay gibi üç buton çıkmasını sağlarız.
vbCritical
Mesaj kutusu üzerinde varsayılan bir Tamam butonu ile yanında ikaz durumunun kritikliğini ifade edebilmek için kırmızı bir çarpı işareti görünmesini sağlarız. En çok kullanılanlardan biridir.
vbExclamation
Mesaj kutusu üzerinde varsayılan bir Tamam butonu ile sarı bir üçgen - trafik işaretine benzer- icon ile ünlem işaret çıkmasını sağlarız. En çok kullanılanlardan biridir.
vbInformation
Mesaj kutusu üzerinden varsayılan bir Tamam butonu ile bir İ harf iconu ( information ) çıkmasını yani kullanıcıya oluşan durumun normal olduğunu, işlemin başarı ile geliştiğini iletmeyi sağlayabiliriz. En çok kullanılanlardan biridir.
vbMsgBoxRight
Mesaj kutusu üzerindeki mesajımızı sağa dayalı olarak gösterilmesini sağlarız.
vbMsgBoxRtlReading
Mesaj kutusunun üzerindeki kapat işaretinin ters tarafta( solda) çıkmasını sağlar. Görünen yüzü standart bir mesaj kutusunun dışında daha içe basık farklı bir biçimdedir.
vbMsgBoxHelpButton
Mesaj kutusu üzerinde Tamam ve Yardım adlarında iki buton görünmesini sağlarız.
vbOKCancel
Mesaj kutusu üzerinde Tamam ve İptal adlarında iki buton görünmesini sağlarız.
vbOKOnly
Mesaj kutusu üzerinde varsayılan bir Tamam tuşu görüntülemeyi sağlar. Bu ifade kullanılmadığında da mesaj kutusunun varsayılanı olarak bu tip otomatik kullanılır.
vbQuestion
mesaj kutusu üzerinden varsayılan bir Tamam tuşu çıkar ve yanında bir soru işareti iconu görüntülemeyi sağlarız. En çok kullanılanlardan biridir.
vbRetryCancel
Mesaj kutusu üzerinde Yeniden Dene ve İptal adlarında iki buton görüntülemeyi sağlarız.
vbSystemModal
Mesaj kutusu başlık satırını standart bir VB form nesnesine benzetmek için kullanılır. İstenirse mesaj kutusu başlık çubuğuna icon adapte edilebilir.
vbYesNo
Mesaj kutusu üzerinde Evet ve Hayır adlarında iki buton görüntülemeyi sağlarız. En çok kullanılanlardan biridir.
vbYesNoCancel
Mesaj kutusu üzerinde Evet Hayıt ve İptal adlarına üç buton görüntülememizi sağlar.

3 - Mesaj Kutusu Başlığı
Kullanıcıya gönderilen mesaj kutusunun başlık satırına konu ile alakalı bir başlık yazmamıza olanak veren bölüm özelliği. Opsiyoneldir.

4 - 5 Yardım Dosyası ve İçerik İd Nosu
Bu iki özellik bir arada kullanılması gerektiğinden tek başlıkta yazıyorum. Mesaj kutusu üzerinde görüntülenebilecek bir Yardım butonu ile bu özellikler kullanılabilir.
Oluşan bir hata karşısında kullanıcıya geniş kapsamlı bir yardım dosyası sunmak isteyenler için güzel bir özelliktir.
Aşağıdaki şekilde kullanılması için tanımlanabilir :
Kod: Tümünü seç
MsgBox "İşleminiz tamamlanamadı", vbMsgBoxHelpButton, "Uyarı !", "winhlp32.hlp",0


Bu kod parçasındaki izahatı şöyle yapabiliriz :- MsgBox ifadesi başlattığımıza göre bir mesaj kutusu görünecek.
- Mesaj kutusu içerisinde İşleminiz tamamlanamadı şeklinde bir uyarı mesajı yazacak.
- Görüntülenecek buton iki adet biri Tamam biri Yardım olacak.
- Kullanıcı yardım almak ister ise, winhlp32 yardım dosyasının 0 nolu indexi açılacak. İndex ile ilgili ayrıntıyı burada vermeyeceğiz. İndex içeriği yardım dosyası hazırlama aşamasında belirlenen bir id no ile olur.

Buralara kadar izahatlarımızı teorik olarak anlayabildiyseniz, şimdi biraz pratik yapalım. Verdiğimiz örneklere uygun bir kaç kod örneği ile işlemler yapalım.

