[Yardım]  Run Time Error '380' Hatası

VBA Makrolar ile ilgili sormak istedikleriniz, yapmak istedikleriniz hakkında yardım alabileceğiniz bölümdür.

Run Time Error '380' Hatası

İleti#1)  isayaman » 20 Kas 2021 18:05

Merhaba hocalarım,

Forumunuzdan öğrendiğim ve örnek vba kodlarıyla oluşturduğum bir dosyam var, Office 365'e geçtikten sonra makro hataları almaya başladım. Son aldığım hata Error 380 hatası, kodları inceledim ama hatanın kaynağını bulamadım.

Kod: Tümünü seç
Private Declare PtrSafe Function GetWindowLong Lib "user32" _
Alias "GetWindowLongA" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long) As LongPtr
Private Declare PtrSafe Function SetWindowLong Lib "user32" _
Alias "SetWindowLongA" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As LongPtr
Private Declare PtrSafe Function SetWindowPos Lib "user32" _
(ByVal hWnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, ByVal x As Long, ByVal Y As Long, _
ByVal CX As Long, ByVal CY As Long, ByVal wFlags As Long) As LongPtr
Private Declare PtrSafe Function FindWindow Lib "user32" _
Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As LongPtr
Private Declare PtrSafe Function GetActiveWindow Lib "user32.dll" () As LongPtr
Private Declare PtrSafe Function SendMessage Lib "user32" _
Alias "SendMessageA" (ByVal hWnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As LongPtr
Private Declare PtrSafe Function DrawMenuBar Lib "user32" (ByVal hWnd As Long) As LongPtr
Dim hWnd As Long, WSTILI As Long, SONUC As LongPrivate Sub CommandButton8_Click()

'Private Sub ComboBox22_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
'MsgBox KeyAscii
'End Sub

'Private Sub ComboBox23_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
'MsgBox KeyAscii
'End Sub


If TextBox10 = "" Then
    MsgBox "Lütfen Boş Kutu Bırakmayın!!!", vbExclamation, "WILO"
    Exit Sub
End If
Application.ScreenUpdating = False
If Sayfa9.Range("A2").Value = "" Then
    Sayfa9.Range("A2").Value = 1
    Sayfa9.Range("B2" & s).Value = TextBox10.Text
    Sayfa9.Range("K2" & s).Value = TextBox11.Text
    Sayfa9.Range("Q2" & s).Value = TextBox12.Text
    Sayfa9.Range("R2" & s).Value = TextBox13.Text
    Sayfa9.Range("U2" & s).Value = TextBox75.Text
    Sayfa9.Range("V2" & s).Value = TextBox72.Text
    Sayfa9.Range("W2" & s).Value = TextBox73.Text
    Sayfa9.Range("Z2" & s).Value = TextBox15.Text
    Sayfa9.Range("AA2" & s).Value = TextBox21.Text
    Sayfa9.Range("AB2" & s).Value = TextBox27.Text
    Sayfa9.Range("AD2" & s).Value = TextBox16.Text
    Sayfa9.Range("AE2" & s).Value = TextBox22.Text
    Sayfa9.Range("AF2" & s).Value = TextBox28.Text
    Sayfa9.Range("AH2" & s).Value = TextBox17.Text
    Sayfa9.Range("AI2" & s).Value = TextBox23.Text
    Sayfa9.Range("AJ2" & s).Value = TextBox29.Text
    Sayfa9.Range("AL2" & s).Value = TextBox18.Text
    Sayfa9.Range("AM2" & s).Value = TextBox24.Text
    Sayfa9.Range("AN2" & s).Value = TextBox30.Text
    Sayfa9.Range("AP2" & s).Value = TextBox19.Text
    Sayfa9.Range("AQ2" & s).Value = TextBox25.Text
    Sayfa9.Range("AR2" & s).Value = TextBox31.Text
    Sayfa9.Range("AT2" & s).Value = TextBox20.Text
    Sayfa9.Range("AU2" & s).Value = TextBox26.Text
    Sayfa9.Range("AV2" & s).Value = TextBox32.Text
    Sayfa9.Range("AW2" & s).Value = TextBox33.Text
    Sayfa9.Range("AX2" & s).Value = TextBox34.Text
    Sayfa9.Range("AY2" & s).Value = TextBox35.Text
    Sayfa9.Range("AZ2" & s).Value = TextBox36.Text
    Sayfa9.Range("BA2" & s).Value = TextBox37.Text
    Sayfa9.Range("BB2" & s).Value = TextBox38.Text
    Sayfa9.Range("BC2" & s).Value = TextBox39.Text
    Sayfa9.Range("BD2" & s).Value = TextBox40.Text
    Sayfa9.Range("BE2" & s).Value = TextBox41.Text
    Sayfa9.Range("BF2" & s).Value = TextBox42.Text
    Sayfa9.Range("BG2" & s).Value = TextBox43.Text
    Sayfa9.Range("BH2" & s).Value = TextBox44.Text
    Sayfa9.Range("BI2" & s).Value = TextBox45.Text
    Sayfa9.Range("BJ2" & s).Value = TextBox46.Text
    Sayfa9.Range("BK2" & s).Value = TextBox47.Text
    Sayfa9.Range("BL2" & s).Value = TextBox48.Text
    Sayfa9.Range("BM2" & s).Value = TextBox49.Text
    Sayfa9.Range("BN2" & s).Value = TextBox50.Text
    Sayfa9.Range("BO2" & s).Value = TextBox51.Text
    Sayfa9.Range("BP2" & s).Value = TextBox52.Text
    Sayfa9.Range("BQ2" & s).Value = TextBox53.Text
    Sayfa9.Range("BR2" & s).Value = TextBox54.Text
    Sayfa9.Range("BS2" & s).Value = TextBox55.Text
    Sayfa9.Range("BT2" & s).Value = TextBox56.Text
    Sayfa9.Range("BU2" & s).Value = TextBox57.Text
    Sayfa9.Range("BV2" & s).Value = TextBox58.Text
    Sayfa9.Range("BW2" & s).Value = TextBox59.Text
    Sayfa9.Range("BX2" & s).Value = TextBox60.Text
    Sayfa9.Range("BY2" & s).Value = TextBox61.Text
    Sayfa9.Range("BZ2" & s).Value = TextBox52.Text
    Sayfa9.Range("CA2" & s).Value = TextBox63.Text
    Sayfa9.Range("CB2" & s).Value = TextBox64.Text
    Sayfa9.Range("CC2" & s).Value = TextBox65.Text
    Sayfa9.Range("CD2" & s).Value = TextBox66.Text
    Sayfa9.Range("CE2" & s).Value = TextBox67.Text
    Sayfa9.Range("CF2" & s).Value = TextBox68.Text
    Sayfa9.Range("CI2" & s).Value = TextBox76.Text
    Sayfa9.Range("CJ2" & s).Value = TextBox77.Text
    Sayfa9.Range("CK2" & s).Value = TextBox78.Text
    Sayfa9.Range("CL2" & s).Value = TextBox79.Text
    Sayfa9.Range("CM2" & s).Value = TextBox83.Text
    Sayfa9.Range("CN2" & s).Value = TextBox82.Text
    Sayfa9.Range("CO2" & s).Value = TextBox81.Text
    Sayfa9.Range("CP2" & s).Value = TextBox80.Text
    Sayfa9.Range("CQ2" & s).Value = TextBox87.Text
    Sayfa9.Range("CR2" & s).Value = TextBox86.Text
    Sayfa9.Range("CS2" & s).Value = TextBox85.Text
    Sayfa9.Range("CT2" & s).Value = TextBox84.Text
    Sayfa9.Range("CU2" & s).Value = TextBox91.Text
    Sayfa9.Range("CV2" & s).Value = TextBox90.Text
    Sayfa9.Range("CW2" & s).Value = TextBox89.Text
    Sayfa9.Range("CX2" & s).Value = TextBox88.Text
    Sayfa9.Range("CY2" & s).Value = TextBox95.Text
    Sayfa9.Range("CZ2" & s).Value = TextBox94.Text
    Sayfa9.Range("DA2" & s).Value = TextBox93.Text
    Sayfa9.Range("DB2" & s).Value = TextBox92.Text
   

    Sayfa9.Range("CI2" & s).Value = ComboBox1.Text
    Sayfa9.Range("I2" & s).Value = ComboBox2.Text
    Sayfa9.Range("J2" & s).Value = ComboBox3.Text
    Sayfa9.Range("T2" & s).Value = ComboBox4.Text
    Sayfa9.Range("X2" & s).Value = ComboBox5.Text
    Sayfa9.Range("C2" & s).Value = ComboBox6.Text
    Sayfa9.Range("D2" & s).Value = ComboBox7.Text
    Sayfa9.Range("E2" & s).Value = ComboBox8.Text
    Sayfa9.Range("F2" & s).Value = ComboBox9.Text
    Sayfa9.Range("G2" & s).Value = ComboBox10.Text
    Sayfa9.Range("H2" & s).Value = ComboBox11.Text
    Sayfa9.Range("Y2" & s).Value = ComboBox12.Text
    Sayfa9.Range("AC2" & s).Value = ComboBox13.Text
    Sayfa9.Range("AG2" & s).Value = ComboBox14.Text
    Sayfa9.Range("AK2" & s).Value = ComboBox15.Text
    Sayfa9.Range("AO2" & s).Value = ComboBox16.Text
    Sayfa9.Range("AS2" & s).Value = ComboBox17.Text
    Sayfa9.Range("L2" & s).Value = ComboBox18.Text
    Sayfa9.Range("M2" & s).Value = ComboBox19.Text
    Sayfa9.Range("O2" & s).Value = ComboBox20.Text
    Sayfa9.Range("P2" & s).Value = ComboBox21.Text


       
   
