Userform'a xml post ile sms gönderim ekleme?

VBA Makrolar ile ilgili sormak istedikleriniz, yapmak istedikleriniz hakkında yardım alabileceğiniz bölümdür.

Userform'a xml post ile sms gönderim ekleme?

İleti#1)  ajan83 » 17 Eyl 2018 17:33

Merhaba,

Userform'a xml post ile sms gönderimi için kod eklemek mümkün müdür?

kodların vb örneği aşağıdaki gibidir. php, java c# gibi tüm dillere özgü kdolar mevcut elimde.

Soap (Webservis) ile SMS Gönderim, HTTP Get ile Gönderim içinde kodlar var.

Hangisi nasıl entegre olabilir çok bilgim olmadığı için yardımlarınızı rica ederim.

Kod: Tümünü seç
form1.frm

VERSION 5.00
Begin VB.Form Form1
   Caption         =   "Form1"
   ClientHeight    =   3090
   ClientLeft      =   60
   ClientTop       =   450
   ClientWidth     =   4680
   LinkTopic       =   "Form1"
   ScaleHeight     =   3090
   ScaleWidth      =   4680
   StartUpPosition =   3  'Windows Default
End
Attribute VB_Name = "Form1"
Attribute VB_GlobalNameSpace = False
Attribute VB_Creatable = False
Attribute VB_PredeclaredId = True
Attribute VB_Exposed = False

Private Function XMLPOST(ByVal PostAddress As String, ByVal xmlData As String) As String
On Error GoTo hata_kontrol
Dim XMLSender As New MSXML2.XMLHTTP
XMLSender.open "POST", PostAddress, False
XMLSender.send xmlData
XMLPOST = XMLSender.responseText
Exit Function
hata_kontrol:
XMLPOST = ""
End FunctionPrivate Sub Form_Load()
Dim a As String
a = "<?xml version='1.0' encoding='iso-8859-9'?><mainbody><header><company>NETGSM</company><usercode>KullaniciAdiniz</usercode><password>Sifreniz</password><startdate></startdate><stopdate></stopdate><type>1:n</type><msgheader>MesajBasliginiz</msgheader></header><body><msg><![CDATA[mesajiniz]]></msg><no>905121231212</no></body></mainbody>"
gelen = XMLPOST("http://api.netgsm.com.tr/xmlbulkhttppost.asp", a)
MsgBox (gelen)
End Sub


Kod: Tümünü seç
projet1.vbp

Type=Exe
Reference=*\G{00020430-0000-0000-C000-000000000046}#2.0#0#C:\WINDOWS\system32\stdole2.tlb#OLE Automation
Object={3050F1C5-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B}#4.0#0; MSHTML.TLB
Reference=*\G{F5078F18-C551-11D3-89B9-0000F81FE221}#6.0#0#C:\WINDOWS\system32\msxml6.dll#Microsoft XML, v6.0
Form=Form1.frm
Startup="Form1"
Command32=""
Name="Project1"
HelpContextID="0"
CompatibleMode="0"
MajorVer=1
MinorVer=0
RevisionVer=0
AutoIncrementVer=0
ServerSupportFiles=0
VersionCompanyName="Kbra"
CompilationType=0
OptimizationType=0
FavorPentiumPro(tm)=0
CodeViewDebugInfo=0
NoAliasing=0
BoundsCheck=0
OverflowCheck=0
FlPointCheck=0
FDIVCheck=0
UnroundedFP=0
StartMode=0
Unattended=0
Retained=0
ThreadPerObject=0
MaxNumberOfThreads=1

[MS Transaction Server]
AutoRefresh=1


Kod: Tümünü seç
projet1.vbw

Form1 = 37, 46, 1133, 560, , 135, 419, 1120, 910, C
Kullanıcı avatarı
ajan83
Siteye Alışmış
 
Adı Soyadı:Acun CAN
Kayıt: 04 Nis 2014 15:07
Konum: İZMİR
Meslek: SİGORTA
Yaş: 38
İleti: 147
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: İZMİR / KARŞIYAKA

Cevap: Userform'a xml post ile sms gönderim ekleme?