Kod: Tümünü seç
Sub Mesaj()
MsgBox "Excel Versiyonunuz : " & Application.Version, vbInformation, "Bilgi"
End Sub


Excel versiyonumuzu sorgulayalım.
Kod: Tümünü seç
Sub mesaj1()
ver = Application.Version
MsgBox "Versiyonunuz numaranız : " & ver, vbInformation, "Bilgi Mesajıdır"
End Sub


Şimdi versiyonumuzun Excel 2007 olup olmadığını test edelim.
2007 ise işlemi yapmaya izinli olalım, değilse olmayalım.
Kod: Tümünü seç
Sub mesaj2()
ver = Application.Version
If ver = "11.0" Then
MsgBox "Bu işlem için versiyonunuz uygun değil", vbCritical, "Uyarı"
Else
MsgBox "İşlemi yapabilirsiniz.", vbInformation, "Bilgilendirme"
End If
End Sub


Bu örnek kodlama önemlidir.
VBA uygulamalarında çokça kullanılır. Lüfen iyi analiz ediniz.
Şimdi versiyonumuzun Excel 2007 olması durumunda gelişecek olayları belirleyelim
+ birleşimi ile birden fazla mesaj kutusu tipi tanımlayabiliyoruz.
Kod: Tümünü seç
Sub mesaj3()
'**********************************
'******** www.ExcelVBA.Net ********
'********   Tarkan VURAL   ********
'********    17-11-2008    ********
'**********************************
ver = Application.Version
If ver = "11.0" Then
    If MsgBox("Versiyon uygun değil, yine de devam edilsin mi?", vbQuestion + vbYesNo) = vbYes Then
        'devam eden işlemlerinize uygun kodlamalar, biz mesaj verdirelim , anlaşılır olsun
        MsgBox "devam edildi"
    Else
        'vbno seçildiyse( hayır seçildiyse )
        Exit Sub
    End If
End If
End Sub


Çok satırlı mesaj verdirebiliriz.
Alt satıra geçmek için bir çok karakter ve komut kullanabiliriz.
vbnewline , vbcr , vbcrlf, chr(13), chr(10)
+ birleşimi ile bilgi mesaj iconuna ilave içe basık mesaj kutusu modeli tipi de ekledik.

Kod: Tümünü seç
Sub mesaj4()
MsgBox "Mesajımızın ilk satırı" & vbNewLine & _
    "Mesajımızın ikinci satırı" & vbCr & _
    "Mesajımızın üçüncü satırı" & vbCrLf & _
    "Mesajımızın dördüncü satırı" & Chr(13) & _
    "Mesajımızın beşinci satırı" & Chr(10), vbInformation + vbMsgBoxRtlReading, "Satır satır mesaj yazdıralım"
End Sub


Bu örnek de oldukça önemlidir. Lütfen notlarınıza alınız.
Üç butonlu bir modelde ( Evet, Hayır ve İptal ) her butonun görevlerini ayrı ayrı belirleyebiliriz.

Öncelikle değişken belirleyelim ve değişkenlerimizin tiplerini tanımlayalım

Kod: Tümünü seç
Sub mesaj5()
'**********************************
'******** www.ExcelVBA.Net ********
'********   Tarkan VURAL   ********
'********    17-11-2008    ********
'**********************************

Dim Mesaj As String
Dim Stil As VbMsgBoxStyle
Dim Baslik As String
Dim Cevap As VbMsgBoxResult
Dim yardim As String

'yardım dosyası için internetteki bir adrese de başvuru yaptırabiliriz
yardim = "http://www.excelvba.net"
'yardım butonu da ekleyelim, tam olsun :))
Stil = vbYesNoCancel + vbInformation + vbMsgBoxHelpButton
Baslik = "Bu mesajın başlık kısmıdır"
Mesaj = "Ne yazacağımı açıkçası bulamadım"
Mesaj = Mesaj & vbCr & "Bu şekilde idare edersiniz artık"
Mesaj = Mesaj & vbCr & vbCr & vbCr & "Evet : İdare edebiliriz "
Mesaj = Mesaj & vbCr & "Hayır : İdare edemeyiz "
Mesaj = Mesaj & vbCr & "İptal : Karar veremedim, sen en iyisi bu mesajı kapat" & vbCr & vbCr
Cevap = MsgBox(Mesaj, Stil, Baslik, yardim, 0)
' bunu if cevap = vbYes then gibi sorgulamalarla da yapabiliriz, ben case yolunu örnekliyorum
Select Case Cevap
    Case Is = vbYes
        'evet seçilmesi durumunda çalışacak kodlarınızı bu alana yazabilirsiniz.
        MsgBox "evet seçimi yapıldı"
    Case Is = vbNo
        'hayır seçilmesi durumunda çalışacak kodlarınızı bu alana yazabilirsiniz.
        MsgBox "hayır seçimi yapıldı"
    Case Is = vbCancel
    'iptal seçilmesi durumunda , yada mesaj kutusu çarpıdan kapatıldğı durumda
    'çalışacak kodlarınızı bu alana yazabilirsiniz.
        MsgBox "iptal seçimi yapıldı"
End Select
End Sub