Else
    s = WorksheetFunction.CountA(Sayfa9.Range("A:A")) + 1
    Sayfa9.Range("A" & s).Value = Sayfa9.Range("A" & s - 1).Value + 1
    Sayfa9.Range("B" & s).Value = TextBox10.Text
    Sayfa9.Range("K" & s).Value = TextBox11.Text
    Sayfa9.Range("Q" & s).Value = TextBox12.Text
    Sayfa9.Range("R" & s).Value = TextBox13.Text
    Sayfa9.Range("U" & s).Value = TextBox75.Text
    Sayfa9.Range("V" & s).Value = TextBox72.Text
    Sayfa9.Range("W" & s).Value = TextBox73.Text
    Sayfa9.Range("Z" & s).Value = TextBox15.Text
    Sayfa9.Range("AA" & s).Value = TextBox21.Text
    Sayfa9.Range("AB" & s).Value = TextBox27.Text
    Sayfa9.Range("AD" & s).Value = TextBox16.Text
    Sayfa9.Range("AE" & s).Value = TextBox22.Text
    Sayfa9.Range("AF" & s).Value = TextBox28.Text
    Sayfa9.Range("AH" & s).Value = TextBox17.Text
    Sayfa9.Range("AI" & s).Value = TextBox23.Text
    Sayfa9.Range("AJ" & s).Value = TextBox29.Text
    Sayfa9.Range("AL" & s).Value = TextBox18.Text
    Sayfa9.Range("AM" & s).Value = TextBox24.Text
    Sayfa9.Range("AN" & s).Value = TextBox30.Text
    Sayfa9.Range("AP" & s).Value = TextBox19.Text
    Sayfa9.Range("AQ" & s).Value = TextBox25.Text
    Sayfa9.Range("AR" & s).Value = TextBox31.Text
    Sayfa9.Range("AT" & s).Value = TextBox20.Text
    Sayfa9.Range("AU" & s).Value = TextBox26.Text
    Sayfa9.Range("AV" & s).Value = TextBox32.Text
    Sayfa9.Range("AW" & s).Value = TextBox33.Text
    Sayfa9.Range("AX" & s).Value = TextBox34.Text
    Sayfa9.Range("AY" & s).Value = TextBox35.Text
    Sayfa9.Range("AZ" & s).Value = TextBox36.Text
    Sayfa9.Range("BA" & s).Value = TextBox37.Text
    Sayfa9.Range("BB" & s).Value = TextBox38.Text
    Sayfa9.Range("BC" & s).Value = TextBox39.Text
    Sayfa9.Range("BD" & s).Value = TextBox40.Text
    Sayfa9.Range("BE" & s).Value = TextBox41.Text
    Sayfa9.Range("BF" & s).Value = TextBox42.Text
    Sayfa9.Range("BG" & s).Value = TextBox43.Text
    Sayfa9.Range("BH" & s).Value = TextBox44.Text
    Sayfa9.Range("BI" & s).Value = TextBox45.Text
    Sayfa9.Range("BJ" & s).Value = TextBox46.Text
    Sayfa9.Range("BK" & s).Value = TextBox47.Text
    Sayfa9.Range("BL" & s).Value = TextBox48.Text
    Sayfa9.Range("BM" & s).Value = TextBox49.Text
    Sayfa9.Range("BN" & s).Value = TextBox50.Text
    Sayfa9.Range("BO" & s).Value = TextBox51.Text
    Sayfa9.Range("BP" & s).Value = TextBox52.Text
    Sayfa9.Range("BQ" & s).Value = TextBox53.Text
    Sayfa9.Range("BR" & s).Value = TextBox54.Text
    Sayfa9.Range("BS" & s).Value = TextBox55.Text
    Sayfa9.Range("BT" & s).Value = TextBox56.Text
    Sayfa9.Range("BU" & s).Value = TextBox57.Text
    Sayfa9.Range("BV" & s).Value = TextBox58.Text
    Sayfa9.Range("BW" & s).Value = TextBox59.Text
    Sayfa9.Range("BX" & s).Value = TextBox60.Text
    Sayfa9.Range("BY" & s).Value = TextBox61.Text
    Sayfa9.Range("BZ" & s).Value = TextBox52.Text
    Sayfa9.Range("CA" & s).Value = TextBox63.Text
    Sayfa9.Range("CB" & s).Value = TextBox64.Text
    Sayfa9.Range("CC" & s).Value = TextBox65.Text
    Sayfa9.Range("CD" & s).Value = TextBox66.Text
    Sayfa9.Range("CE" & s).Value = TextBox67.Text
    Sayfa9.Range("CF" & s).Value = TextBox68.Text
    Sayfa9.Range("CI" & s).Value = TextBox76.Text
    Sayfa9.Range("CJ" & s).Value = TextBox77.Text
    Sayfa9.Range("CK" & s).Value = TextBox78.Text
    Sayfa9.Range("CL" & s).Value = TextBox79.Text
    Sayfa9.Range("CM" & s).Value = TextBox83.Text
    Sayfa9.Range("CN" & s).Value = TextBox82.Text
    Sayfa9.Range("CO" & s).Value = TextBox81.Text
    Sayfa9.Range("CP" & s).Value = TextBox80.Text
    Sayfa9.Range("CQ" & s).Value = TextBox87.Text
    Sayfa9.Range("CR" & s).Value = TextBox86.Text
    Sayfa9.Range("CS" & s).Value = TextBox85.Text
    Sayfa9.Range("CT" & s).Value = TextBox84.Text
    Sayfa9.Range("CU" & s).Value = TextBox91.Text
    Sayfa9.Range("CV" & s).Value = TextBox90.Text
    Sayfa9.Range("CW" & s).Value = TextBox89.Text
    Sayfa9.Range("CX" & s).Value = TextBox88.Text
    Sayfa9.Range("CY" & s).Value = TextBox95.Text
    Sayfa9.Range("CZ" & s).Value = TextBox94.Text
    Sayfa9.Range("DA" & s).Value = TextBox93.Text
    Sayfa9.Range("DB" & s).Value = TextBox92.Text
   
   
    Sayfa9.Range("I" & s).Value = ComboBox2.Text
    Sayfa9.Range("J" & s).Value = ComboBox3.Text
    Sayfa9.Range("T" & s).Value = ComboBox4.Text
    Sayfa9.Range("X" & s).Value = ComboBox5.Text
    Sayfa9.Range("C" & s).Value = ComboBox6.Text
    Sayfa9.Range("D" & s).Value = ComboBox7.Text
    Sayfa9.Range("E" & s).Value = ComboBox8.Text
    Sayfa9.Range("F" & s).Value = ComboBox9.Text
    Sayfa9.Range("G" & s).Value = ComboBox10.Text
    Sayfa9.Range("H" & s).Value = ComboBox11.Text
    Sayfa9.Range("Y" & s).Value = ComboBox12.Text
    Sayfa9.Range("AC" & s).Value = ComboBox13.Text
    Sayfa9.Range("AG" & s).Value = ComboBox14.Text
    Sayfa9.Range("AK" & s).Value = ComboBox15.Text
    Sayfa9.Range("AO" & s).Value = ComboBox16.Text
    Sayfa9.Range("AS" & s).Value = ComboBox17.Text
    Sayfa9.Range("L" & s).Value = ComboBox18.Text
    Sayfa9.Range("M" & s).Value = ComboBox19.Text
    Sayfa9.Range("O" & s).Value = ComboBox20.Text
    Sayfa9.Range("P" & s).Value = ComboBox21.Text

   
End If
Application.ScreenUpdating = True
End Sub


Private Sub TextBox10_Change()
TextBox10 = Evaluate("=UPPER(""" & TextBox10 & """)")
End Sub

Private Sub TextBox11_Change()
TextBox11 = Evaluate("=UPPER(""" & TextBox11 & """)")
End Sub

Private Sub TextBox14_Change()
TextBox14 = Evaluate("=UPPER(""" & TextBox14 & """)")
End Sub

Private Sub TextBox27_Change()
TextBox27 = Evaluate("=UPPER(""" & TextBox27 & """)")
End Sub

Private Sub TextBox28_Change()
TextBox28 = Evaluate("=UPPER(""" & TextBox28 & """)")
End Sub

Private Sub TextBox29_Change()
TextBox29 = Evaluate("=UPPER(""" & TextBox29 & """)")
End Sub

Private Sub TextBox30_Change()
TextBox30 = Evaluate("=UPPER(""" & TextBox30 & """)")
End Sub

Private Sub TextBox31_Change()
TextBox31 = Evaluate("=UPPER(""" & TextBox31 & """)")
End Sub

Private Sub TextBox32_Change()
TextBox32 = Evaluate("=UPPER(""" & TextBox32 & """)")
End Sub

Private Sub TextBox69_Change()

End Sub


Private Sub TextBox76_Change()

End Sub

Private Sub TextBox77_DropButtonClick()
    Dim lngLeft As Long, lngTop As Long
   
    lngLeft = Me.Left + TextBox77.Left + g_cnsAddLeft
    lngTop = Me.Top + TextBox77.Top + g_cnsAddTop
    Call ShowCalendarFromTextBox(TextBox77, "", "", lngLeft, lngTop)
End Sub

Private Sub TextBox78_DropButtonClick()
    Dim lngLeft As Long, lngTop As Long
   
    lngLeft = Me.Left + TextBox78.Left + g_cnsAddLeft
    lngTop = Me.Top + TextBox78.Top + g_cnsAddTop
    Call ShowCalendarFromTextBox(TextBox78, "", "", lngLeft, lngTop)
End Sub

Private Sub TextBox81_DropButtonClick()
    Dim lngLeft As Long, lngTop As Long
   
    lngLeft = Me.Left + TextBox81.Left + g_cnsAddLeft
    lngTop = Me.Top + TextBox81.Top + g_cnsAddTop
    Call ShowCalendarFromTextBox(TextBox81, "", "", lngLeft, lngTop)
End Sub

