Sakarya Meydan Muharebesi - 1921

Sakarya Meydan Muharebesi - 1921

Excel harici dier konular覺 burada paylaabilirsiniz.

Sakarya Meydan Muharebesi - 1921

襤leti#1)  Murat OSMA » 13 Eyl 2010 14:55

Sakarya Meydan Sava覺 nerede yap覺ld覺?
Orgeneral Yaar B羹y羹kan覺t, "Sakarya Meydan Muharebesi'nin nerede yap覺ld覺覺n覺 bilmeyen gen癟ler var" dedi.

Genelkurmay Bakan覺 Orgeneral Yaar B羹y羹kan覺t, Genelkurmay Bakanl覺覺, Ulat覺rma Bakanl覺覺 ve TCDD ile ibirlii ile ger癟ekletirilen Sakarya Meydan Muharebesinin yap覺ld覺覺 繹nemli alanlardan biri olan Mal覺k繹y 襤stasyonu M羹zesi'nin a癟覺l覺覺na kat覺ld覺.

B羹y羹kan覺t, Sakarya Meydan Sava覺n覺n 繹nemini herkesin bildiini ifade ederek, Ama o g羹nleri gen癟lere ne kadar g繹sterebiliyoruz, ne kadar 繹retebiliyoruz? Bu konuda kukuluyum. Baz覺lar覺na Sakarya Meydan Muharebesi'nin nerede yap覺ld覺覺n覺 soruyoruz. Buna Adapazar覺 diyenler var dedi.

B羹y羹kan覺t konumas覺nda, Sakarya Meydan Muharebesinin yap覺ld覺覺 tepelerden biri olan Zafer Tepe'de, "bat覺ya dur" diyen Mehmet癟ik'in austos ay覺nda bitmesi planlanan 40 metrelik heykelinin yap覺laca覺n覺 belirtti. M羹ze 癟al覺malar覺n覺n da devam ettiini kaydeden B羹y羹kan覺t, bu 癟al覺malarla gen癟leri bilin癟lendirmeyi ama癟lad覺klar覺n覺 s繹yledi.

Sakarya Meydan Muhaberesinin t羹m topluma 繹retilmesi gerektiinin alt覺n覺 癟izen B羹y羹kan覺t, bu nedenle Doatepede m羹ze yap覺lmas覺n覺 hayal ettiini ifade etti. Mal覺k繹y M羹zesinin Ankara-Mal覺k繹y- Doatepe projesinin ilk aya覺 olduunu belirten B羹y羹kan覺t, Doatepede Sakarya Meydan Muhaberesini anlatan g繹rsel bir m羹ze yap覺laca覺n覺 a癟覺klad覺.

Doatepede 癟ekilmi bir resmim... Yoldan ge癟erken bakt覺覺mda 癟ok k羹癟羹k geldi g繹z羹me ama yak覺ndan g繹r羹nce ne kadar devasa bir an覺t olduu ortaya 癟覺kt覺...
Resim

TRK S襤LAHLI KUVVETLER襤

Sakarya Meydan Muharebesi T羹rk Milleti i癟in bir 繹l羹m kal覺m sava覺 olmutur. Bu muharebe ile T羹rk ordular覺n覺n taktik geri 癟ekilme manevras覺 sona ermi; stratejik savunma konsepti kabul edilmitir.

Yunanl覺lar, K羹tahya-Eskiehir Muharebelerini kazand覺ktan sonra, Yunanl覺lar覺n bu baar覺lar覺ndan bahseden 襤ngiliz Babakan覺 Lloyd George: "Milli T羹rk Kuvvetlerini yenmi bulunan Yunanistan'覺n Sevr Antlamas覺 esaslar覺yla yetinemeyecei" eklinde ileri s羹rd羹羹 b羹y羹k vaatlerle Yunanistan'覺 bar覺a deil taarruza tevik etmitir.

Yunan Genelkurmay覺, K羹tahya-Eskiehir Muharebelerinden (10-24 Temmuz 1921) sonra, Sakarya'n覺n dousuna 癟ekilen T羹rk ordusuna son darbeyi indirmek amac覺yla haz覺rl覺klar覺n覺 tamamlay覺p harekete ge癟mitir. Bu arada T羹rk ordusu da kesin sonu癟lu bir meydan sava覺 i癟in t羹m birliklerini baar覺l覺 bir geri 癟ekilme plan覺yla Sakarya'n覺n dousuna 癟ekerek 100 km. geniliindeki bir cephe hatt覺nda toplam覺t覺r.

