UserForm İsminin Yanına Icon Resmi Eklemek

Kulanıcı arayüz formu

UserForm İsminin Yanına Icon Resmi Eklemek

İleti#1)  Tarkan VURAL » 20 Ağu 2008 20:46

UserForm üzerindeki başlık çubuğuna eklenen resimden formu kapatma şansınız da oluyor.

Kod: Tümünü seç
Private Declare Function DrawMenuBar Lib "user32" (ByVal hWnd As Long) As Long

Private Declare Function FindWindow Lib "user32" _
Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal _
lpWindowName As String) As Long

Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" _
(ByVal hWnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long

Private Const WM_SETICON = &H80
Private Const ICON_SMALL = 0&
Private Const ICON_BIG = 1&


Kod: Tümünü seç
Private Sub UserForm_Initialize()
    Dim hWnd As Long
    Dim lngRet As Long
    Dim hIcon As Long
    hIcon = UserForm1.Image1.Picture.Handle
    hWnd = FindWindow(vbNullString, Me.Caption)
    lngRet = SendMessage(hWnd, WM_SETICON, ICON_SMALL, ByVal hIcon)
    lngRet = SendMessage(hWnd, WM_SETICON, ICON_BIG, ByVal hIcon)
    lngRet = DrawMenuBar(hWnd)
End Sub


Yalnız formu kapattıktan sonra I/O error veriyor nedenini çözümleyemedim.
Örnek dosyayı da ekliyorum.
Bu iletideki ekleri görmek için gerekli yetkilere sahip değilsiniz.
Resim
www.tarkanvural.com.tr

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciûn
Şüphesiz ki; biz Allah’a âidiz ve vakti geldiğinde O’na döndürüleceğiz.

HasbunAllâhu ve nimel vekîl
Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir.


ExcelVBA.NET' e katkıda bulunmak ister misiniz ? O halde BAĞIŞ butonunu tıklayın...
Kullanıcı avatarı
Tarkan VURAL
Yönetim Kurulu
 
Adı Soyadı:Tarkan VURAL
Kayıt: 14 Haz 2008 18:27
Konum: @tarkanvural73
Meslek: LUU, Database Expert, Senior Software Specialist, Developer
Yaş: 45
İleti: 26931
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: İstanbul - Beylikdüzü

UserForm isminin yanına icon resmi ekleme

İleti#2)  Soner ŞENOL » 20 Ağu 2008 23:18

Hocam bu çalışma da ilk açılışta uyarı veriyor
Kullanıcı avatarı
Soner ŞENOL
Siteye Alışmış
 
Adı Soyadı:soner şenol
Kayıt: 15 Haz 2008 00:18
Meslek: soner.senol@toyotatr.com
İleti: 179
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: sakarya

UserForm isminin yanına icon resmi ekleme

İleti#3)  Erhan Yavuz » 21 Ağu 2008 17:21

Auto_Open ile UserForm açıp, sol üsteki icondan kapattım. Gayet de güzel çalıştı. Hatta taşıma olanağı bile verdi...
☾✭ Türkçemizi tam ve doğru kullanmaktan korkmayalım..
Teşekkür etmek Erdemdir. ECYavuz


OSMANLI OYUNU (1402-1566)
http://www.excelvba.net/viewtopic.php?f=41&t=9984

EXCEL-VBA KOD BANKASI PRO.7.0
http://www.excelvba.net/viewtopic.php?f=38&t=3304
Resim
Kullanıcı avatarı
Erhan Yavuz
Site Forum Yöneticisi
 
Adı Soyadı:Erhan Yavuz
Kayıt: 15 Haz 2008 00:13
Konum: Etiler / İstanbul
Meslek: Emekli Sb.
Yaş: 60
İleti: 5695
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: İstanbul / Etiler

Cevap: UserForm isminin yanına icon resmi ekleme

İleti#4)  mustim1547 » 04 Şub 2010 15:27

Bunda Userform yok ki.. !!!
Kullanıcı avatarı
mustim1547
Yeni Başlamış
 
Adı Soyadı:murat baş
Kayıt: 14 May 2009 10:23
Konum: konmayım
Meslek: sigorta acentesi
Yaş: 41
İleti: 38
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: maraş

REKLAM
Excel Logo XML Oluşturucu
Logo Object Designer ile Uyarlama

Cevap: Cevap: UserForm isminin yanına icon resmi ekleme

İleti#5)  Murat OSMA » 04 Şub 2010 16:24

mustim1547 yazdı:Bunda Userform yok ki.. !!!