Private Sub TextBox82_DropButtonClick()
    Dim lngLeft As Long, lngTop As Long
   
    lngLeft = Me.Left + TextBox82.Left + g_cnsAddLeft
    lngTop = Me.Top + TextBox82.Top + g_cnsAddTop
    Call ShowCalendarFromTextBox(TextBox82, "", "", lngLeft, lngTop)
End Sub

Private Sub TextBox85_DropButtonClick()
    Dim lngLeft As Long, lngTop As Long
   
    lngLeft = Me.Left + TextBox85.Left + g_cnsAddLeft
    lngTop = Me.Top + TextBox85.Top + g_cnsAddTop
    Call ShowCalendarFromTextBox(TextBox85, "", "", lngLeft, lngTop)
End Sub

Private Sub TextBox86_DropButtonClick()
    Dim lngLeft As Long, lngTop As Long
   
    lngLeft = Me.Left + TextBox86.Left + g_cnsAddLeft
    lngTop = Me.Top + TextBox86.Top + g_cnsAddTop
    Call ShowCalendarFromTextBox(TextBox86, "", "", lngLeft, lngTop)
End Sub

Private Sub TextBox89_DropButtonClick()
    Dim lngLeft As Long, lngTop As Long
   
    lngLeft = Me.Left + TextBox89.Left + g_cnsAddLeft
    lngTop = Me.Top + TextBox89.Top + g_cnsAddTop
    Call ShowCalendarFromTextBox(TextBox89, "", "", lngLeft, lngTop)
End Sub

Private Sub TextBox90_DropButtonClick()
    Dim lngLeft As Long, lngTop As Long
   
    lngLeft = Me.Left + TextBox90.Left + g_cnsAddLeft
    lngTop = Me.Top + TextBox90.Top + g_cnsAddTop
    Call ShowCalendarFromTextBox(TextBox90, "", "", lngLeft, lngTop)
End Sub

Private Sub TextBox93_DropButtonClick()
    Dim lngLeft As Long, lngTop As Long
   
    lngLeft = Me.Left + TextBox93.Left + g_cnsAddLeft
    lngTop = Me.Top + TextBox93.Top + g_cnsAddTop
    Call ShowCalendarFromTextBox(TextBox93, "", "", lngLeft, lngTop)
End Sub

Private Sub TextBox94_DropButtonClick()
    Dim lngLeft As Long, lngTop As Long
   
    lngLeft = Me.Left + TextBox94.Left + g_cnsAddLeft
    lngTop = Me.Top + TextBox94.Top + g_cnsAddTop
    Call ShowCalendarFromTextBox(TextBox94, "", "", lngLeft, lngTop)
End Sub

Private Sub UserForm_Activate()


End Sub

Private Sub ComboBox22_Change()
ListBox1.ListIndex = ComboBox22.ListIndex
ComboBox22 = Evaluate("=UPPER(""" & ComboBox22 & """)")
End Sub


Private Sub ComboBox23_Change()
ListBox1.ListIndex = ComboBox23.ListIndex
ComboBox23 = Evaluate("=UPPER(""" & ComboBox23 & """)")
End Sub

Private Sub ComboBox5_Change()

End Sub

'Private Sub ComboBox22_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
'MsgBox KeyAscii
'End Sub

'Private Sub ComboBox23_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
'MsgBox KeyAscii
'End Sub

Private Sub CommandButton1_Click()
If TextBox10 = "" Then
    MsgBox "Lütfen Boş Kutu Bırakmayın!!!", vbExclamation, "WILO"
    Exit Sub
End If
Application.ScreenUpdating = False
If Sayfa1.Range("A2").Value = "" Then
    Sayfa1.Range("A2").Value = 1
    Sayfa1.Range("B2" & s).Value = TextBox10.Text
    Sayfa1.Range("K2" & s).Value = TextBox11.Text
    Sayfa1.Range("Q2" & s).Value = TextBox12.Text
    Sayfa1.Range("R2" & s).Value = TextBox13.Text
    Sayfa1.Range("U2" & s).Value = TextBox75.Text
    Sayfa1.Range("V2" & s).Value = TextBox72.Text
    Sayfa1.Range("W2" & s).Value = TextBox73.Text
    Sayfa1.Range("Z2" & s).Value = TextBox15.Text
    Sayfa1.Range("AA2" & s).Value = TextBox21.Text
    Sayfa1.Range("AB2" & s).Value = TextBox27.Text
    Sayfa1.Range("AD2" & s).Value = TextBox16.Text
    Sayfa1.Range("AE2" & s).Value = TextBox22.Text
    Sayfa1.Range("AF2" & s).Value = TextBox28.Text
    Sayfa1.Range("AH2" & s).Value = TextBox17.Text
    Sayfa1.Range("AI2" & s).Value = TextBox23.Text
    Sayfa1.Range("AJ2" & s).Value = TextBox29.Text
    Sayfa1.Range("AL2" & s).Value = TextBox18.Text
    Sayfa1.Range("AM2" & s).Value = TextBox24.Text
    Sayfa1.Range("AN2" & s).Value = TextBox30.Text
    Sayfa1.Range("AP2" & s).Value = TextBox19.Text
    Sayfa1.Range("AQ2" & s).Value = TextBox25.Text
    Sayfa1.Range("AR2" & s).Value = TextBox31.Text
    Sayfa1.Range("AT2" & s).Value = TextBox20.Text
    Sayfa1.Range("AU2" & s).Value = TextBox26.Text
    Sayfa1.Range("AV2" & s).Value = TextBox32.Text
    Sayfa1.Range("AW2" & s).Value = TextBox33.Text
    Sayfa1.Range("AX2" & s).Value = TextBox34.Text
    Sayfa1.Range("AY2" & s).Value = TextBox35.Text
    Sayfa1.Range("AZ2" & s).Value = TextBox36.Text
    Sayfa1.Range("BA2" & s).Value = TextBox37.Text
    Sayfa1.Range("BB2" & s).Value = TextBox38.Text
    Sayfa1.Range("BC2" & s).Value = TextBox39.Text
    Sayfa1.Range("BD2" & s).Value = TextBox40.Text
    Sayfa1.Range("BE2" & s).Value = TextBox41.Text
    Sayfa1.Range("BF2" & s).Value = TextBox42.Text
    Sayfa1.Range("BG2" & s).Value = TextBox43.Text
    Sayfa1.Range("BH2" & s).Value = TextBox44.Text
    Sayfa1.Range("BI2" & s).Value = TextBox45.Text
    Sayfa1.Range("BJ2" & s).Value = TextBox46.Text
    Sayfa1.Range("BK2" & s).Value = TextBox47.Text
    Sayfa1.Range("BL2" & s).Value = TextBox48.Text
    Sayfa1.Range("BM2" & s).Value = TextBox49.Text
    Sayfa1.Range("BN2" & s).Value = TextBox50.Text
    Sayfa1.Range("BO2" & s).Value = TextBox51.Text
    Sayfa1.Range("BP2" & s).Value = TextBox52.Text
    Sayfa1.Range("BQ2" & s).Value = TextBox53.Text
    Sayfa1.Range("BR2" & s).Value = TextBox54.Text
    Sayfa1.Range("BS2" & s).Value = TextBox55.Text
    Sayfa1.Range("BT2" & s).Value = TextBox56.Text
    Sayfa1.Range("BU2" & s).Value = TextBox57.Text
    Sayfa1.Range("BV2" & s).Value = TextBox58.Text
    Sayfa1.Range("BW2" & s).Value = TextBox59.Text
    Sayfa1.Range("BX2" & s).Value = TextBox60.Text
    Sayfa1.Range("BY2" & s).Value = TextBox61.Text
    Sayfa1.Range("BZ2" & s).Value = TextBox52.Text
    Sayfa1.Range("CA2" & s).Value = TextBox63.Text
    Sayfa1.Range("CB2" & s).Value = TextBox64.Text
    Sayfa1.Range("CC2" & s).Value = TextBox65.Text
    Sayfa1.Range("CD2" & s).Value = TextBox66.Text
    Sayfa1.Range("CE2" & s).Value = TextBox67.Text
    Sayfa1.Range("CF2" & s).Value = TextBox68.Text
    Sayfa1.Range("CI2" & s).Value = TextBox76.Text
    Sayfa1.Range("CJ2" & s).Value = TextBox77.Text
    Sayfa1.Range("CK2" & s).Value = TextBox78.Text
    Sayfa1.Range("CL2" & s).Value = TextBox79.Text
    Sayfa1.Range("CM2" & s).Value = TextBox83.Text
    Sayfa1.Range("CN2" & s).Value = TextBox82.Text
    Sayfa1.Range("CO2" & s).Value = TextBox81.Text
    Sayfa1.Range("CP2" & s).Value = TextBox80.Text
    Sayfa1.Range("CQ2" & s).Value = TextBox87.Text
    Sayfa1.Range("CR2" & s).Value = TextBox86.Text
    Sayfa1.Range("CS2" & s).Value = TextBox85.Text
    Sayfa1.Range("CT2" & s).Value = TextBox84.Text
    Sayfa1.Range("CU2" & s).Value = TextBox91.Text
    Sayfa1.Range("CV2" & s).Value = TextBox90.Text
    Sayfa1.Range("CW2" & s).Value = TextBox89.Text
    Sayfa1.Range("CX2" & s).Value = TextBox88.Text
    Sayfa1.Range("CY2" & s).Value = TextBox95.Text
    Sayfa1.Range("CZ2" & s).Value = TextBox94.Text
    Sayfa1.Range("DA2" & s).Value = TextBox93.Text
    Sayfa1.Range("DB2" & s).Value = TextBox92.Text
   