Yunanl覺lar覺n bu d羹羹nce ve faaliyetleri kar覺s覺nda Mustafa Kemal Paa, 5 Austos 1921'de TBMM H羹k羹meti taraf覺ndan kabul edilen 144 say覺l覺 kanunla ve geni yetkilerle 羹癟 ay s羹re ile T羹rk ordusunun sorumluluunu 羹st羹ne alarak Bakomutanl覺k g繹revine getirilmitir. Mustafa Kemal Paa, bu yetkilere dayanarak 7-8 Austos 1921de "Tekalif-i Milliye Emirleri"ni yay覺nlayarak orduyu personel, silah ve ara癟 - gere癟 bak覺m覺ndan g羹癟lendirmeye 癟al覺m覺t覺r.

Harek璽t yap覺lan b繹lgenin arazi yap覺s覺; Kuzey Anadolu kenar dalar覺; bat覺da 襤癟 Anadolu bat覺 eii; g羹neyde Bat覺 ve Orta Toroslar, douda K覺z覺l覺rmakla 癟evrelenmitir. Harek璽t b繹lgesinde Sakarya Nehrinin kollar覺 ile, Ankara ay覺 ve Il覺ca繹z羹 deresinin a癟m覺 olduu vadi ve 癟繹k羹nt羹ler, yap覺lacak harek璽t覺n cinsini belirlemede 繹nemli rol oynam覺t覺r.

Sakarya Meydan Muharebesi T羹rk Ordusu i癟in bir yokluk ve yoksulluk sava覺 olmutur. K羹tahya-Eskiehir Muharebelerinden sonra, insan g羹c羹n羹n 1/2ini, silah g羹c羹n羹n de 1/10unu kaybetmi olan Bat覺 Cephesi Komutanl覺覺, birliklerine 18 Temmuz 1921 tarihinde Sakarya Nehrinin gerisine 癟ekilme emrini vermitir.

Bakomutan; Mustafa Kemal Paa, Genelkurmay Bakan覺; Fevzi Paad覺r ve Bakomutanl覺k kararg璽h覺 Ankaradad覺r. Bat覺 Cephesi Komutanl覺覺, Yunan taarruzuna kar覺, kuvvetlerini Sakarya Nehri dousunda yedi grup (kolordu) halinde konuland覺rm覺t覺r. Bat覺 Cephesi komutan覺 T羹mgeneral 襤smet (襤n繹n羹)dir ve kararg璽h merkezi Ankara-Polatl覺 aras覺nda yer alan Alag繹zdedir.

Yunan kuvvetleri 16 t羹menden oluan be kolordu ve bir s羹vari tugay覺ndan kurulmutur. Bu kolordulardan 羹癟羹 Anadoluda bulunmaktad覺r.

13 Austosta ileri harek璽ta ge癟en Yunan Ordusu s覺klet merkezi Sakarya mevziinin g羹ney kanad覺na y繹nelmi olarak ve kuat覺c覺 bir tertiple taarruza ge癟mitir. Yakla覺k olarak 100 km.lik bir cephede balayan bu kanl覺 bouma, tarihin 繹nemli meydan muharebelerindendir. D羹man覺n 羹st羹n kuvvet ve silahlarla yapt覺覺 taarruzlarda Sakarya mevziinde yer yer 癟ekilmeler olmutur. Muharebeler o kadar kanl覺 oluyordu ki baz覺 alaylar mevcutlar覺n覺n b羹y羹k k覺sm覺n覺 ve subaylar覺n覺 kaybediyordu. 襤te bu s覺ralarda Bakomutan Mustafa Kemal Paa Bat覺 Cephesi birliklerine u mehur emrini yay覺nlad覺: Hatt覺 m羹dafaa yoktur, sath覺 m羹dafaa vard覺r. O sat覺h b羹t羹n vatand覺r. Vatan覺n her kar覺 topra覺 vatanda覺n kan覺 ile 覺slanmad覺k癟a terk olunamaz... Ger癟ekten de geri 癟ekilmek zorunda kalan bir birlik, ilk tutunabildii yerde duruyor, yeniden bouuyor ve mevzii savunmak 癟abas覺 i癟inde son nefesini veriyordu. A癟覺lan her gedii kapatmak i癟in 70 km.yi bulan cebri y羹r羹y羹lerle, birlik kayd覺rmalar覺 yap覺l覺yor, her gelen birlik ertesi sabah 癟elikten bir kale halinde d羹man kar覺s覺na 癟覺k覺yor, vuruuyor, ehit oluyor, fakat vatan savunuluyordu.