UserForm orada var, çalıştırmak için sayfaya buton ekleyip, Alt+F11 tuşuna basın. Kod penceresi açılacak.
Hemen solda Sayfa 1 var oraya çift tıklayın. Sayfa 1'in kod penceresi açılacak, buraya aşağıdaki kodu yazın. ;;_)

Kod: Tümünü seç
Sub EVN ()
ExcelVBANet.Show
End Sub

Sonra çalışma sayfasına dönüp, eklediğiniz butona sağ tıklayın, makro atayı seçip açılan pencereden EVN yi seçin ve ENTER'a basın.

Şimdi butona bastığınızda UserForm'un orada olduğunu göreceksiniz...
Kullanıcı avatarı
Murat OSMA
Site Forum Yöneticisi
 
Adı Soyadı:Murat OSMA
Kayıt: 04 Arl 2008 22:34
Konum: İstanbul
Meslek: Excel & VBA Eğitmeni
Yaş: 34
İleti: 14326
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: Bağcılar - İSTANBUL

Cevap: UserForm İsminin Yanına Icon Resmi E

İleti#6)  Murat OSMA » 16 Nis 2011 21:19

Alternatif bir örnek eklemek istiyorum. --)(

Kod: Tümünü seç
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias _
      "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal _
      lpWindowName As String) As Long
Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" Alias _
      "GetWindowLongA" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex _
      As Long) As Long
Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias _
      "SetWindowLongA" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex _
      As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long
Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias _
      "SendMessageA" (ByVal hWnd As Long, ByVal wMsg As Long, _
      ByVal wParam As Integer, ByVal lParam As Long) As Long
Private Declare Function DrawMenuBar Lib "user32" (ByVal _
      hWnd As Long) As Long
Private wHandle As Long

Kod: Tümünü seç
Private Sub UserForm_Initialize()
    On Error Resume Next
    Me.Caption = "ExcelVBA.Net"
    Image1.Visible = False
    If Val(Application.Version) >= 9 Then
        wHandle = FindWindow("ThunderDFrame", Me.Caption)
    Else
        wHandle = FindWindow("ThunderXFrame", Me.Caption)
    End If
    If wHandle = 0 Then Exit Sub
    hIcon = Image1.Picture
    SendMessage wHandle, &H80, True, hIcon
    SendMessage wHandle, &H80, False, hIcon
    frm = GetWindowLong(wHandle, -20)
    frm = frm And Not &H1
    SetWindowLong wHandle, -20, frm
    DrawMenuBar wHandle
End Sub
Kullanıcı avatarı
Murat OSMA
Site Forum Yöneticisi
 
Adı Soyadı:Murat OSMA
Kayıt: 04 Arl 2008 22:34
Konum: İstanbul
Meslek: Excel & VBA Eğitmeni
Yaş: 34
İleti: 14326
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: Bağcılar - İSTANBUL

REKLAM
ETA - Excel Konsolide Raporlama
ETA Excel Personel Entegre Raporu

Cevap: UserForm İsminin Yanına Icon Resmi Eklemek

İleti#7)  acahan » 19 Mar 2013 22:53

bU USER FORMDA YER ALAN KODLAR BU kodların arasına aşağıdaki KOD-1 VE KOD2 kodlarını nasıl ekleyebilirim.
Kod: Tümünü seç
'Www.ExcelVBA.Net
Private Sub ComboBox1_Change()
TextBox1 = epmpty: TextBox2 = Empty: TextBox3 = Empty: TextBox4 = Empty
Label5.Visible = False
End Sub