    Sayfa1.Range("CI2" & s).Value = ComboBox1.Text
    Sayfa1.Range("I2" & s).Value = ComboBox2.Text
    Sayfa1.Range("J2" & s).Value = ComboBox3.Text
    Sayfa1.Range("T2" & s).Value = ComboBox4.Text
    Sayfa1.Range("X2" & s).Value = ComboBox5.Text
    Sayfa1.Range("C2" & s).Value = ComboBox6.Text
    Sayfa1.Range("D2" & s).Value = ComboBox7.Text
    Sayfa1.Range("E2" & s).Value = ComboBox8.Text
    Sayfa1.Range("F2" & s).Value = ComboBox9.Text
    Sayfa1.Range("G2" & s).Value = ComboBox10.Text
    Sayfa1.Range("H2" & s).Value = ComboBox11.Text
    Sayfa1.Range("Y2" & s).Value = ComboBox12.Text
    Sayfa1.Range("AC2" & s).Value = ComboBox13.Text
    Sayfa1.Range("AG2" & s).Value = ComboBox14.Text
    Sayfa1.Range("AK2" & s).Value = ComboBox15.Text
    Sayfa1.Range("AO2" & s).Value = ComboBox16.Text
    Sayfa1.Range("AS2" & s).Value = ComboBox17.Text
    Sayfa1.Range("L2" & s).Value = ComboBox18.Text
    Sayfa1.Range("M2" & s).Value = ComboBox19.Text
    Sayfa1.Range("O2" & s).Value = ComboBox20.Text
    Sayfa1.Range("P2" & s).Value = ComboBox21.Text


    If Sayfa1.Range("A2").Value <> "" Then
    s = WorksheetFunction.CountA(Sayfa1.Range("A:A"))
    ListBox1.RowSource = "sayfa1!a2:DB" & s
    ListBox1.ColumnCount = 106
ListBox1.ColumnWidths = "40;100;140;0;0;0;0;0;170;0;170;0;0;0;0;0;110;110;0;0;0;0;0;120;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0"
    ComboBox22.RowSource = "sayfa1!B2:C" & s
    ComboBox23.RowSource = "sayfa1!K2:L" & s
   
   
    End If
   
    TextBox9.Text = TextBox9 + 1
    TextBox10.Text = ""
    TextBox11.Text = ""
    TextBox12.Text = ""
    TextBox13.Text = ""
    TextBox75.Text = ""
    TextBox72.Text = ""
    TextBox73.Text = ""
    TextBox15.Text = ""
    TextBox21.Text = ""
    TextBox27.Text = ""
    TextBox16.Text = ""
    TextBox22.Text = ""
    TextBox28.Text = ""
    TextBox17.Text = ""
    TextBox23.Text = ""
    TextBox29.Text = ""
    TextBox18.Text = ""
    TextBox24.Text = ""
    TextBox30.Text = ""
    TextBox19.Text = ""
    TextBox25.Text = ""
    TextBox31.Text = ""
    TextBox20.Text = ""
    TextBox26.Text = ""
    TextBox32.Text = ""
    TextBox33.Text = ""
    TextBox34.Text = ""
    TextBox35.Text = ""
    TextBox36.Text = ""
    TextBox37.Text = ""
    TextBox38.Text = ""
    TextBox39.Text = ""
    TextBox40.Text = ""
    TextBox41.Text = ""
    TextBox42.Text = ""
    TextBox43.Text = ""
    TextBox44.Text = ""
    TextBox45.Text = ""
    TextBox46.Text = ""
    TextBox47.Text = ""
    TextBox48.Text = ""
    TextBox49.Text = ""
    TextBox50.Text = ""
    TextBox51.Text = ""
    TextBox52.Text = ""
    TextBox53.Text = ""
    TextBox54.Text = ""
    TextBox55.Text = ""
    TextBox56.Text = ""
    TextBox57.Text = ""
    TextBox58.Text = ""
    TextBox59.Text = ""
    TextBox60.Text = ""
    TextBox61.Text = ""
    TextBox52.Text = ""
    TextBox63.Text = ""
    TextBox64.Text = ""
    TextBox65.Text = ""
    TextBox66.Text = ""
    TextBox67.Text = ""
    TextBox68.Text = ""
    TextBox76.Text = ""
    TextBox77.Text = ""
    TextBox78.Text = ""
    TextBox79.Text = ""
    TextBox80.Text = ""
    TextBox81.Text = ""
    TextBox82.Text = ""
    TextBox83.Text = ""
    TextBox84.Text = ""
    TextBox85.Text = ""
    TextBox86.Text = ""
    TextBox87.Text = ""
    TextBox88.Text = ""
    TextBox89.Text = ""
    TextBox90.Text = ""
    TextBox91.Text = ""
    TextBox92.Text = ""
    TextBox93.Text = ""
    TextBox94.Text = ""
    TextBox95.Text = ""
    TextBox10.SetFocus
   
    ComboBox2.Text = ""
    ComboBox3.Text = ""
    ComboBox4.Text = ""
    ComboBox5.Text = ""
    ComboBox6.Text = ""
    ComboBox7.Text = ""
    ComboBox8.Text = ""
    ComboBox9.Text = ""
    ComboBox10.Text = ""
    ComboBox11.Text = ""
    ComboBox12.Text = ""
    ComboBox13.Text = ""
    ComboBox14.Text = ""
    ComboBox15.Text = ""
    ComboBox16.Text = ""
    ComboBox17.Text = ""
    ComboBox18.Text = ""
    ComboBox19.Text = ""
    ComboBox20.Text = ""
    ComboBox21.Text = ""

   
   
Else
    s = WorksheetFunction.CountA(Sayfa1.Range("A:A")) + 1
    Sayfa1.Range("A" & s).Value = Sayfa1.Range("A" & s - 1).Value + 1
    Sayfa1.Range("B" & s).Value = TextBox10.Text
    Sayfa1.Range("K" & s).Value = TextBox11.Text
    Sayfa1.Range("Q" & s).Value = TextBox12.Text
    Sayfa1.Range("R" & s).Value = TextBox13.Text
    Sayfa1.Range("U" & s).Value = TextBox75.Text
    Sayfa1.Range("V" & s).Value = TextBox72.Text
    Sayfa1.Range("W" & s).Value = TextBox73.Text
    Sayfa1.Range("Z" & s).Value = TextBox15.Text
    Sayfa1.Range("AA" & s).Value = TextBox21.Text
    Sayfa1.Range("AB" & s).Value = TextBox27.Text
    Sayfa1.Range("AD" & s).Value = TextBox16.Text
    Sayfa1.Range("AE" & s).Value = TextBox22.Text
    Sayfa1.Range("AF" & s).Value = TextBox28.Text
    Sayfa1.Range("AH" & s).Value = TextBox17.Text
    Sayfa1.Range("AI" & s).Value = TextBox23.Text
    Sayfa1.Range("AJ" & s).Value = TextBox29.Text
    Sayfa1.Range("AL" & s).Value = TextBox18.Text
    Sayfa1.Range("AM" & s).Value = TextBox24.Text
    Sayfa1.Range("AN" & s).Value = TextBox30.Text
    Sayfa1.Range("AP" & s).Value = TextBox19.Text
    Sayfa1.Range("AQ" & s).Value = TextBox25.Text
    Sayfa1.Range("AR" & s).Value = TextBox31.Text
    Sayfa1.Range("AT" & s).Value = TextBox20.Text
    Sayfa1.Range("AU" & s).Value = TextBox26.Text
    Sayfa1.Range("AV" & s).Value = TextBox32.Text
    Sayfa1.Range("AW" & s).Value = TextBox33.Text
    Sayfa1.Range("AX" & s).Value = TextBox34.Text
    Sayfa1.Range("AY" & s).Value = TextBox35.Text
    Sayfa1.Range("AZ" & s).Value = TextBox36.Text
    Sayfa1.Range("BA" & s).Value = TextBox37.Text
    Sayfa1.Range("BB" & s).Value = TextBox38.Text
    Sayfa1.Range("BC" & s).Value = TextBox39.Text
    Sayfa1.Range("BD" & s).Value = TextBox40.Text
    Sayfa1.Range("BE" & s).Value = TextBox41.Text
    Sayfa1.Range("BF" & s).Value = TextBox42.Text
    Sayfa1.Range("BG" & s).Value = TextBox43.Text
    Sayfa1.Range("BH" & s).Value = TextBox44.Text
    Sayfa1.Range("BI" & s).Value = TextBox45.Text
    Sayfa1.Range("BJ" & s).Value = TextBox46.Text
    Sayfa1.Range("BK" & s).Value = TextBox47.Text
    Sayfa1.Range("BL" & s).Value = TextBox48.Text
    Sayfa1.Range("BM" & s).Value = TextBox49.Text
    Sayfa1.Range("BN" & s).Value = TextBox50.Text
    Sayfa1.Range("BO" & s).Value = TextBox51.Text
    Sayfa1.Range("BP" & s).Value = TextBox52.Text
    Sayfa1.Range("BQ" & s).Value = TextBox53.Text
    Sayfa1.Range("BR" & s).Value = TextBox54.Text
    Sayfa1.Range("BS" & s).Value = TextBox55.Text
    Sayfa1.Range("BT" & s).Value = TextBox56.Text
    Sayfa1.Range("BU" & s).Value = TextBox57.Text
    Sayfa1.Range("BV" & s).Value = TextBox58.Text
    Sayfa1.Range("BW" & s).Value = TextBox59.Text
    Sayfa1.Range("BX" & s).Value = TextBox60.Text
    Sayfa1.Range("BY" & s).Value = TextBox61.Text
    Sayfa1.Range("BZ" & s).Value = TextBox52.Text
    Sayfa1.Range("CA" & s).Value = TextBox63.Text
    Sayfa1.Range("CB" & s).Value = TextBox64.Text
    Sayfa1.Range("CC" & s).Value = TextBox65.Text
    Sayfa1.Range("CD" & s).Value = TextBox66.Text
    Sayfa1.Range("CE" & s).Value = TextBox67.Text
    Sayfa1.Range("CF" & s).Value = TextBox68.Text
    Sayfa1.Range("CI" & s).Value = TextBox76.Text
    Sayfa1.Range("CJ" & s).Value = TextBox77.Text
    Sayfa1.Range("CK" & s).Value = TextBox78.Text
    Sayfa1.Range("CL" & s).Value = TextBox79.Text
    Sayfa1.Range("CM" & s).Value = TextBox83.Text
    Sayfa1.Range("CN" & s).Value = TextBox82.Text
    Sayfa1.Range("CO" & s).Value = TextBox81.Text
    Sayfa1.Range("CP" & s).Value = TextBox80.Text
    Sayfa1.Range("CQ" & s).Value = TextBox87.Text
    Sayfa1.Range("CR" & s).Value = TextBox86.Text
    Sayfa1.Range("CS" & s).Value = TextBox85.Text
    Sayfa1.Range("CT" & s).Value = TextBox84.Text
    Sayfa1.Range("CU" & s).Value = TextBox91.Text
    Sayfa1.Range("CV" & s).Value = TextBox90.Text
    Sayfa1.Range("CW" & s).Value = TextBox89.Text
    Sayfa1.Range("CX" & s).Value = TextBox88.Text
    Sayfa1.Range("CY" & s).Value = TextBox95.Text
    Sayfa1.Range("CZ" & s).Value = TextBox94.Text
    Sayfa1.Range("DA" & s).Value = TextBox93.Text
    Sayfa1.Range("DB" & s).Value = TextBox92.Text
   