D羹man, T羹rk kuvvetlerini 23-30 Austos g羹nleri aras覺nda b羹t羹n zorlamalar覺na ramen kuat覺p imha edemeyince kuvvetlerinin b羹y羹k k覺sm覺yla T羹rk cephesini merkezden Haymana istikametinde yarmak istemitir. 6 Eyl羹le kadar da bunun i癟in uram覺 fakat etten bir T羹rk duvar覺na 癟arpm覺t覺r. Bundan sonra bulunduu hatlarda savunarak kalmaya karar vermi ancak, 10 Eyl羹lde balat覺lan genel kar覺 taarruzla buna da mani olunmutur.

Yunan kuvvetleri i癟in yap覺lacak tek ey kalm覺t覺r. Ka癟mak, Onlar da 繹yle yapm覺t覺r. 13 Eyl羹le kadar Sakarya nehrinin dousunda tek Yunan askeri kalmam覺t覺r. 22 g羹n geceli g羹nd羹zl羹 s羹ren Sakarya Meydan Muharebesi T羹rk羹n zaferi ile sonu癟lanm覺t覺r.

Asker簾 Sonu癟lar:

Sakarya Zaferi'yle inisiyatif T羹rk ordusuna ge癟mitir. Sakarya Muharebeleri, T羹rk ordusunun moralini ne kadar y羹kseltmi ise, Yunan ordusunun moralini de o derece k覺rm覺t覺r.

nce Sakarya dousu, sonra da Afyon-Eskiehir hatt覺na kadar olan vatan par癟as覺 Yunanl覺lardan temizlenmitir.

Sakarya Meydan Muharebesi sonucu, askeri harek璽t y繹n deitirmitir. Sakarya Muharebesi sonuna kadar stratejik savunma yap覺l覺rken, Sakarya'dan sonra stratejik taarruza d繹n羹 olmutur. Muharebe sonunda Yunan ordusu stratejik sald覺r覺 yapma g羹c羹n羹 yitirmitir.

Sakarya Zaferi, B羹y羹k Taarruz (26 Austos 1922) ve Bakomutanl覺k Muharebesi (30 Austos 1922) i癟in gerekli olan haz覺rl覺klar覺n yap覺lmas覺na zaman kazand覺rm覺t覺r.

Sakarya Meydan Muharebesi sonunda T羹rk ordusunun zayiat覺; 5713 ehit, 18.480 yaral覺, 828 esir ve 14.268 kay覺p olmak 羹zere toplam 49.289'dur. Yunan ordusunun zayiat覺 ise; 3758 繹l羹, 18.955 yaral覺, 354 kay覺p olmak 羹zere toplam 23.007'dir. Sakarya Meydan Muharebesinde 癟ok fazla subay kayb覺 olduu i癟in bu Muharebeye Subay Muharebesi ad覺 da verilmitir. ATATRKde bu muharebe i癟in Sakarya Melhame-i K羹bras覺 yani kan g繹l羹, kan deryas覺 demitir.

Siyas簾 Sonu癟lar:

Sakarya Zaferi'nden k覺sa bir s羹re sonra, 13 Ekim 1921 g羹n羹 Sovyetlerin arac覺l覺覺yla Ankara H羹k羹meti ile G羹ney Kafkas Cumhuriyetleri aras覺nda Kars Antlamas覺 imzalanm覺t覺r. B繹ylece T羹rkiye'nin dou s覺n覺r覺 kesinlikle g羹venlik alt覺na al覺nm覺t覺r.

Fransa, Sakarya Zaferi'nden sonra bekle-g繹r tutumunu b覺rakarak 襤tilaf devletlerinden kopmu ve TBMM H羹k羹meti ile 20 Ekim 1921de Ankara Antlamas覺'n覺 imzalam覺t覺r. Bu antlama ile Fransa taraf覺ndan TBMM H羹k羹meti ve Hatay-襤skenderun d覺覺nda bug羹nk羹 g羹ney s覺n覺r覺m覺z tan覺nm覺t覺r. G羹ney Cephesi g羹venlik alt覺na al覺nd覺覺ndan oradaki T羹rk birlikleri de Bat覺 Cephesi'ne kayd覺r覺lm覺t覺r.

