[Yardım]  İki Tarih Aralığını Süzme

Verilerinizi listeleyebileceğiniz liste kutusu

İki Tarih Aralığını Süzme

İleti#1)  selimileri0623 » 11 Mar 2020 15:50

Herkese Merhaba
Kodda hata alıyorum
With Sayfa22 yani PASİF_İŞLEMLERİ sayfasında
Veriler
Textbox23 ilk tarih veriler G sütununda
Textbox24 ikinci tarih veriler H sütununda

Süz butonuna tıklayınca
Listbox1 e verileri getirmesini istiyorum.
Ama olmuyor

Kodu paylaşıyorum sizinle. Yardım edebilecek varsa çok sevinirim.

Kod: Tümünü seç
   
Private Sub Süz_Click()

  With Sayfa22

        Dim i As Long

For i = 2 To Range("a65536").End(3).Row

    If CLng(CDate(Cells(i, "G").Value)) >= CLng(CDate(TextBox23.Value)) And _

        CLng(CDate(Cells(i, "H").Value)) <= CLng(CDate(TextBox24.Value)) Then

         

       

         

    txtSira.Text = ListBox1.Column(0)

    txtSicili.Text = ListBox1.Column(1)

    txtAdi.Text = ListBox1.Column(2)

    txtSoyadi.Text = ListBox1.Column(3)

    txtRutbesi.Text = ListBox1.Column(4)

    txtBurosu.Text = ListBox1.Column(5)

    txtGidis.Text = ListBox1.Column(6)

    txtDonus.Text = ListBox1.Column(7)

    txtAciklama.Text = ListBox1.Column(8)

    TextBox8.Text = ListBox1.Column(9)

    TextBox9.Text = ListBox1.Column(10)

    TextBox10.Text = ListBox1.Column(11)

    TextBox11.Text = ListBox1.Column(12)

    TextBox12.Text = ListBox1.Column(13)

    TextBox13.Text = ListBox1.Column(14)

               

           

    End If

Next i   

   End Sub 
Kullanıcı avatarı
selimileri0623
Siteye Alışmış
 
Kayıt: 18 Ağu 2019 10:27
Meslek: Işçi
Yaş: 38
İleti: 141
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: MERSIN

Cevap: İki Tarih Aralığını Süzme

İleti#2)  selimileri0623 » 11 Mar 2020 15:53

Kod: Tümünü seç
 
Private Sub Süz_Click()

With Sayfa22

If TextBox23.Value = "" Or TextBox24.Value = "" Then

MsgBox "Lütfen Tarih seçiniz", vbCritical, "TARİH SEÇME HATASI"

Exit Sub

End If

Label1.Caption = TextBox23.Value

Label2.Caption = TextBox24.Value

Dim i As Long

ListBox1.Clear

For i = 2 To Range("a65536").End(3).Row

If CLng(CDate(Cells(i, "G").Value)) >= CLng(CDate(TextBox23.Value)) And CLng(CDate(Cells(i, "H").Value)) <= CLng(CDate(TextBox24.Value)) Then

With ListBox1

    .AddItem Format(Cells(i, 1).Value, "dd.mm.yyyy")

    .List(.ListCount - 1, 1) = Cells(i, 2).Value

    .List(.ListCount - 1, 2) = Cells(i, 3).Value

    .List(.ListCount - 1, 3) = Cells(i, 4).Value

    .List(.ListCount - 1, 4) = Cells(i, 5).Value

    .List(.ListCount - 1, 5) = Cells(i, 6).Value

    .List(.ListCount - 1, 6) = Cells(i, 7).Value

    .List(.ListCount - 1, 7) = Cells(i, 8).Value

    .List(.ListCount - 1, 9) = Cells(i, 10).Value

    .List(.ListCount - 1, 10) = Cells(i, 11).Value

    .List(.ListCount - 1, 11) = Cells(i, 12).Value

    .List(.ListCount - 1, 12) = Cells(i, 13).Value

    .List(.ListCount - 1, 13) = Cells(i, 14).Value

    .List(.ListCount - 1, 14) = Cells(i, 15).Value

   

   

     

   

   

   

   

End With

End If

Next i

i = Empty    End With

   End Sub   


Bu kodu denedim yine olmadı. Yardım edebilecek olan var mı
Kullanıcı avatarı
selimileri0623
Siteye Alışmış
 