   
    Sayfa1.Range("I" & s).Value = ComboBox2.Text
    Sayfa1.Range("J" & s).Value = ComboBox3.Text
    Sayfa1.Range("T" & s).Value = ComboBox4.Text
    Sayfa1.Range("X" & s).Value = ComboBox5.Text
    Sayfa1.Range("C" & s).Value = ComboBox6.Text
    Sayfa1.Range("D" & s).Value = ComboBox7.Text
    Sayfa1.Range("E" & s).Value = ComboBox8.Text
    Sayfa1.Range("F" & s).Value = ComboBox9.Text
    Sayfa1.Range("G" & s).Value = ComboBox10.Text
    Sayfa1.Range("H" & s).Value = ComboBox11.Text
    Sayfa1.Range("Y" & s).Value = ComboBox12.Text
    Sayfa1.Range("AC" & s).Value = ComboBox13.Text
    Sayfa1.Range("AG" & s).Value = ComboBox14.Text
    Sayfa1.Range("AK" & s).Value = ComboBox15.Text
    Sayfa1.Range("AO" & s).Value = ComboBox16.Text
    Sayfa1.Range("AS" & s).Value = ComboBox17.Text
    Sayfa1.Range("L" & s).Value = ComboBox18.Text
    Sayfa1.Range("M" & s).Value = ComboBox19.Text
    Sayfa1.Range("O" & s).Value = ComboBox20.Text
    Sayfa1.Range("P" & s).Value = ComboBox21.Text

   
   
    ListBox1.RowSource = "sayfa1!a2:DB" & s
    ListBox1.ColumnCount = 106
ListBox1.ColumnWidths = "40;100;140;0;0;0;0;0;170;0;170;0;0;0;0;0;110;110;0;0;0;0;0;120;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0"
    ComboBox22.RowSource = "sayfa1!B2:C" & s
    ComboBox23.RowSource = "sayfa1!K2:L" & s
   
   
    TextBox9.Text = TextBox9 + 1
    TextBox10.Text = ""
    TextBox11.Text = ""
    TextBox12.Text = ""
    TextBox13.Text = ""
    TextBox75.Text = ""
    TextBox72.Text = ""
    TextBox73.Text = ""
    TextBox15.Text = ""
    TextBox21.Text = ""
    TextBox27.Text = ""
    TextBox16.Text = ""
    TextBox22.Text = ""
    TextBox28.Text = ""
    TextBox17.Text = ""
    TextBox23.Text = ""
    TextBox29.Text = ""
    TextBox18.Text = ""
    TextBox24.Text = ""
    TextBox30.Text = ""
    TextBox19.Text = ""
    TextBox25.Text = ""
    TextBox31.Text = ""
    TextBox20.Text = ""
    TextBox26.Text = ""
    TextBox32.Text = ""
    TextBox33.Text = ""
    TextBox34.Text = ""
    TextBox35.Text = ""
    TextBox36.Text = ""
    TextBox37.Text = ""
    TextBox38.Text = ""
    TextBox39.Text = ""
    TextBox40.Text = ""
    TextBox41.Text = ""
    TextBox42.Text = ""
    TextBox43.Text = ""
    TextBox44.Text = ""
    TextBox45.Text = ""
    TextBox46.Text = ""
    TextBox47.Text = ""
    TextBox48.Text = ""
    TextBox49.Text = ""
    TextBox50.Text = ""
    TextBox51.Text = ""
    TextBox52.Text = ""
    TextBox53.Text = ""
    TextBox54.Text = ""
    TextBox55.Text = ""
    TextBox56.Text = ""
    TextBox57.Text = ""
    TextBox58.Text = ""
    TextBox59.Text = ""
    TextBox60.Text = ""
    TextBox61.Text = ""
    TextBox52.Text = ""
    TextBox63.Text = ""
    TextBox64.Text = ""
    TextBox65.Text = ""
    TextBox66.Text = ""
    TextBox67.Text = ""
    TextBox68.Text = ""
    TextBox76.Text = ""
    TextBox77.Text = ""
    TextBox78.Text = ""
    TextBox79.Text = ""
    TextBox80.Text = ""
    TextBox81.Text = ""
    TextBox82.Text = ""
    TextBox83.Text = ""
    TextBox84.Text = ""
    TextBox85.Text = ""
    TextBox86.Text = ""
    TextBox87.Text = ""
    TextBox88.Text = ""
    TextBox89.Text = ""
    TextBox90.Text = ""
    TextBox91.Text = ""
    TextBox92.Text = ""
    TextBox93.Text = ""
    TextBox94.Text = ""
    TextBox95.Text = ""
    TextBox10.SetFocus
   
   
    ComboBox2.Text = ""
    ComboBox3.Text = ""
    ComboBox4.Text = ""
    ComboBox5.Text = ""
    ComboBox6.Text = ""
    ComboBox7.Text = ""
    ComboBox8.Text = ""
    ComboBox9.Text = ""
    ComboBox10.Text = ""
    ComboBox11.Text = ""
    ComboBox12.Text = ""
    ComboBox13.Text = ""
    ComboBox14.Text = ""
    ComboBox15.Text = ""
    ComboBox16.Text = ""
    ComboBox17.Text = ""
    ComboBox18.Text = ""
    ComboBox19.Text = ""
    ComboBox20.Text = ""
    ComboBox21.Text = ""
   