Bat覺 Anadolu'daki Yunan egemenliini hi癟 bir zaman kabullenemeyen 襤talyanlar ise, Sakarya Zaferi'nden sonra G羹ney Ege ve Akdeniz b繹lgelerinde tutunamayacaklar覺n覺 anlam覺lar ve 1921 y覺l覺 sonuna kadar igal ettikleri yerleri boaltm覺lard覺r.

Sakarya Zaferi 襤ngiltere'yi de Ankara'y覺 tan覺maya zorlam覺 ve 23 Ekim 1921 g羹n羹 "Tutsaklar覺n Serbest B覺rak覺lmas覺 Antlamas覺" yap覺lm覺t覺r.

襤tilaf devletleriyle yap覺lan bu siyasi anlamalar Sevr Antlamas覺n覺n ge癟erliliini yitirmesi sonucunu dourmutur.

1683de Viyana 繹nlerinde balayan T羹rk bozgunu, Ha癟l覺 d羹羹ncesini ve g羹c羹n羹 Sakaryada k覺rm覺t覺r. T羹rk ordusunun Sakarya Meydan Muharebesi'ni kazanmas覺, Yunan d覺 politikalar覺nda da k繹kl羹 deiikliklere neden olmutur. Sakarya'dan sonra, Yunanl覺lar覺n "Ankara'n覺n al覺nmas覺" ve "B羹y羹k Bizans覺n kurulmas覺" gibi d羹leri Sakarya'n覺n bulan覺k sular覺na g繹m羹lecektir. Hatta, Bat覺 Anadolu'daki isteklerini bile unutmu g繹r羹n羹p, bu kez yerli RumIar覺n kuraca覺 ba覺ms覺z bir "襤yonya Devleti" g繹r羹羹ne a覺rl覺k verecekler, Avrupa'da da bu g繹r羹e destek salamak isteyeceklerdir.

Resim

SAKARYA MEYDAN MUHAREBES襤 HAKKINDA

Tarihin geniliine ve derinliine boyutlar覺 i癟inde 繹l癟羹ld羹羹 zaman Sakarya Meydan Muharebesinin deeri 癟ok daha b羹y羹k bir a癟覺kl覺kla ortaya 癟覺kar. 襤smail Habip Sev羹k der ki : Viyanada balayan 癟ekilme Sakaryada durdurulmutur.

Duraklay覺p y覺k覺lmaya doru h覺zla giden Osmanl覺 襤mparatorluunun k羹lleri i癟erisinden yepyeni, dipdiri bir T羹rk devletinin, T羹rkiye Cumhuriyetinin domas覺n覺 salayan, 襤tilaf g羹癟lerinde bir daha sald覺rma c羹ret ve cesareti b覺rakmayan Sakarya Meydan Muharebesi, t羹rl羹 y繹nleriyle ve 癟ok 繹nemli sonu癟lar覺yla tarihte yeni bir 癟覺覺r覺n da m羹jdecisidir.

Mustafa Kemal (ATATRK), 19 Eyl羹l 1921de, kesin sonucun belli olduu g羹nlerde, T羹rkiye B羹y羹k Millet Meclisi k羹rs羹s羹nden Sakarya Muharebesinin cereyan tarz覺n覺 b羹t羹n ayr覺nt覺lar覺yla anlatt覺ktan sonra, bu sava覺n nitelii ve T羹rk ordusunun komutan, subay ve erleri hakk覺ndaki g繹r羹lerini 繹yle anlat覺yordu:

"...T羹rkiye B羹y羹k Millet Meclisi ordusunun Sakaryada kazanm覺 olduu meydan Muharebesi, pek b羹y羹k bir meydan Muharebesidir. Sava tarihinde, benzeri belki olmayan bir meydan sava覺d覺r. Bundan dolay覺 ordumuzun sava tarihine bir 繹rnek baheden bu zaferi kazanm覺 olmas覺 itibar覺yla, y羹ce heyetinizi tebrik ederim.