Kayıt: 18 Ağu 2019 10:27
Meslek: Işçi
Yaş: 38
İleti: 141
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: MERSIN

Cevap: İki Tarih Aralığını Süzme

İleti#3)  selimileri0623 » 14 Mar 2020 10:51

Kod: Tümünü seç
   Private Sub TextBox24_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
tarihsuz
End Sub
Private Sub TextBox23_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
tarihsuz
End Sub
Sub tarihsuz()
Dim i As Long, y As Long, f As Range
Dim list As Variant, satır As Long, x As Long
ListBox1.RowSource = ""
ListBox1.Clear
ListBox1.ColumnCount = 15
Set s1 = Sheets("PASİF_İŞLEMLERİ")
y = s1.Range("a65536").End(3).Row
ReDim list(1 To 15, 1 To 1)
'Label1.Caption = TextBox23.Value
'Label2.Caption = TextBox24.Value
If IsDate(TextBox23) = True And IsDate(TextBox24) = True Then
If CDate(TextBox23) < CDate(TextBox24) Then
ReDim list(1 To 15, 1 To 1)
For i = 2 To s1.Range("a65536").End(3).Row
If IsDate(s1.Cells(i, "G").Text) = True And IsDate(s1.Cells(i, "H").Text) = True Then
If CDate(s1.Cells(i, "G").Text) >= CDate(TextBox23.Text) And CDate(s1.Cells(i, "H").Text) <= CDate(TextBox24.Text) Then
satır = satır + 1
ReDim Preserve list(1 To 15, 1 To satır)
For x = 1 To 15
list(x, satır) = s1.Cells(i, x).Text
Next
End If: End If
Next i
ListBox1.Column = list
GoTo 10
End If: End If
If IsDate(TextBox23) = True And IsDate(TextBox24) = False Then
For Each f In s1.Range("G2:G" & y)
If IsDate(f.Text) = True Then
If CDate(f.Text) >= CDate(TextBox23.Text) Then
satır = satır + 1
ReDim Preserve list(1 To 15, 1 To satır)
For x = 1 To 15
list(x, satır) = s1.Cells(f.Row, x).Text
Next
End If: End If
Next
ListBox1.Column = list
MsgBox "Gidiş Tarihi" & vbCrLf & TextBox23.Text & vbCrLf & "Tarihi ve Sonra olanlar"
GoTo 10
End If

  If IsDate(TextBox23) = False And IsDate(TextBox24) = True Then
For Each f In s1.Range("H2:H" & y)
If IsDate(f.Text) = True Then
If CDate(f.Text) <= CDate(TextBox24.Text) Then
satır = satır + 1
ReDim Preserve list(1 To 15, 1 To satır)
For x = 1 To 15
list(x, satır) = s1.Cells(f.Row, x).Text
Next
End If: End If
Next
ListBox1.Column = list
MsgBox "Dönüş Tarihi" & vbCrLf & TextBox24.Text & vbCrLf & "Tarihi ve Önce olanlar"
End If
10:
End Sub
 
Bu kodlarla sorunu çözdüm.
Kullanıcı avatarı
selimileri0623
Siteye Alışmış
 
Kayıt: 18 Ağu 2019 10:27
Meslek: Işçi
Yaş: 38
İleti: 141
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: MERSIN

Cevap: İki Tarih Aralığını Süzme

İleti#4)  NECDET KURT » 25 Mar 2020 17:26

Dizi komutlarını inceleyebilmem için özel verilerinizi gizleyerek kısaltılmış örnek bir dosya ekleyebilirmisiniz?
Kullanıcı avatarı
NECDET KURT
Yeni Başlamış
 
Kayıt: 16 Tem 2018 21:34
Meslek: Finans
Yaş: 26
İleti: 34
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: İSTANBUL / BAYRAMPAŞA

REKLAM
Excel Logo XML Oluşturucu
Logo Object Designer ile Uyarlama

Cevap: İki Tarih Aralığını Süzme

İleti#5)  selimileri0623 » 25 Mar 2020 20:08

Örnek dosyada textbox23 textbox24. O VE P sütunlarını süzecek
Bu iletideki ekleri görmek için gerekli yetkilere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
selimileri0623
Siteye Alışmış
 
Kayıt: 18 Ağu 2019 10:27
Meslek: Işçi
Yaş: 38
İleti: 141
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: MERSIN


Forum ListBox

Online Kullanıcılar

Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir

Bumerang - Yazarkafe