[Yardım]  Toplu Mail

Excel ile MS Outlook, Outlook Express, Gmail vb. programlar ile mail işlemleri hakkındaki bölüm.

Toplu Mail

İleti#1)  is_posta » 10 Oca 2019 12:56

Merhaba,
aşağıdaki kodlarla 1 sheets seçip gönderme yapabiliyorum istediğim
5 tane sheets i seçip tek excel dosyasında birleştirip mail atmak istiyorum
örnek dosya ektedir.
Teşekkürler.

Sub MailGönderS()
Dim FileExtStr As String
Dim FileFormatNum As Long
Dim Sourcewb As Workbook
Dim Destwb As Workbook
Dim TempFilePath As String
Dim TempFileName As String
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
'Application.ActivateMicrosoftApp (xlMicrosoftMail)
With Application
.ScreenUpdating = False
.EnableEvents = True
End With
Sheets("VARDIYALAR").Select
Set Sourcewb = ActiveWorkbook
'Copy the sheet to a new workbook
Sheets("VARDIYALAR").Copy
Set Destwb = ActiveWorkbook
'Determine the Excel version and file extension/format
With Destwb
If Val(Application.Version) < 12 Then
'You use Excel 97-2003
FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = -4143
Else
'You use Excel 2007-2010
'We exit the sub when your answer is NO in the security dialog that you only
'see when you copy a sheet from a xlsm file with macro's disabled.
If Sourcewb.Name = .Name Then
With Application
.ScreenUpdating = True
.EnableEvents = True
End With
MsgBox "Your answer is NO in the security dialog"
Exit Sub
Else
Select Case Sourcewb.FileFormat
Case 51: FileExtStr = ".xlsx": FileFormatNum = 51
Case 52:
If .HasVBProject Then
FileExtStr = ".xlsm": FileFormatNum = 52
Else
FileExtStr = ".xlsx": FileFormatNum = 51
End If
Case 56: FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = 56
Case Else: FileExtStr = ".xlsb": FileFormatNum = 50
End Select
End If
End If
End With

' 'Change all cells in the worksheet to values if you want
' With Destwb.Sheets(1).UsedRange
' .Cells.Copy
' .Cells.PasteSpecial xlPasteValues
' .Cells(1).Select
' End With
' Application.CutCopyMode = False

'Save the new workbook/Mail it/Delete it
TempFilePath = Environ$("temp") & "\"
TempFileName = "Taşıt Tanıma Fatura Detayları" & " - " & Format(Now, "dd mmmm yyyy")

Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)

With Destwb
.SaveAs TempFilePath & TempFileName & FileExtStr, FileFormat:=FileFormatNum
On Error Resume Next
With OutMail
.To = ""
.CC = "" '; "
.BCC = ""
.Subject = "Taşıt Tanıma Fatura Detayları hk."
.Body = "Firmamızdan istemiş olduğunuz Taşıt Tanıma Fatura Detayları ekli dosyadadır." & vbCrLf & _
vbCrLf & _
"Saygılarımızla,"
.Attachments.Add Destwb.FullName
'You can add other files also like this
'.Attachments.Add ("C:\test.txt")
.Display 'or use .Send
End With
On Error GoTo 0
.Close savechanges:=True
End With

'Delete the file you have send
Kill TempFilePath & TempFileName & FileExtStr

Set OutMail = Nothing
Set OutApp = Nothing

With Application
.ScreenUpdating = True
.EnableEvents = True
End With
Exit Sub
End Sub
Bu iletideki ekleri görmek için gerekli yetkilere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
is_posta
Siteye Alışmış
 
Adı Soyadı:İsa EROĞLU
Kayıt: 21 Haz 2010 08:49
Konum: sorumlu
Meslek: muhasebe
Yaş: 39
İleti: 114
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: İSTANBUL / SANCAKTEPE

Cevap: Toplu Mail

İleti#2)  tasad » 10 Oca 2019 13:12

Kodları düzenledim,deneyin...
Kod: Tümünü seç
Sub MailGönderS()
Dim FileExtStr As String
Dim FileFormatNum As Long
Dim Sourcewb As Workbook
Dim Destwb As Workbook
Dim TempFilePath As String
Dim TempFileName As String
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
'Application.ActivateMicrosoftApp (xlMicrosoftMail)
With Application
.ScreenUpdating = False
.EnableEvents = True
End With
Sheets(Array(1, 2, 3, 4, 5)).Select
Set Sourcewb = ActiveWorkbook
'Copy the sheet to a new workbook
Sheets(Array(1, 2, 3, 4, 5)).Copy
Set Destwb = ActiveWorkbook
'Determine the Excel version and file extension/format
With Destwb
If Val(Application.Version) < 12 Then
'You use Excel 97-2003
FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = -4143
Else
'You use Excel 2007-2010
'We exit the sub when your answer is NO in the security dialog that you only
'see when you copy a sheet from a xlsm file with macro's disabled.
If Sourcewb.Name = .Name Then
With Application
.ScreenUpdating = True
.EnableEvents = True
End With
MsgBox "Your answer is NO in the security dialog"
Exit Sub
Else
Select Case Sourcewb.FileFormat
Case 51: FileExtStr = ".xlsx": FileFormatNum = 51
Case 52:
If .HasVBProject Then
FileExtStr = ".xlsm": FileFormatNum = 52
Else
FileExtStr = ".xlsx": FileFormatNum = 51
End If
Case 56: FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = 56
Case Else: FileExtStr = ".xlsb": FileFormatNum = 50
End Select
End If
End If
End With

' 'Change all cells in the worksheet to values if you want
' With Destwb.Sheets(1).UsedRange
' .Cells.Copy
' .Cells.PasteSpecial xlPasteValues
' .Cells(1).Select
' End With
' Application.CutCopyMode = False

'Save the new workbook/Mail it/Delete it
TempFilePath = Environ$("temp") & "\"
TempFileName = "Taşıt Tanıma Fatura Detayları" & " - " & Format(Now, "dd mmmm yyyy")

Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)

With Destwb
.SaveAs TempFilePath & TempFileName & FileExtStr, FileFormat:=FileFormatNum
On Error Resume Next
With OutMail
.To = ""
.CC = "" '; "
.BCC = ""
.Subject = "Taşıt Tanıma Fatura Detayları hk."
.Body = "Firmamızdan istemiş olduğunuz Taşıt Tanıma Fatura Detayları ekli dosyadadır." & vbCrLf & _
vbCrLf & _
"Saygılarımızla,"
.Attachments.Add Destwb.FullName
'You can add other files also like this
'.Attachments.Add ("C:\test.txt")
.Display 'or use .Send
End With
On Error GoTo 0
.Close savechanges:=True
End With

'Delete the file you have send
Kill TempFilePath & TempFileName & FileExtStr

Set OutMail = Nothing
Set OutApp = Nothing

With Application
.ScreenUpdating = True
.EnableEvents = True
End With
Exit Sub
End Sub
Kullanıcı avatarı
tasad
Site Dostu
 
Kayıt: 04 Şub 2018 09:46
Meslek: muhasebeci
Yaş: 27
İleti: 582
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: ısparta


Forum Excel ile Mail İşlemleri

Online Kullanıcılar

Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir

Bumerang - Yazarkafe