İleti#2)  ajan83 » 17 Eyl 2018 23:54

Http get ile gönderim;

1https://api.netgsm.com.tr/sms/send/get/?
2usercode=kullanicidiniz&
3password=sifreniz&
4gsmno=5051234567,5441234568&
5message=testmesaji&
6msgheader=MesajBaslik&
7startdate=300120121721&
8stopdate=300120122321&
9dil=TRTanımlar
usercode : Sisteme giriş yaparken kullanılan kullanıcı adıdır. Genellikle kayıt aşamasında verilen cep telefonu numarasıdır. Bu alana abone numarası da yazılabilir (8xxxxxxxxx).
İstek yapılırken gönderilmesi zorunludur.
password : Sisteme giriş yaparken kullanılan şifredir.
İstek yapılırken gönderilmesi zorunludur.
gsmno : Mesajın gönderileceği gsm numarasıdır. Eğer yurtdışı telefon numarasına mesaj göndermek istiyorsanız numaranın başına 00 ekleyerek gönderim işlemini yapabilirsiniz.
msg : Mesaj metnidir. Tarifenizdeki maksimum karakterden uzun olmamalıdır. Standart maksimum karakter 917 dur.
msgheader : Sistemde tanımlı olan mesaj başlığınızdır (gönderici adınız). En az 3, en fazla 11 karakterden oluşur.. Eğer mesaj başlığınızın abone numaranızın olmasını istiyorsanız, bu parametreye başında sıfır olmadan abone numaranızı yazınız.8xxxxxxxxxx
startdate : Gönderime başlayacağınız tarih. (ddMMyyyyHHmm)
* Boş bırakılırsa mesajınız hemen gider.
stopdate : İki tarih arası gönderimlerinizde bitiş tarihi.(ddMMyyyyHHmm)
* Boş bırakılırsa sistem başlangıç tarihine 21 saat ekleyerek otomatik gönderir.
dil : Türkçe karakterli mesaj gönderimlerinizde "TR" gönderilir. Eğer gönderim sağlanmazsa mesajınız türkçe karakter içermeden gönderilecektir.
izin : İzinli Data filtresi uygulamak istediğiniz mesaj gönderimlerinizde "1" gönderilir.Gönderilmediği taktirde filtre uygulanmadan gönderilecektir.
Kullanıcı avatarı
ajan83
Siteye Alışmış
 
Adı Soyadı:Acun CAN
Kayıt: 04 Nis 2014 15:07
Konum: İZMİR
Meslek: SİGORTA
Yaş: 38
İleti: 147
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: İZMİR / KARŞIYAKA

Cevap: Userform'a xml post ile sms gönderim ekleme?

İleti#3)  ajan83 » 21 Eyl 2018 20:44

Kod: Tümünü seç
Sub testing()
    Dim objIE As Object
    Dim xmlhttp As Object
    Dim response As String
     Set objIE = CreateObject("InternetExplorer.Application")
    objIE.navigate "about:blank"
    objIE.Visible = True
    Set xmlhttp = CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP")
    '~~> Indicates that page that will receive the request and the type of request being submitted
    xmlhttp.Open "POST", "http://www.craft-e-corner.com/addtocart.aspx?returnurl=showproduct.aspx%3fProductID%3d2688%26SEName%3dnew-testament-cricut-cartridge", False
    '~~> Indicate that the body of the request contains form data
    xmlhttp.setRequestHeader "Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"
    '~~> Send the data as name/value pairs
    xmlhttp.Send "Quantity=1&VariantID=2705&ProductID=2688"
     response = xmlhttp.responseText
    objIE.Document.Write response
    Set xmlhttp = Nothing
End Sub


Bu şekilde bir makale buldum internette ama hiçbir şekilde entegre edemedim içine.
Kullanıcı avatarı
ajan83
Siteye Alışmış
 
Adı Soyadı:Acun CAN
Kayıt: 04 Nis 2014 15:07
Konum: İZMİR
Meslek: SİGORTA
Yaş: 38
İleti: 147
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: İZMİR / KARŞIYAKA

Cevap: Userform'a xml post ile sms gönderim ekleme?