End If
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Private Sub CommandButton2_Click()
Dim txt As Control
If TextBox10 = "" Then
MsgBox "Önce silinecek verileri seçin!!!", vbExclamation, "WILO"
Exit Sub
End If
i = TextBox9.Text
s = MsgBox(i & " Sıra No'lu kaydı silmek istiyor musunuz?", vbInformation + vbYesNo, "Sil")
'if textbox9.Text = 1 then
DoEvents
Application.ScreenUpdating = False
If s = vbYes Then
Sayfa1.Select
Sayfa1.Rows(i + 1).Delete
son = Range("A65536").End(3).Row
For t = 2 To Range("A65536").End(3).Row
Sayfa1.Cells(t, 1).Value = t - 1
Next t
If Sayfa1.Range("A1").Value <> "" Then
ListBox1.RowSource = "sayfa1!a2:DB" & son
ListBox1.ColumnCount = 106
ListBox1.ColumnWidths = "40;100;140;0;0;0;0;0;170;0;170;0;0;0;0;0;110;110;0;0;0;0;0;120;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0"
ComboBox22.RowSource = "sayfa1!B2:C" & son
ComboBox23.RowSource = "sayfa1!K2:L" & son
End If
Sayfa1.Select
Sayfa1.Range("A1").Select
For Each txt In Me.Controls
If TypeName(txt) = "TextBox" Or TypeName(txt) = "ComboBox" Then
txt.Text = ""
End If
Next txt
TextBox9.Text = son
DoEvents
ElseIf s = vbNo Then
For Each txt In Me.Controls
If TypeName(txt) = "TextBox" Or TypeName(txt) = "ComboBox" Then
txt.Text = ""
End If
Next txt
son = WorksheetFunction.CountA(Sayfa1.Range("A:A"))
TextBox9.Text = son
DoEvents
Exit Sub
End If
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Private Sub CommandButton5_Click()
Dim s As Integer
If TextBox10 = "" Then
    MsgBox "Önce değiştirmek istediğiniz kaydı seçin!!!", vbExclamation, "WILO"
    Exit Sub
End If
s = MsgBox(TextBox9.Text & " numaralı kayıt değiştirilsin mi?", vbInformation + vbYesNo, "Değiştir")
chg = TextBox9.Text + 1
If s = vbYes Then
    Sayfa1.Range("B" & chg).Value = TextBox10.Text
    Sayfa1.Range("K" & chg).Value = TextBox11.Text
    Sayfa1.Range("Q" & chg).Value = TextBox12.Text
    Sayfa1.Range("R" & chg).Value = TextBox13.Text
    Sayfa1.Range("U" & chg).Value = TextBox75.Text
    Sayfa1.Range("V" & chg).Value = TextBox72.Text
    Sayfa1.Range("W" & chg).Value = TextBox73.Text
    Sayfa1.Range("Z" & chg).Value = TextBox15.Text
    Sayfa1.Range("AA" & chg).Value = TextBox21.Text
    Sayfa1.Range("AB" & chg).Value = TextBox27.Text
    Sayfa1.Range("AD" & chg).Value = TextBox16.Text
    Sayfa1.Range("AE" & chg).Value = TextBox22.Text
    Sayfa1.Range("AF" & chg).Value = TextBox28.Text
    Sayfa1.Range("AH" & chg).Value = TextBox17.Text
    Sayfa1.Range("AI" & chg).Value = TextBox23.Text
    Sayfa1.Range("AJ" & chg).Value = TextBox29.Text
    Sayfa1.Range("AL" & chg).Value = TextBox18.Text
    Sayfa1.Range("AM" & chg).Value = TextBox24.Text
    Sayfa1.Range("AN" & chg).Value = TextBox30.Text
    Sayfa1.Range("AP" & chg).Value = TextBox19.Text
    Sayfa1.Range("AQ" & chg).Value = TextBox25.Text
    Sayfa1.Range("AR" & chg).Value = TextBox31.Text
    Sayfa1.Range("AT" & chg).Value = TextBox20.Text
    Sayfa1.Range("AU" & chg).Value = TextBox26.Text
    Sayfa1.Range("AV" & chg).Value = TextBox32.Text
    Sayfa1.Range("AW" & chg).Value = TextBox33.Text
    Sayfa1.Range("AX" & chg).Value = TextBox34.Text
    Sayfa1.Range("AY" & chg).Value = TextBox35.Text
    Sayfa1.Range("AZ" & chg).Value = TextBox36.Text
    Sayfa1.Range("BA" & chg).Value = TextBox37.Text
    Sayfa1.Range("BB" & chg).Value = TextBox38.Text
    Sayfa1.Range("BC" & chg).Value = TextBox39.Text
    Sayfa1.Range("BD" & chg).Value = TextBox40.Text
    Sayfa1.Range("BE" & chg).Value = TextBox41.Text
    Sayfa1.Range("BF" & chg).Value = TextBox42.Text
    Sayfa1.Range("BG" & chg).Value = TextBox43.Text
    Sayfa1.Range("BH" & chg).Value = TextBox44.Text
    Sayfa1.Range("BI" & chg).Value = TextBox45.Text
    Sayfa1.Range("BJ" & chg).Value = TextBox46.Text
    Sayfa1.Range("BK" & chg).Value = TextBox47.Text
    Sayfa1.Range("BL" & chg).Value = TextBox48.Text
    Sayfa1.Range("BM" & chg).Value = TextBox49.Text
    Sayfa1.Range("BN" & chg).Value = TextBox50.Text
    Sayfa1.Range("BO" & chg).Value = TextBox51.Text
    Sayfa1.Range("BP" & chg).Value = TextBox52.Text
    Sayfa1.Range("BQ" & chg).Value = TextBox53.Text
    Sayfa1.Range("BR" & chg).Value = TextBox54.Text
    Sayfa1.Range("BS" & chg).Value = TextBox55.Text
    Sayfa1.Range("BT" & chg).Value = TextBox56.Text
    Sayfa1.Range("BU" & chg).Value = TextBox57.Text
    Sayfa1.Range("BV" & chg).Value = TextBox58.Text
    Sayfa1.Range("BW" & chg).Value = TextBox59.Text
    Sayfa1.Range("BX" & chg).Value = TextBox60.Text
    Sayfa1.Range("BY" & chg).Value = TextBox61.Text
    Sayfa1.Range("BZ" & chg).Value = TextBox52.Text
    Sayfa1.Range("CA" & chg).Value = TextBox63.Text
    Sayfa1.Range("CB" & chg).Value = TextBox64.Text
    Sayfa1.Range("CC" & chg).Value = TextBox65.Text
    Sayfa1.Range("CD" & chg).Value = TextBox66.Text
    Sayfa1.Range("CE" & chg).Value = TextBox67.Text
    Sayfa1.Range("CF" & chg).Value = TextBox68.Text
    Sayfa1.Range("CI" & chg).Value = TextBox76.Text
    Sayfa1.Range("CJ" & chg).Value = TextBox77.Text
    Sayfa1.Range("CK" & chg).Value = TextBox78.Text
    Sayfa1.Range("CL" & chg).Value = TextBox79.Text
    Sayfa1.Range("CM" & chg).Value = TextBox83.Text
    Sayfa1.Range("CN" & chg).Value = TextBox82.Text
    Sayfa1.Range("CO" & chg).Value = TextBox81.Text
    Sayfa1.Range("CP" & chg).Value = TextBox80.Text
    Sayfa1.Range("CQ" & chg).Value = TextBox87.Text
    Sayfa1.Range("CR" & chg).Value = TextBox86.Text
    Sayfa1.Range("CS" & chg).Value = TextBox85.Text
    Sayfa1.Range("CT" & chg).Value = TextBox84.Text
    Sayfa1.Range("CU" & chg).Value = TextBox91.Text
    Sayfa1.Range("CV" & chg).Value = TextBox90.Text
    Sayfa1.Range("CW" & chg).Value = TextBox89.Text
    Sayfa1.Range("CX" & chg).Value = TextBox88.Text
    Sayfa1.Range("CY" & chg).Value = TextBox95.Text
    Sayfa1.Range("CZ" & chg).Value = TextBox94.Text
    Sayfa1.Range("DA" & chg).Value = TextBox93.Text
    Sayfa1.Range("DB" & chg).Value = TextBox92.Text
   
   
    Sayfa1.Range("I" & chg).Value = ComboBox2.Text
    Sayfa1.Range("J" & chg).Value = ComboBox3.Text
    Sayfa1.Range("T" & chg).Value = ComboBox4.Text
    Sayfa1.Range("X" & chg).Value = ComboBox5.Text
    Sayfa1.Range("C" & chg).Value = ComboBox6.Text
    Sayfa1.Range("D" & chg).Value = ComboBox7.Text
    Sayfa1.Range("E" & chg).Value = ComboBox8.Text
    Sayfa1.Range("F" & chg).Value = ComboBox9.Text
    Sayfa1.Range("G" & chg).Value = ComboBox10.Text
    Sayfa1.Range("H" & chg).Value = ComboBox11.Text
    Sayfa1.Range("Y" & chg).Value = ComboBox12.Text
    Sayfa1.Range("AC" & chg).Value = ComboBox13.Text
    Sayfa1.Range("AG" & chg).Value = ComboBox14.Text
    Sayfa1.Range("AK" & chg).Value = ComboBox15.Text
    Sayfa1.Range("AO" & chg).Value = ComboBox16.Text
    Sayfa1.Range("AS" & chg).Value = ComboBox17.Text
    Sayfa1.Range("L" & chg).Value = ComboBox18.Text
    Sayfa1.Range("M" & chg).Value = ComboBox19.Text
    Sayfa1.Range("O" & chg).Value = ComboBox20.Text
    Sayfa1.Range("P" & chg).Value = ComboBox21.Text

    TextBox10.Text = ""
    TextBox11.Text = ""
    TextBox12.Text = ""
    TextBox13.Text = ""
    TextBox75.Text = ""
    TextBox72.Text = ""
    TextBox73.Text = ""
    TextBox15.Text = ""
    TextBox21.Text = ""
    TextBox27.Text = ""
    TextBox16.Text = ""
    TextBox22.Text = ""
    TextBox28.Text = ""
    TextBox17.Text = ""
    TextBox23.Text = ""
    TextBox29.Text = ""
    TextBox18.Text = ""
    TextBox24.Text = ""
    TextBox30.Text = ""
    TextBox19.Text = ""
    TextBox25.Text = ""
    TextBox31.Text = ""
    TextBox20.Text = ""
    TextBox26.Text = ""
    TextBox32.Text = ""
    TextBox33.Text = ""
    TextBox34.Text = ""
    TextBox35.Text = ""
    TextBox36.Text = ""
    TextBox37.Text = ""
    TextBox38.Text = ""
    TextBox39.Text = ""
    TextBox40.Text = ""
    TextBox41.Text = ""
    TextBox42.Text = ""
    TextBox43.Text = ""
    TextBox44.Text = ""
    TextBox45.Text = ""
    TextBox46.Text = ""
    TextBox47.Text = ""
    TextBox48.Text = ""
    TextBox49.Text = ""
    TextBox50.Text = ""
    TextBox51.Text = ""
    TextBox52.Text = ""
    TextBox53.Text = ""
    TextBox54.Text = ""
    TextBox55.Text = ""
    TextBox56.Text = ""
    TextBox57.Text = ""
    TextBox58.Text = ""
    TextBox59.Text = ""
    TextBox60.Text = ""
    TextBox61.Text = ""
    TextBox52.Text = ""
    TextBox63.Text = ""
    TextBox64.Text = ""
    TextBox65.Text = ""
    TextBox66.Text = ""
    TextBox67.Text = ""
    TextBox68.Text = ""
    TextBox76.Text = ""
    TextBox77.Text = ""
    TextBox78.Text = ""
    TextBox79.Text = ""
    TextBox80.Text = ""
    TextBox81.Text = ""
    TextBox82.Text = ""
    TextBox83.Text = ""
    TextBox84.Text = ""
    TextBox85.Text = ""
    TextBox86.Text = ""
    TextBox87.Text = ""
    TextBox88.Text = ""
    TextBox89.Text = ""
    TextBox90.Text = ""
    TextBox91.Text = ""
    TextBox92.Text = ""
    TextBox93.Text = ""
    TextBox94.Text = ""
    TextBox95.Text = ""
   