Bu parlak zaferin yap覺c覺s覺 olan kimseleri, y羹ksek huzurunuzda ve bu k羹rs羹den b羹y羹k h羹rmet ve takdirlerle anmay覺 bir vicdan borcu sayar覺m. Genelkurmay Bakan覺m覺z Fevzi Paa Hazretlerinin bu meydan sava覺nda yapt覺覺 hizmet, pek b羹y羹k bir 繹vg羹ye lay覺kt覺r. Pek deerli, erdemli ve k覺ymetli olan bu b羹y羹k adam, sava meydanlar覺n覺n hemen her noktas覺nda, gece ve g羹nd羹z haz覺r bulunmu ve pek isabetli ve deerli tedbirlerini yerinde, gerekenlere bildirmi ve daima g繹n羹l ferahlatan, moral y羹kseltici 繹羹tler vermitir. Kendisinin olaan羹st羹 hizmetleri takdirlere ve alk覺lara lay覺kt覺r.

Bat覺 Cephesi Komutan覺 襤smet Paa Hazretleri, derin bir zeka, yorulmaz bir azim, iman ve yetenekle, gece g羹nd羹z harek璽t覺n en ufak noktas覺na var覺ncaya kadar etkili olmu ve olaan羹st羹 bir g繹r羹le ordusunu sevk ve idare ederek bu baar覺ya ve zafere ulat覺rm覺t覺r.

Dier grup ve kolordu ve t羹men ve alay komutanlar覺n her biri, dieriyle yar覺覺rcas覺na, fedak璽rl覺k ve beceriklilik g繹stermilerdir. Subaylar覺m覺z覺n kahramanl覺klar覺 hakk覺nda s繹yleyecek s繹z bulamam; yaln覺z ifadede isabet edebilmek i癟in diyebilirim ki bu sava, subay sava覺 olmutur. Bu nedenle subay arkadalar覺m覺n, en ufak r羹tbelisinden en b羹y羹k r羹tbelisine kadar deer ve fedak璽rl覺klar覺n覺 b羹t羹n kalp ve vicdan覺mla ve takdirlerle anar覺m.

Erlerimizi, her t羹rl羹 繹vg羹ye lay覺k g繹r羹r羹m. Zaten bu milletin evlad覺, baka t羹rl羹 d羹羹n羹lemez. Bu milletin evlatlar覺n覺n fedak璽rl覺klar覺, kahramanl覺klar覺 i癟in birim bulunamaz. Erlerimiz hakk覺nda yeni bir ey ilave etmek isterim: Kahraman T羹rk askeri, Anadolu savalar覺n覺n anlam覺n覺 繹renmi, yeni bir 羹lk羹 ile savam覺t覺r. B繹yle evlatlara ve b繹yle evlatlardan olumu ordulara sahip bir millet, elbette hakk覺n覺 ve istiklalini b羹t羹n anlam覺yla korumay覺 baaracakt覺r. B繹yle bir milleti ba覺ms覺zl覺ktan yoksun b覺rakmaya kalk覺mak hayal ile uramakt覺r..."

KASTAMONU SEYD襤LER KYNDEN ER襤FE BACI

K羹re ve Ilgaz dalar覺ndan ge癟en 襤nebolu-Ankara yolu, k覺 aylar覺nda kapan覺yordu.

1921 - 1922 k覺覺 癟ok sert olmutu. Ankara yolundaki kafileler aras覺nda donma olaylar覺 yaln覺z kendi 癟evrelerinde birer destan olurken, bu olay覺n kahramanlar覺ndan birisi de, ehrin kap覺s覺 say覺lan k覺la 繹n羹ne kadar gelmi, yani ta覺d覺覺 y羹k羹n羹 hayat覺 pahas覺na gereken yere ulat覺rm覺t覺.

Bu olay, ehir halk覺n覺n g繹zleri 繹n羹nde cereyan ettii i癟in herkesi alatan Kastamonu Seydiler K繹y羹nden erife Bac覺'n覺n ehadete intikal olay覺d覺r.

Aral覺k 1921de birdenbire kar bast覺rm覺, yollar kapanm覺, cepheye giden nakliye kollar覺 geceye kalmadan yak覺n k繹y ve hanlara s覺覺nm覺lard覺.

O gece kar tipisine ramen sabaha kadar y羹r羹yen ve k覺lan覺n kap覺s覺na kadar gelebilen cephane y羹kl羹 kan覺 arabas覺n覺n, her nas覺lsa kafilesinden ayr覺 olarak, gen癟 bir kad覺n覺n k覺laya kadar gelebildii, ehre girmek nasip olmadan ose kenar覺nda sabaha kar覺 donduu anla覺lm覺t覺.