Private Sub CommandButton1_Click()
If TextBox1.Text <> Empty And TextBox2.Text <> Empty And TextBox4.Text <> Empty And _
        ComboBox1.Text <> Empty Then
TextBox3 = Sayfa1.Range("a65536").End(3).Value + 1
Else
    MsgBox "Eksik bilgi girilmiş", vbExclamation, "Www.ExcelVBA.Net"
    CommandButton2_Click
        Exit Sub
End If
With Sayfa1
For Each bul In Sayfa1.Range("b2:b" & Range("b65536").End(3).Row)
    If bul = ComboBox1 Then
    Label5.Visible = True
        Exit Sub
    End If
Next bul
For Each bul In .Range("b2:b" & Range("b65536").End(3).Row)
    If bul = ComboBox1 Then
        bul.Offset(i, -1).Activate
        bul.Offset(i, 1) = TextBox1
        bul.Offset(i, 2) = TextBox2
        bul.Offset(i, -1) = TextBox3
        bul.Offset(i, 3) = TextBox4
        bul.Offset(i, 4) = TextBox5
        UserForm_Initialize
        Exit For
    Else
        .Range("a65536").End(3).Offset(1, 0) = .Range("a65536").End(3) + 1
        .Range("a65536").End(3).Offset(0, 1) = ComboBox1
        .Range("a65536").End(3).Offset(0, 2) = TextBox1
        .Range("a65536").End(3).Offset(0, 3) = TextBox2
        .Range("a65536").End(3).Offset(0, 4) = TextBox4
        .Range("a65536").End(3).Offset(0, 5) = TextBox5
        UserForm_Initialize
        Exit For
    End If
Next bul
End With
End Sub

Private Sub CommandButton2_Click()
Dim bul As Range
For Each bul In Sayfa1.Range("b2:b" & Range("b65536").End(3).Row)
    If bul = ComboBox1 Then
        bul.Offset(i, -1).Activate
        TextBox1 = bul.Offset(i, 1)
        TextBox2 = bul.Offset(i, 2)
        TextBox3 = bul.Offset(i, -1)
        TextBox4 = bul.Offset(i, 3)
        TextBox5 = bul.Offset(i, 4)
    Else
        TextBox3 = Sayfa1.Range("a65536").End(3).Value + 1
    End If
Next bul
End Sub

Private Sub CommandButton3_Click()
Unload Me
End Sub

Private Sub UserForm_Initialize()
Dim i As Byte
ComboBox1.Clear
For i = 2 To [a65536].End(3).Row
ComboBox1.AddItem Cells(i, 2)
Next i
End Sub

KODLAR


KOD1
Kod: Tümünü seç
Private Declare Function DrawMenuBar Lib "user32" (ByVal hWnd As Long) As Long

Private Declare Function FindWindow Lib "user32" _
Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal _
lpWindowName As String) As Long

Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" _
(ByVal hWnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long

Private Const WM_SETICON = &H80
Private Const ICON_SMALL = 0&
Private Const ICON_BIG = 1&KOD-2
Kod: Tümünü seç
Private Sub UserForm_Initialize()
    Dim hWnd As Long
    Dim lngRet As Long
    Dim hIcon As Long
    hIcon = UserForm1.Image1.Picture.Handle
    hWnd = FindWindow(vbNullString, Me.Caption)
    lngRet = SendMessage(hWnd, WM_SETICON, ICON_SMALL, ByVal hIcon)
    lngRet = SendMessage(hWnd, WM_SETICON, ICON_BIG, ByVal hIcon)
    lngRet = DrawMenuBar(hWnd)
End Sub
Kullanıcı avatarı
acahan
 
Adı Soyadı:AHMET CAHAN
Kayıt: 19 Mar 2013 20:25
İleti: 3
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: İstanbul/Kadıköy

Cevap: UserForm İsminin Yanına Icon Resmi Eklemek

İleti#8)  Tarkan VURAL » 20 Mar 2013 00:16

Kurallara göre yazmayanlara yanıt vermiyoruz.
Resim
www.tarkanvural.com.tr

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciûn
Şüphesiz ki; biz Allah’a âidiz ve vakti geldiğinde O’na döndürüleceğiz.

