[Yardım]  Listboxta Arama

UserForm ve üzerine eklenecek nesneler ile ilgili bilgileri bu alanda bulabilirsiniz.

Listboxta Arama

İleti#1)  ince53 » 12 Nis 2021 15:00

Textbox arama işleminde B2:B kolonunda arama yapıyorum, Listboxt'a seçim yapıyorum.
Yeni bir textbox açıp C2:C kolonunda arama yapmak istiyorum. Seçim yapıyorum ilk seçini yapıyor ikincide seçim yapmıyor.


Kod: Tümünü seç
Private Sub TextBox38_Change()
Dim k As Range, adrs As String, j As Byte, m As Long, myarr() As String

Application.ScreenUpdating = False: Application.DisplayStatusBar = False: Application.EnableEvents = False


ReDim myarr(1 To 44, 1 To 1)

With Worksheets("liste")

ListBox1.ColumnCount = 44
   
    If .FilterMode Then .ShowAllData
    If OptionButton1.Value = True Then
    Set k = .Range("C2:C" & Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row).Find(What:=TextBox38.Text & "*", LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
    Else
    Set k = .Range("C2:C" & Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row).Find(What:="*" & TextBox38.Text & "*", LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
    End If
    If Not k Is Nothing Then
        adrs = k.Address
        Do
            m = m + 1
            ReDim Preserve myarr(1 To 44, 1 To m)
            For j = 1 To 44
                myarr(j, m) = .Cells(k.Row, j + 1).Value
                                If j = 3 Or j = 4 Or j = 5 Then
                myarr(j, m) = Format(.Cells(k.Row, j + 1).Value, "")
                End If

            Next j
            Set k = .Range("C2:C" & Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row).FindNext(k)
        Loop While Not k Is Nothing And k.Address <> adrs
        ListBox1.Column = myarr
    End If
End With

On Error Resume Next
With ListBox1
        For i = 1 To 44
            deg = deg & CLng(Columns(i + 1).Width) & ";"
        Next i
        .ColumnWidths = deg
End With

If TextBox38.Text = "" Then
ListBox1.Clear
Image2.Picture = LoadPicture("")

End If

Application.ScreenUpdating = True: Application.DisplayStatusBar = True: Application.EnableEvents = True
TextBox10.Value = ListBox1.ListCount
End Sub
Kullanıcı avatarı
ince53
 
Kayıt: 17 Mar 2021 10:18
Meslek: Haritacı
Yaş: 42
İleti: 4
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: rize

Forum UserForm ve Diğer Nesneler

Online Kullanıcılar

Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir

Bumerang - Yazarkafe