   
    ComboBox2.Text = ""
    ComboBox3.Text = ""
    ComboBox4.Text = ""
    ComboBox5.Text = ""
    ComboBox6.Text = ""
    ComboBox7.Text = ""
    ComboBox8.Text = ""
    ComboBox9.Text = ""
    ComboBox10.Text = ""
    ComboBox11.Text = ""
    ComboBox12.Text = ""
    ComboBox13.Text = ""
    ComboBox14.Text = ""
    ComboBox15.Text = ""
    ComboBox16.Text = ""
    ComboBox17.Text = ""
    ComboBox18.Text = ""
    ComboBox19.Text = ""
    ComboBox20.Text = ""
    ComboBox21.Text = ""
   
   
    s = WorksheetFunction.CountA(Sayfa1.Range("A:A"))
    ListBox1.RowSource = "sayfa1!a2:DB" & s
    ListBox1.ColumnCount = 106
ListBox1.ColumnWidths = "40;100;140;0;0;0;0;0;170;0;170;0;0;0;0;0;110;110;0;0;0;0;0;120;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0"
    ComboBox22.RowSource = "sayfa1!B2:C" & s
    ComboBox23.RowSource = "sayfa1!K2:L" & s
   
    Dim say As Integer
    say = WorksheetFunction.CountA(Sayfa1.Range("A:A"))
    TextBox9.Text = Sayfa1.Range("A" & say).Value + 1
ElseIf s = vbNo Then
    TextBox10.Text = ""
    TextBox11.Text = ""
    TextBox12.Text = ""
    TextBox13.Text = ""
    TextBox75.Text = ""
    TextBox72.Text = ""
    TextBox73.Text = ""
    TextBox15.Text = ""
    TextBox21.Text = ""
    TextBox27.Text = ""
    TextBox16.Text = ""
    TextBox22.Text = ""
    TextBox28.Text = ""
    TextBox17.Text = ""
    TextBox23.Text = ""
    TextBox29.Text = ""
    TextBox18.Text = ""
    TextBox24.Text = ""
    TextBox30.Text = ""
    TextBox19.Text = ""
    TextBox25.Text = ""
    TextBox31.Text = ""
    TextBox20.Text = ""
    TextBox26.Text = ""
    TextBox32.Text = ""
    TextBox33.Text = ""
    TextBox34.Text = ""
    TextBox35.Text = ""
    TextBox36.Text = ""
    TextBox37.Text = ""
    TextBox38.Text = ""
    TextBox39.Text = ""
    TextBox40.Text = ""
    TextBox41.Text = ""
    TextBox42.Text = ""
    TextBox43.Text = ""
    TextBox44.Text = ""
    TextBox45.Text = ""
    TextBox46.Text = ""
    TextBox47.Text = ""
    TextBox48.Text = ""
    TextBox49.Text = ""
    TextBox50.Text = ""
    TextBox51.Text = ""
    TextBox52.Text = ""
    TextBox53.Text = ""
    TextBox54.Text = ""
    TextBox55.Text = ""
    TextBox56.Text = ""
    TextBox57.Text = ""
    TextBox58.Text = ""
    TextBox59.Text = ""
    TextBox60.Text = ""
    TextBox61.Text = ""
    TextBox52.Text = ""
    TextBox63.Text = ""
    TextBox64.Text = ""
    TextBox65.Text = ""
    TextBox66.Text = ""
    TextBox67.Text = ""
    TextBox68.Text = ""
    TextBox76.Text = ""
    TextBox77.Text = ""
    TextBox78.Text = ""
    TextBox79.Text = ""
    TextBox80.Text = ""
    TextBox81.Text = ""
    TextBox82.Text = ""
    TextBox83.Text = ""
    TextBox84.Text = ""
    TextBox85.Text = ""
    TextBox86.Text = ""
    TextBox87.Text = ""
    TextBox88.Text = ""
    TextBox89.Text = ""
    TextBox90.Text = ""
    TextBox91.Text = ""
    TextBox92.Text = ""
    TextBox93.Text = ""
    TextBox94.Text = ""
    TextBox95.Text = ""
   
   
    ComboBox2.Text = ""
    ComboBox3.Text = ""
    ComboBox4.Text = ""
    ComboBox5.Text = ""
    ComboBox6.Text = ""
    ComboBox7.Text = ""
    ComboBox8.Text = ""
    ComboBox9.Text = ""
    ComboBox10.Text = ""
    ComboBox11.Text = ""
    ComboBox12.Text = ""
    ComboBox13.Text = ""
    ComboBox14.Text = ""
    ComboBox15.Text = ""
    ComboBox16.Text = ""
    ComboBox17.Text = ""
    ComboBox18.Text = ""
    ComboBox19.Text = ""
    ComboBox20.Text = ""
    ComboBox21.Text = ""
   
    s = WorksheetFunction.CountA(Sayfa1.Range("A:A"))
    TextBox9.Text = s
    Exit Sub
End If
End Sub


Private Sub CommandButton7_Click()
On Error Resume Next
Unload UserForm1
UserForm2.Show
End Sub

Private Sub ListBox1_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
Dim s As Integer
Dim i As Integer
s = WorksheetFunction.CountA(Sayfa1.Range("A:A"))
For i = 0 To s + 1
If ListBox1.Selected(i) = True Then
    TextBox9 = Sayfa1.Range("A" & i + 2).Value
    TextBox10 = Sayfa1.Range("B" & i + 2).Value
    TextBox11 = Sayfa1.Range("K" & i + 2).Value
    TextBox71 = Sayfa1.Range("S" & i + 2).Value
    TextBox12 = Sayfa1.Range("Q" & i + 2).Value
    TextBox13 = Sayfa1.Range("R" & i + 2).Value
    TextBox75 = Sayfa1.Range("U" & i + 2).Value
    TextBox72 = Sayfa1.Range("V" & i + 2).Value
    TextBox73 = Sayfa1.Range("W" & i + 2).Value
    TextBox15 = Sayfa1.Range("Z" & i + 2).Value
    TextBox21 = Sayfa1.Range("AA" & i + 2).Value
    TextBox27 = Sayfa1.Range("AB" & i + 2).Value
    TextBox16 = Sayfa1.Range("AD" & i + 2).Value
    TextBox22 = Sayfa1.Range("AE" & i + 2).Value
    TextBox28 = Sayfa1.Range("AF" & i + 2).Value
    TextBox17 = Sayfa1.Range("AH" & i + 2).Value
    TextBox23 = Sayfa1.Range("AI" & i + 2).Value
    TextBox29 = Sayfa1.Range("AJ" & i + 2).Value
    TextBox18 = Sayfa1.Range("AL" & i + 2).Value
    TextBox24 = Sayfa1.Range("AM" & i + 2).Value
    TextBox30 = Sayfa1.Range("AN" & i + 2).Value
    TextBox19 = Sayfa1.Range("AP" & i + 2).Value
    TextBox25 = Sayfa1.Range("AQ" & i + 2).Value
    TextBox31 = Sayfa1.Range("AR" & i + 2).Value
    TextBox20 = Sayfa1.Range("AT" & i + 2).Value
    TextBox26 = Sayfa1.Range("AU" & i + 2).Value
    TextBox32 = Sayfa1.Range("AV" & i + 2).Value
    TextBox33 = Sayfa1.Range("AW" & i + 2).Value
    TextBox34 = Sayfa1.Range("AX" & i + 2).Value
    TextBox35 = Sayfa1.Range("AY" & i + 2).Value
    TextBox36 = Sayfa1.Range("AZ" & i + 2).Value
    TextBox37 = Sayfa1.Range("BA" & i + 2).Value
    TextBox38 = Sayfa1.Range("BB" & i + 2).Value
    TextBox39 = Sayfa1.Range("BC" & i + 2).Value
    TextBox40 = Sayfa1.Range("BD" & i + 2).Value
    TextBox41 = Sayfa1.Range("BE" & i + 2).Value
    TextBox42 = Sayfa1.Range("BF" & i + 2).Value
    TextBox43 = Sayfa1.Range("BG" & i + 2).Value
    TextBox44 = Sayfa1.Range("BH" & i + 2).Value
    TextBox45 = Sayfa1.Range("BI" & i + 2).Value
    TextBox46 = Sayfa1.Range("BJ" & i + 2).Value
    TextBox47 = Sayfa1.Range("BK" & i + 2).Value
    TextBox48 = Sayfa1.Range("BL" & i + 2).Value
    TextBox49 = Sayfa1.Range("BM" & i + 2).Value
    TextBox50 = Sayfa1.Range("BN" & i + 2).Value
    TextBox51 = Sayfa1.Range("BO" & i + 2).Value
    TextBox52 = Sayfa1.Range("BP" & i + 2).Value
    TextBox53 = Sayfa1.Range("BQ" & i + 2).Value
    TextBox54 = Sayfa1.Range("BR" & i + 2).Value
    TextBox55 = Sayfa1.Range("BS" & i + 2).Value
    TextBox56 = Sayfa1.Range("BT" & i + 2).Value
    TextBox57 = Sayfa1.Range("BU" & i + 2).Value
    TextBox58 = Sayfa1.Range("BV" & i + 2).Value
    TextBox59 = Sayfa1.Range("BW" & i + 2).Value
    TextBox60 = Sayfa1.Range("BX" & i + 2).Value
    TextBox61 = Sayfa1.Range("BY" & i + 2).Value
    TextBox52 = Sayfa1.Range("BZ" & i + 2).Value
    TextBox63 = Sayfa1.Range("CA" & i + 2).Value
    TextBox64 = Sayfa1.Range("CB" & i + 2).Value
    TextBox65 = Sayfa1.Range("CC" & i + 2).Value
    TextBox66 = Sayfa1.Range("CD" & i + 2).Value
    TextBox67 = Sayfa1.Range("CE" & i + 2).Value
    TextBox68 = Sayfa1.Range("CF" & i + 2).Value
    TextBox69 = Sayfa1.Range("CG" & i + 2).Value
    TextBox76 = Sayfa1.Range("CI" & i + 2).Value
    TextBox77 = Sayfa1.Range("CJ" & i + 2).Value
    TextBox78 = Sayfa1.Range("CK" & i + 2).Value
    TextBox79 = Sayfa1.Range("CL" & i + 2).Value
    TextBox83 = Sayfa1.Range("CM" & i + 2).Value
    TextBox82 = Sayfa1.Range("CN" & i + 2).Value
    TextBox81 = Sayfa1.Range("CO" & i + 2).Value
    TextBox80 = Sayfa1.Range("CP" & i + 2).Value
    TextBox87 = Sayfa1.Range("CQ" & i + 2).Value
    TextBox86 = Sayfa1.Range("CR" & i + 2).Value
    TextBox85 = Sayfa1.Range("CS" & i + 2).Value
    TextBox84 = Sayfa1.Range("CT" & i + 2).Value
    TextBox91 = Sayfa1.Range("CU" & i + 2).Value
    TextBox90 = Sayfa1.Range("CV" & i + 2).Value
    TextBox89 = Sayfa1.Range("CW" & i + 2).Value
    TextBox88 = Sayfa1.Range("CX" & i + 2).Value
    TextBox95 = Sayfa1.Range("CY" & i + 2).Value
    TextBox94 = Sayfa1.Range("CZ" & i + 2).Value
    TextBox93 = Sayfa1.Range("DA" & i + 2).Value
    TextBox92 = Sayfa1.Range("DB" & i + 2).Value
   