Bu kodlama da farklı bir bakış açısından başka bir örnek.
Kod: Tümünü seç
Sub mesaj6()
'**********************************
'******** www.ExcelVBA.Net ********
'********   Tarkan VURAL   ********
'********    17-11-2008    ********
'**********************************
i = 1: a = 1
10 i = InputBox("Lütfen şifreyi giriniz", "Şifre Girişi")
If i <> 1 Then
    If a <> 3 Then
        MsgBox "Hatalı giriş" & vbNewLine & "Lütfen şifrenizi giriniz", vbCritical, "Tanımsız Kullanıcı"
            a = a + 1
                GoTo 10
    Else
        MsgBox "3 kez şifre giriş denemesi başarısız olmuştur." & vbCr & _
            "Bu programı kullanma yetkiniz yoktur.", vbExclamation, "Program Kapatılacak"
    '3 kez hatalı şifre girişinde programınızdan çıkılmasını sağlayabilirsiniz
    'yanlış olma durumunda istediğiniz kodlamayı buraya yazabilirsiniz.
        End
    End If
Else
    MsgBox "Şifreyi doğru girdiniz, şimdi programınız açılacaktır." _
        , vbInformation, "Başarılı Giriş Gerçekleşti"
    'doğru girişte, devam eden işlemleriniz için gerekli kodlamayı buraya yazabilirsiniz.
End If
End Sub
Bu iletideki ekleri görmek için gerekli yetkilere sahip değilsiniz.
Resim
www.tarkanvural.com.tr

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciûn
Şüphesiz ki; biz Allah’a âidiz ve vakti geldiğinde O’na döndürüleceğiz.

HasbunAllâhu ve nimel vekîl
Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir.


ExcelVBA.NET' e katkıda bulunmak ister misiniz ?
Kullanıcı avatarı
Tarkan VURAL
Yönetim Kurulu
 
Adı Soyadı:Tarkan VURAL
Kayıt: 14 Haz 2008 18:27
Konum: @tarkanvural73
Meslek: LUU, Database Expert, Senior Software Specialist, Developer
Yaş: 46
İleti: 27355
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: İstanbul - Beylikdüzü

MsgBox nedir, nasıl kullanılabilir ?

İleti#2)  ismailmuhcu » 18 Kas 2008 17:00

Teşekkür ederiz...
Mr Step Back : Code Banker
------------------------------------------------------------
Msgbox "Aradığınız Birçok Sorunun Yanıtı "Kod Sihirbazı Pro" da olabilir"
Kullanıcı avatarı
ismailmuhcu
Siteye Alışmış
 
Adı Soyadı:ismail muhcu
Kayıt: 15 Haz 2008 00:15
Konum: Trabzon
Meslek: Muhasebe
Yaş: 49
İleti: 360
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: Trabzon

MsgBox nedir, nasıl kullanılabilir ?

İleti#3)  ersoyalan » 18 Kas 2008 17:06

Tarkan hocam merhaba,

Gene döktürmüşsünüz.

Ellerinize sağlık.

E.ALAN
Kullanıcı avatarı
ersoyalan
Siteye Alışmış
 
Adı Soyadı:Ersoy ALAN
Kayıt: 25 Eyl 2008 09:26
Konum: Ümraniye & Maslak
Meslek: Automated teller machine teknikeri
Yaş: 40
İleti: 282
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: istanbul

MsgBox nedir, nasıl kullanılabilir ?

İleti#4)  Erhan Yavuz » 18 Kas 2008 17:17

Cidden Harika, Sağol Tarkan.... şkşk [TESEKKÜR]
☾✭ Türkçemizi tam ve doğru kullanmaktan korkmayalım..
Teşekkür etmek Erdemdir. ECYavuz


OSMANLI OYUNU (1402-1566)
http://www.excelvba.net/viewtopic.php?f=41&t=9984

EXCEL-VBA KOD BANKASI PRO.7.0
http://www.excelvba.net/viewtopic.php?f=38&t=3304
Resim
Kullanıcı avatarı
Erhan Yavuz
Site Forum Yöneticisi
 
Adı Soyadı:Erhan Yavuz
Kayıt: 15 Haz 2008 00:13
Konum: Etiler / İstanbul
Meslek: Emekli Sb.
Yaş: 61
İleti: 5695
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: İstanbul / Etiler

REKLAM
Excel Logo XML Oluşturucu
Logo Object Designer ile Uyarlama

MsgBox nedir, nasıl kullanılabilir ?