HasbunAllâhu ve nimel vekîl
Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir.


ExcelVBA.NET' e katkıda bulunmak ister misiniz ? O halde BAĞIŞ butonunu tıklayın...
Kullanıcı avatarı
Tarkan VURAL
Yönetim Kurulu
 
Adı Soyadı:Tarkan VURAL
Kayıt: 14 Haz 2008 18:27
Konum: @tarkanvural73
Meslek: LUU, Database Expert, Senior Software Specialist, Developer
Yaş: 45
İleti: 26931
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: İstanbul - Beylikdüzü

Cevap: Cevap: UserForm İsminin Yanına Icon Resmi E

İleti#9)  Ozan İLGÜN » 11 Nis 2013 12:21

Murat OSMA yazdı:
Kod: Tümünü seç
    hIcon = Image1.Picture
   

Kod: Tümünü seç
hIcon = 5 uyarı işareti
  hIcon = 7 soru işareti
  hIcon = 9 kritik hata işareti
hIcon = 11 info bulutu işareti
hIcon = 17 ok işareti
hIcon = 19 işareti gizle
hIcon = 25 yukarı siyah ok işareti
hIcon = 27 boyutlandırma işareti
hIcon = 555 çarpı işareti
hIcon = 587 yardım işareti
hIcon = 585 TR işareti

Murat Bey verdiğiniz kod gerçekten çok güzel çalışıyor. Teşekkürler. İconu değiştirmek isteyenler için yukarıdakileri yazayım dedim. İconların tam listesi system32 klasöründe bir dosyanın içindeydi ama hatırlayamadım dosyayı sadece bunları bulabildim. Ayrıca Tarkan Bey'in eklediği dosyayı açtığımda bende boş çıktı. Güvenlik olaylarından dolayı olma ihtimali varmıdır. İyi günler
Kullanıcı avatarı
Ozan İLGÜN
Forum Moderatörü
 
Adı Soyadı:Ozan İlgün
Kayıt: 20 Şub 2013 12:43
Konum: İst. Maltepe
Meslek: Arşivist
Yaş: 33
İleti: 2691
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: İstanbulCevap: UserForm İsminin Yanına Icon Resmi Eklemek

İleti#10)  Tarkan VURAL » 11 Nis 2013 15:27

ozanilgun yazdı:Tarkan Bey'in eklediği dosyayı açtığımda bende boş çıktı.


Yeni dosya hazırlayıp ilk mesaja yükledim.
Resim
www.tarkanvural.com.tr

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciûn
Şüphesiz ki; biz Allah’a âidiz ve vakti geldiğinde O’na döndürüleceğiz.

HasbunAllâhu ve nimel vekîl
Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir.


ExcelVBA.NET' e katkıda bulunmak ister misiniz ? O halde BAĞIŞ butonunu tıklayın...
Kullanıcı avatarı
Tarkan VURAL
Yönetim Kurulu
 
Adı Soyadı:Tarkan VURAL
Kayıt: 14 Haz 2008 18:27
Konum: @tarkanvural73
Meslek: LUU, Database Expert, Senior Software Specialist, Developer
Yaş: 45
İleti: 26931
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: İstanbul - Beylikdüzü

Cevap: Cevap: UserForm İsminin Yanına Icon Resmi Eklemek

İleti#11)  Ozan İLGÜN » 11 Nis 2013 16:02

Yeni dosya hazırlayıp ilk mesaja yükledim

Olağanüstü olmuş. Paylaşım için [TESEKKÜR]
Kullanıcı avatarı
Ozan İLGÜN
Forum Moderatörü
 
Adı Soyadı:Ozan İlgün
Kayıt: 20 Şub 2013 12:43
Konum: İst. Maltepe
Meslek: Arşivist
Yaş: 33
İleti: 2691
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: İstanbul
Forum UserForm

Online Kullanıcılar

Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir

Bumerang - Yazarkafe