Arabas覺ndaki k覺ymetli y羹k羹n 羹st羹ne yorgan覺n覺 繹rten bu kad覺n覺n bir elinde 繹vendere olduu halde, kollar覺n覺 a癟arak yorgan覺n覺n 羹zerine dayanarak kald覺覺,g繹revliler taraf覺ndan g繹r羹lm羹t羹.

襤ki 癟avu, gen癟 kad覺n覺n 繹l羹s羹n羹 kald覺r覺p g繹t羹recekleri s覺rada yorgan覺n alt覺ndan birden bire 癟覺l覺k kopararak alayan bir 癟ocuun feryad覺n覺 duyunca a覺rm覺lar ve ehit anay覺 bir yana b覺rakarak hemen yorgan覺 kald覺rm覺lard覺r.

G繹rd羹kleri tablo:

Otlarla sar覺lm覺 top mermileri aras覺nda birletirilmi 癟ullar覺n i癟inde kundakl覺 bir k覺z 癟ocuunun donmaktan kurtulduu ve m羹dahale 羹zerine uyanarak meme i癟in alamaya balad覺覺d覺r. Cephane ve yavrusu yoluna kendini feda eden bu kahraman anay覺 arabaya yerletiren 癟avular alayarak, g羹n doarken yola koyuldular.

k羹zler a癟 ve zay覺f olduklar覺ndan arabay覺 癟ekemediler, bu y羹zden 癟avular 繹k羹zlere yard覺m ettiler.

Bu kutsal y羹k羹 gurur ve iftiharla t羹men karargah覺n覺n 繹n羹ne 癟ektiler.

ehit kad覺n覺 alaca 繹nl羹羹nden ve ba覺ndaki benli 繹rt羹s羹nden kefettiler. Seydiler k繹y羹nden hemerilerine g繹sterdiler, onlar da ana ve 癟ocuu alarak k繹ylerine g繹t羹rd羹ler.

Bu kad覺n gibi, adlar覺 sanlar覺 belirsiz ne analar, babalar ve yavrular vard覺r ki cephane ta覺rken yol boylar覺nda ehit olmulard覺r.

Milli m羹cadele ite bu mucizenin, bu onurlu g羹zel 癟覺lg覺nl覺覺n ad覺d覺r.

Bakomutan Mustafa Kemal (ATATRK),
Sakarya Meydan Muharebesini Nutukta 繹yle Anlat覺r:

... 12 Austos 1921 g羹n羹, Genelkurmay Bakan覺 Fevzi Paa Hazretleriyle birlikte Polatl覺ya cephe kararg璽h覺na gittim.

D羹man ordusunun cephemize y羹klenerek sol kanad覺m覺zdan kuataca覺 yarg覺s覺na varm覺t覺k. Bu g繹r羹e dayanarak tam bir cesaretle gerekli tedbirleri ald覺rd覺m ve yap覺lacak haz覺rl覺klar覺 yapt覺rd覺m. Olaylar g繹r羹羹m羹z羹 dorulad覺. D羹man ordusu, 23 Austos 1921'de ciddi olarak cephemize doru ilerlemeye balad覺 ve taarruza ge癟ti. Bir癟ok kanl覺, bunal覺ml覺 safhalar ve dalgalar oldu. D羹man ordusunun 羹st羹n gruplar覺, savunma hatt覺m覺z覺n bir癟ok par癟alar覺n覺 k覺rd覺lar. Bu ilerleyen d羹man birliklerinin kar覺s覺na kuvvetlerimizi yetitirdik.