İleti#4)  ajan83 » 22 Eyl 2018 23:55

Çözdüm. --)(

MODULE:

Kod: Tümünü seç
Public Function XMLPOST(ByVal PostAddress As String, ByVal xmlData As String) As String
On Error GoTo hata_kontrol
Dim XMLSender As New MSXML2.XMLHTTP
XMLSender.Open "POST", PostAddress, False
XMLSender.send xmlData
XMLPOST = XMLSender.responseText
Exit Function
hata_kontrol:
XMLPOST = ""
End Function


COMAND BUTTON
Kod: Tümünü seç
Private Sub Form_Load()
Dim a As String
a = "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><mainbody><header><company>NETGSM</company><usercode>USER</usercode><password>PASS</password><startdate></startdate><stopdate></stopdate><type>1:n</type><msgheader>BASLIK</msgheader></header><body><msg><![CDATA[" & TextBox1.Text & "]]></msg><no>" & TextBox2.Text & "</no></body></mainbody>"
gelen = XMLPOST("http://api.netgsm.com.tr/xmlbulkhttppost.asp", a)
MsgBox (gelen)
End Sub


Bir de Prefences ekranından MicrosftXML, V3.0 seçince olay halloldu.
Kullanıcı avatarı
ajan83
Siteye Alışmış
 
Adı Soyadı:Acun CAN
Kayıt: 04 Nis 2014 15:07
Konum: İZMİR
Meslek: SİGORTA
Yaş: 38
İleti: 147
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: İZMİR / KARŞIYAKA

REKLAM
Excel Logo XML Oluşturucu
Logo Object Designer ile Uyarlama

Cevap: Userform'a xml post ile sms gönderim ekleme?

İleti#5)  kanakan52 » 29 Haz 2021 17:16

@ajan83

Üstad öncelikle merhaba,

Konuyu 3 yıl sonra hortlatmış olmakla beraber paylaşımınız çok ama çok işime yaradı. Api kodları halen çalışmakta.

Allah razı olsun.
Kullanıcı avatarı
kanakan52
Site Dostu
 
Adı Soyadı:Ümit AKBULUT
Kayıt: 15 May 2013 17:56
Konum: TÜRKİYE
Meslek: muhasebe
Yaş: 38
İleti: 576
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: ORDU

Cevap: Userform'a xml post ile sms gönderim ekleme?

İleti#6)  ajan83 » 24 Kas 2021 23:18

--)(
Kullanıcı avatarı
ajan83
Siteye Alışmış
 
Adı Soyadı:Acun CAN
Kayıt: 04 Nis 2014 15:07
Konum: İZMİR
Meslek: SİGORTA
Yaş: 38
İleti: 147
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: İZMİR / KARŞIYAKA

REKLAM
ETA - Excel Konsolide Raporlama
ETA Excel Personel Entegre Raporu

Cevap: Userform'a xml post ile sms gönderim ekleme?

İleti#7)  NECDET KURT » 25 Kas 2021 01:40

Sayın kanakan52

Ufak bir örnek dosya ekleyebilirmisiniz.
Kullanıcı avatarı
NECDET KURT
Yeni Başlamış
 
Kayıt: 16 Tem 2018 23:34
Meslek: Finans
Yaş: 28
İleti: 74
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: İSTANBUL / BAYRAMPAŞA


Forum Genel Makro Soruları

Online Kullanıcılar

Bu forumu görüntüleyenler: Google [Bot] ve 1 misafir

Bumerang - Yazarkafe