İleti#5)  Tarkan VURAL » 18 Kas 2008 17:59

MsgBox nesnesinin hafife alınmaması gerektiğini,
aslında harika bir nesne modeli olduğunu göze batırmak istedim [komik]
Resim
www.tarkanvural.com.tr

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciûn
Şüphesiz ki; biz Allah’a âidiz ve vakti geldiğinde O’na döndürüleceğiz.

HasbunAllâhu ve nimel vekîl
Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir.


ExcelVBA.NET' e katkıda bulunmak ister misiniz ?
Kullanıcı avatarı
Tarkan VURAL
Yönetim Kurulu
 
Adı Soyadı:Tarkan VURAL
Kayıt: 14 Haz 2008 18:27
Konum: @tarkanvural73
Meslek: LUU, Database Expert, Senior Software Specialist, Developer
Yaş: 46
İleti: 27355
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: İstanbul - Beylikdüzü

MsgBox nedir, nasıl kullanılabilir ?

İleti#6)  ngoral » 06 Arl 2008 23:08

[TESEKKÜR]
Bilim irfan meclisinde aradım buldum talep,
ilim en gerideymiş ..
İLLA EDEP İLLA EDEP
Kullanıcı avatarı
ngoral
Yeni Başlamış
 
Adı Soyadı:Hakan GÖRAL
Kayıt: 15 Haz 2008 00:16
Konum: afyon
Meslek: öğretmen
Yaş: 51
İleti: 40
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: AFYON

REKLAM
ETA - Excel Konsolide Raporlama
ETA Excel Personel Entegre Raporu

MsgBox nedir, nasıl kullanılabilir ?

İleti#7)  taleslab » 07 Arl 2008 23:28

Bu da faydalı oluyor teşekkürler
Kullanıcı avatarı
taleslab
Yeni Başlamış
 
Adı Soyadı:Levent Dalmis
Kayıt: 11 Kas 2008 23:03
Yaş: 41
İleti: 32
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: Konya-merkez

MsgBox nedir, nasıl kullanılabilir ?

İleti#8)  koray » 23 Arl 2008 14:17

[TESEKKÜR]
Kullanıcı avatarı
koray
Yeni Başlamış
 
Adı Soyadı:koray mertoğlu
Kayıt: 06 Arl 2008 08:04
Konum: Ankara
Meslek: Mühendis
Yaş: 34
İleti: 39
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: ankara

Cevap: MsgBox nedir, nasıl kullanılabilir ?

İleti#9)  cuma » 11 Nis 2009 14:00

Bu güzel çalışmaları paylaştığınız için çok teşekkür ederim...Site'de dolaştıkça siteye ve sizlere hayranlığım artıyor şkşk şkşk şkşk ...Selamlar.Bu arada şunu merak ediyorum Tarkan bey VBA konusunda aşinalık kazanmak için ne yapabiliriz;kitap mı okuyalım,yoksa örnekleri mi inceleyelim [ilginc] [uzgun] ?..Tekrar selamlar saygılar.
Kullanıcı avatarı
cuma
Yeni Başlamış
 
Adı Soyadı:cuma akyüz
Kayıt: 01 Nis 2009 09:08
Konum: Eğitmen
Meslek: Öğretmen
Yaş: 45
İleti: 36
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: Gaziantep/Şehitkamil

Cevap: MsgBox nedir, nasıl kullanılabilir ?

İleti#10)  Tarkan VURAL » 11 Nis 2009 15:30

Sitede işlenen konuları takip edin. Kitaplarda yazılı bilgilerden daha değerli bilgiler bulacaksınız, emin olun. Ayrıca sorulan soruları ve verilen çözüm yanıtlarını da incelerseniz mantığı az çok kavramaya başlayabilirsiniz.
Resim
www.tarkanvural.com.tr

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciûn
Şüphesiz ki; biz Allah’a âidiz ve vakti geldiğinde O’na döndürüleceğiz.

HasbunAllâhu ve nimel vekîl
Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir.


ExcelVBA.NET' e katkıda bulunmak ister misiniz ?
Kullanıcı avatarı
Tarkan VURAL
Yönetim Kurulu
 
Adı Soyadı:Tarkan VURAL
Kayıt: 14 Haz 2008 18:27
Konum: @tarkanvural73
Meslek: LUU, Database Expert, Senior Software Specialist, Developer
Yaş: 46
İleti: 27355
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: İstanbul - Beylikdüzü

Cevap: MsgBox nedir, nasıl kullanılabilir ?