Meydan muharebesi y羹z kilometrelik cephe 羹zerinde oluyordu. Sol kanad覺m覺z, Ankara'n覺n elli kilometre g羹neyine kadar 癟ekilmiti. Ordumuzun y繹n羹 bat覺ya iken g羹neye d繹nd羹. Arkas覺 Ankara'ya iken kuzeye 癟evrildi. Cephenin y繹n羹 deitirilmi oldu. Bunda hi癟bir sak覺nca g繹rmedik. Savunma hatlar覺m覺z k覺s覺m k覺s覺m k覺r覺l覺yordu. Fakat k覺r覺lan her k覺sm覺n yerine en yak覺n bir yerde hemen yeni bir savunma hatt覺 kuruluyordu. Savunma hatt覺na 癟ok 羹mit balamak ve onun k覺r覺lmas覺yla, ordunun b羹y羹kl羹羹 繹l癟羹s羹nde 癟ok gerilere 癟ekilmek gerektii teorisini 癟羹r羹tmek i癟in memleket savunmas覺n覺 baka t羹rl羹 ifade etmeyi ve bu ifademde direnerek iddet g繹stermeyi yararl覺 ve etkili buldum. Dedim ki:

Savunma hatt覺 yoktur, savunma sath覺 vard覺r. O sat覺h b羹t羹n vatand覺r. Vatan覺n her kar覺 topra覺 vatanda覺n kan覺yla 覺slanmad覺k癟a terk olunamaz. Onun i癟in k羹癟羹k b羹y羹k her birlik bulunduu mevziden at覺labilir. Fakat k羹癟羹k b羹y羹k her birlik, ilk durabildii noktada yeniden d羹mana cephe kurup savaa devam eder. Yan覺ndaki birliin 癟ekilmeye mecbur olduunu g繹ren birlikler ona t璽bi olamaz. Bulunduu mevzide sonuna kadar dayanmaya ve kar覺 koymaya mecburdur.

SAKARYA MARI

H羹rmet sana ey an dolu sanca覺m
Batan baa arza hakim ol an覺m
T羹rk Ordusu, T羹rk Ordusu sayende
Sakaryada kurtuldu an ota覺m
D羹nyalara bedeldir mah cemalin
Allah覺ma emanettir Kemalim
O sevimli y羹z羹n asla solmas覺n
Hi癟bir vakit kalbin yasla dolmas覺n
Ey mert asker durma ileri
Vatan覺nda bir tek d羹man kalmas覺n
D羹nyalara bedeldir mah cemalin
Allah覺ma emanettir Kemalim


Sakarya Meydan Muharebesi zaferle sonu癟land覺ktan sonra besteci Giritli Ahmet Cemalettin, bu mar覺 besteleyerek, zaferi m羹zikle ebediletirmitir.

KAYNAKA

1. T羹rk 襤stiklal Harbi II nci Cilt Bat覺 Cephesi V nci K覺s覺m I nci Kitap Sakarya Meydan Muharebesinin Balang覺癟 D繹nemindeki Olaylar ve Harek璽t (25 Temmuz-22 Austos), Genelkurmay Bas覺mevi, Ankara, 1995.

2. T羹rk 襤stiklal Harbi Bat覺 Cephesi Sakarya Meydan Muharebesi ve Sonraki Harek璽t II nci Cilt 5 nci K覺s覺m 2 nci Kitap, Genelkurmay Bas覺mevi, Ankara, 1995.

3. T羹rk 襤stiklal Harbi II nci cilt, Bat覺 Cephesi , 5nci K覺s覺m 2nci Kitap (Sakarya Meydan Muharebesi ), Gnkur. Bas覺mevi, Ankara 1973.

4. 襤brahim Artu癟, B羹y羹k D繹neme癟 Sakarya Meydan Muharebesi, Kasta A.. Yay覺nlar覺, 襤stanbul, 1985.

5. 襤smet G繹rg羹l羹, On Y覺ll覺k Harbin Kadrosu 1912-1922 Balkan-Birinci D羹nya ve 襤stiklal Harbi, TTK Bas覺mevi, Ankara, 1993.

6. Erg羹n Aybars, T羹rkiye Cumhuriyeti Tarihi 1, Ege niversitesi Bas覺mevi, 襤zmir, 1984,

7. Sakarya Meydan Muharebesi Harp Tarihi Bro羹r羹, Genelkurmay Bas覺mevi, 1997


turkce.php
kurallar.php
gicik_olduklarimiz.php
http://www.facebook.com/MuratOsma373
Skype Messenger: murat.osma
E-Mail: muratosma@excelvba.net - murat@muratosma.net
Web Site: http://www.muratosma.net
Sonradan deien dosyalarla ilgilenmiyorum.
Yeni konu a癟madan 繹nce sitede arama yap覺n覺z.
Kullan覺c覺 avatar覺
Murat OSMA
Site Forum Y繹neticisi
 
Ad覺 Soyad覺: Murat OSMA
Kay覺t: 04 Arl 2008 22:34
Konum: 襤stanbul
Meslek: Excel & VBA Eitmeni
Ya: 29
襤leti: 10833
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduunuz 襤l / Semt: Bac覺lar - 襤STANBUL

Cevap: Sakarya Meydan Muharebesi - 1921

襤leti#2)  SELV襤 » 13 Eyl 2010 15:32

ncelikle 癟ok teekk羹r ediyorum.....

Ve kanaatimce....

Zihnini ge癟miiyle doldurmayan覺n,geleceinin olmas覺 d羹羹n羹lemez.
Ya yok olur gider yada baka milletlere yama olur gider.

Gen癟liimize ve kendi zihinlerimize ge癟miimizdeki anl覺 deerlerimizi iyi bir ekilde yerletirebilirsek,bug羹n羹n
d羹nyas覺ndaki mevzulara daha geni bir a癟覺dan bakma ve yorumlama ans覺na sahip oluruz.

Bizler i癟in canlar覺n覺 veren insanlara lay覺k olmam覺z laz覺m...Onlar覺n canlar覺 pahas覺na ald覺覺 bu topraklar覺 bizlerin
zevk羹 alem i癟erisinde kullanmaya hakk覺m覺z yok.


Ne i癟in canlar覺n覺 verdiler..

D羹羹nmemiz laz覺m....


Sayg覺lar覺mla
Kullan覺c覺 avatar覺
SELV襤
Site Dostu
 
Ad覺 Soyad覺: HAYAT襤 DURMU
Kay覺t: 05 Mar 2009 19:21
Konum: Sat覺 M羹d羹r羹
Meslek: Ticaret
Ya: 39
襤leti: 1013
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduunuz 襤l / Semt: 襤STANBUL

Cevap: Sakarya Meydan Muharebesi - 1921

襤leti#3)  Murat OSMA » 29 Au 2011 18:23

Evet Hayati bey, dediiniz gibi ge癟miini bilmeyen bir neslin, geleceinin olmas覺n覺n pek de bir m羹mk羹nat覺 olmad覺覺 apa癟覺kt覺r. Gen癟 n羹fusa sahip olan 羹lkemiz gen癟lerinin b羹y羹k bir k覺sm覺n覺n, maatteess羹f ne tarihinden, ne de g羹ncel konulardan herhangi bir mal羶mat覺 bulunmamaktad覺r ki, bu da 羹lkemiz i癟in olduk癟a ac覺kl覺 bir vaziyettir...

Allah bu m羹stesna neslimizi y羹celtsin inaallah !!!


turkce.php
kurallar.php
gicik_olduklarimiz.php
http://www.facebook.com/MuratOsma373
Skype Messenger: murat.osma
E-Mail: muratosma@excelvba.net - murat@muratosma.net
Web Site: http://www.muratosma.net
Sonradan deien dosyalarla ilgilenmiyorum.
Yeni konu a癟madan 繹nce sitede arama yap覺n覺z.
Kullan覺c覺 avatar覺
Murat OSMA
Site Forum Y繹neticisi
 
Ad覺 Soyad覺: Murat OSMA
Kay覺t: 04 Arl 2008 22:34
Konum: 襤stanbul
Meslek: Excel & VBA Eitmeni
Ya: 29
襤leti: 10833
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduunuz 襤l / Semt: Bac覺lar - 襤STANBUL

Cevap: Sakarya Meydan Muharebesi - 1921

襤leti#4)  Erhan Din癟er » 29 Au 2011 21:45

kk
T羹rk gibi T羹rk癟e konu
Benim yarad覺l覺覺mda fevkal璽de bir ey varsa, T羹rk olarak d羹nyaya gelmemdir...
-M.K.ATATRK-
Resim
Kullan覺c覺 avatar覺
Erhan Din癟er
Siteye Al覺m覺
 
Ad覺 Soyad覺: Erhan D襤NER
Kay覺t: 15 Haz 2008 00:14
Konum: AYDIN,ANKARA
Meslek: Elektrik-Elektronik Y羹ksek M羹hendisi
Ya: 36
襤leti: 143
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduunuz 襤l / Semt: AYDIN


Forum Dier Konular

Online Kullan覺c覺lar

Bu forumu g繹r羹nt羹leyenler: Kay覺tl覺 kullan覺c覺 yok ve 1 misafir