İleti#11)  kahraman11 » 13 Ekm 2009 15:40

[TESEKKÜR] --)(
Kullanıcı avatarı
kahraman11
Yeni Başlamış
 
Adı Soyadı:şahin kahraman
Kayıt: 14 Oca 2009 20:13
Konum: çanakkale
Meslek: v.h.k.i.
Yaş: 36
İleti: 45
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: çanakkale

Cevap: MsgBox nedir, nasıl kullanılabilir ?

İleti#12)  kan-nas » 14 Ekm 2009 07:52

[TESEKKÜR] [TESEKKÜR]
Kullanıcı avatarı
kan-nas
Site Dostu
 
Adı Soyadı:özkan asan
Kayıt: 05 Eyl 2008 11:03
Konum: ÇOK UZAK
Meslek: bankacı
Yaş: 45
İleti: 529
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: istANBUL

Cevap: MsgBox Nedir, Nasıl Kullanılabilir ?

İleti#13)  hayalbert » 10 May 2011 14:03

Gerçekten yazılarınız çok faydalı elinize sağlık
Kullanıcı avatarı
hayalbert
Yeni Başlamış
 
Adı Soyadı:Murat Yiğiter
Kayıt: 18 Eyl 2009 19:14
Konum: İstanbul/Sarıyer
Meslek: İnşaat Mühendisi
Yaş: 52
İleti: 48
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: İstanbul/Sarıyer

Cevap: MsgBox Nedir, Nasıl Kullanılabilir ?

İleti#14)  mustafa33 » 10 May 2011 16:02

Tarkan hocam, Emeğinize sağlık
Bende buçalışmanın üzerinden,Eğer müsadeniz olursa şu soruyu eklemek istiyorum.
Örneğin; msgBox'taki 3 butonun adını nasıl değiştirebiliriz? Evet Butonu (ekle), Hayır butonu (ekleme), iptal butonu (kapat) gibi
Kullanıcı avatarı
mustafa33
Yeni Başlamış
 
Adı Soyadı:Mustafa Cömertler
Kayıt: 24 Arl 2008 14:01
İleti: 20
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: Mersin/Pozcu

Cevap: MsgBox Nedir, Nasıl Kullanılabilir ?

İleti#15)  Tarkan VURAL » 08 Kas 2011 13:20

Cevabı şurada : viewtopic.php?f=86&t=3564
Resim
www.tarkanvural.com.tr

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciûn
Şüphesiz ki; biz Allah’a âidiz ve vakti geldiğinde O’na döndürüleceğiz.

HasbunAllâhu ve nimel vekîl
Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir.


ExcelVBA.NET' e katkıda bulunmak ister misiniz ?
Kullanıcı avatarı
Tarkan VURAL
Yönetim Kurulu
 
Adı Soyadı:Tarkan VURAL
Kayıt: 14 Haz 2008 18:27
Konum: @tarkanvural73
Meslek: LUU, Database Expert, Senior Software Specialist, Developer
Yaş: 46
İleti: 27355
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: İstanbul - Beylikdüzü

Cevap: MsgBox Nedir, Nasıl Kullanılabilir ?

İleti#16)  tarzan » 21 Arl 2012 14:08

Tarkan bey elinize sağlık, sitede paylaşımda bulunan herkese teşekkür ederim.
Kullanıcı avatarı
tarzan
Siteye Alışmış
 
Adı Soyadı:Hakan Ünlü
Kayıt: 08 Kas 2012 09:37
Konum: İzmir
Meslek: İşletme
Yaş: 39
İleti: 112
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: İzmir

Cevap: MsgBox Nedir, Nasıl Kullanılabilir ?

İleti#17)  AYNURARDA » 29 Arl 2015 13:08

Ben Excel ileri düzeyde ögrenmek istiyorum. Süleyman UZUNKÖPRÜ 'nün kitabı ile çalışıyorum. Sitenizi yeni keşfettim. Sizden de çok yardım alıyorum. Bu konuda müthişsiniz :)
Kullanıcı avatarı
AYNURARDA
 
Kayıt: 25 Arl 2015 13:29
Meslek: muhasebe
Yaş: 37
İleti: 4
 
Cinsiyet: Bayan
Bulunduğunuz İl / Semt: bursa


Forum MsgBox

Online Kullanıcılar

Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir

Bumerang - Yazarkafe