   
   
   
    ComboBox2 = Sayfa1.Range("I" & i + 2).Value
    ComboBox3 = Sayfa1.Range("J" & i + 2).Value
    ComboBox4 = Sayfa1.Range("T" & i + 2).Value
    ComboBox5 = Sayfa1.Range("X" & i + 2).Value
    ComboBox6 = Sayfa1.Range("C" & i + 2).Value
    ComboBox7 = Sayfa1.Range("D" & i + 2).Value
    ComboBox8 = Sayfa1.Range("E" & i + 2).Value
    ComboBox9 = Sayfa1.Range("F" & i + 2).Value
    ComboBox10 = Sayfa1.Range("G" & i + 2).Value
    ComboBox11 = Sayfa1.Range("H" & i + 2).Value
    ComboBox12 = Sayfa1.Range("Y" & i + 2).Value
    ComboBox13 = Sayfa1.Range("AC" & i + 2).Value
    ComboBox14 = Sayfa1.Range("AG" & i + 2).Value
    ComboBox15 = Sayfa1.Range("AK" & i + 2).Value
    ComboBox16 = Sayfa1.Range("AO" & i + 2).Value
    ComboBox17 = Sayfa1.Range("AS" & i + 2).Value
    ComboBox18 = Sayfa1.Range("L" & i + 2).Value
    ComboBox19 = Sayfa1.Range("M" & i + 2).Value
    ComboBox20 = Sayfa1.Range("O" & i + 2).Value
    ComboBox21 = Sayfa1.Range("P" & i + 2).Value


End If
Next i
End Sub
Private Sub ListBox1_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
If KeyAscii = 16 Then
    Application.Visible = True
    Unload Me
End If
End Sub


Private Sub MultiPage1_DblClick(ByVal Index As Long, ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
Dim say As Integer
    say = WorksheetFunction.CountA(Sayfa1.Range("A:A"))
      ListBox1.RowSource = "Sayfa1!A2:DB" & say
      ListBox1.ColumnCount = 106
ListBox1.ColumnWidths = "40;100;140;0;0;0;0;0;170;0;170;0;0;0;0;0;110;110;0;0;0;0;0;120;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0"
ComboBox22.RowSource = "sayfa1!B2:C" & s
ComboBox23.RowSource = "sayfa1!K2:L" & s

End Sub


Private Sub TextBox12_DropButtonClick()
    Dim lngLeft As Long, lngTop As Long
   
    lngLeft = Me.Left + TextBox12.Left + g_cnsAddLeft
    lngTop = Me.Top + TextBox12.Top + g_cnsAddTop
    Call ShowCalendarFromTextBox(TextBox12, "", "", lngLeft, lngTop)
End Sub

Private Sub TextBox13_DropButtonClick()
    Dim lngLeft As Long, lngTop As Long
   
    lngLeft = Me.Left + TextBox13.Left + g_cnsAddLeft
    lngTop = Me.Top + TextBox13.Top + g_cnsAddTop
    Call ShowCalendarFromTextBox(TextBox13, "", "", lngLeft, lngTop)
End Sub
Private Sub TextBox15_DropButtonClick()
    Dim lngLeft As Long, lngTop As Long
   
    lngLeft = Me.Left + TextBox15.Left + g_cnsAddLeft
    lngTop = Me.Top + TextBox15.Top + g_cnsAddTop
    Call ShowCalendarFromTextBox(TextBox15, "", "", lngLeft, lngTop)
End Sub

Private Sub TextBox16_DropButtonClick()
    Dim lngLeft As Long, lngTop As Long
   
    lngLeft = Me.Left + TextBox16.Left + g_cnsAddLeft
    lngTop = Me.Top + TextBox16.Top + g_cnsAddTop
    Call ShowCalendarFromTextBox(TextBox16, "", "", lngLeft, lngTop)
End Sub

Private Sub TextBox17_DropButtonClick()
    Dim lngLeft As Long, lngTop As Long
   
    lngLeft = Me.Left + TextBox17.Left + g_cnsAddLeft
    lngTop = Me.Top + TextBox17.Top + g_cnsAddTop
    Call ShowCalendarFromTextBox(TextBox17, "", "", lngLeft, lngTop)
End Sub

Private Sub TextBox18_DropButtonClick()
    Dim lngLeft As Long, lngTop As Long
   
    lngLeft = Me.Left + TextBox18.Left + g_cnsAddLeft
    lngTop = Me.Top + TextBox18.Top + g_cnsAddTop
    Call ShowCalendarFromTextBox(TextBox18, "", "", lngLeft, lngTop)
End Sub

Private Sub TextBox19_DropButtonClick()
    Dim lngLeft As Long, lngTop As Long
   
    lngLeft = Me.Left + TextBox19.Left + g_cnsAddLeft
    lngTop = Me.Top + TextBox19.Top + g_cnsAddTop
    Call ShowCalendarFromTextBox(TextBox19, "", "", lngLeft, lngTop)
End Sub

Private Sub TextBox20_DropButtonClick()
    Dim lngLeft As Long, lngTop As Long
   
    lngLeft = Me.Left + TextBox20.Left + g_cnsAddLeft
    lngTop = Me.Top + TextBox20.Top + g_cnsAddTop
    Call ShowCalendarFromTextBox(TextBox20, "", "", lngLeft, lngTop)
End Sub

Private Sub TextBox33_DropButtonClick()
    Dim lngLeft As Long, lngTop As Long
   
    lngLeft = Me.Left + TextBox33.Left + g_cnsAddLeft
    lngTop = Me.Top + TextBox33.Top + g_cnsAddTop
    Call ShowCalendarFromTextBox(TextBox33, "", "", lngLeft, lngTop)
End Sub

Private Sub TextBox35_DropButtonClick()
    Dim lngLeft As Long, lngTop As Long
   
    lngLeft = Me.Left + TextBox35.Left + g_cnsAddLeft
    lngTop = Me.Top + TextBox35.Top + g_cnsAddTop
    Call ShowCalendarFromTextBox(TextBox35, "", "", lngLeft, lngTop)
End Sub

Private Sub TextBox37_DropButtonClick()
    Dim lngLeft As Long, lngTop As Long
   
    lngLeft = Me.Left + TextBox37.Left + g_cnsAddLeft
    lngTop = Me.Top + TextBox37.Top + g_cnsAddTop
    Call ShowCalendarFromTextBox(TextBox37, "", "", lngLeft, lngTop)
End Sub

Private Sub TextBox39_DropButtonClick()
    Dim lngLeft As Long, lngTop As Long
   
    lngLeft = Me.Left + TextBox39.Left + g_cnsAddLeft
    lngTop = Me.Top + TextBox39.Top + g_cnsAddTop
    Call ShowCalendarFromTextBox(TextBox39, "", "", lngLeft, lngTop)
End Sub

Private Sub TextBox41_DropButtonClick()
    Dim lngLeft As Long, lngTop As Long
   
    lngLeft = Me.Left + TextBox41.Left + g_cnsAddLeft
    lngTop = Me.Top + TextBox41.Top + g_cnsAddTop
    Call ShowCalendarFromTextBox(TextBox41, "", "", lngLeft, lngTop)
End Sub

Private Sub TextBox43_DropButtonClick()
    Dim lngLeft As Long, lngTop As Long
   
    lngLeft = Me.Left + TextBox43.Left + g_cnsAddLeft
    lngTop = Me.Top + TextBox43.Top + g_cnsAddTop
    Call ShowCalendarFromTextBox(TextBox43, "", "", lngLeft, lngTop)
End Sub

Private Sub TextBox45_DropButtonClick()
    Dim lngLeft As Long, lngTop As Long
   
    lngLeft = Me.Left + TextBox45.Left + g_cnsAddLeft
    lngTop = Me.Top + TextBox45.Top + g_cnsAddTop
    Call ShowCalendarFromTextBox(TextBox45, "", "", lngLeft, lngTop)
End Sub

Private Sub TextBox47_DropButtonClick()
    Dim lngLeft As Long, lngTop As Long
   
    lngLeft = Me.Left + TextBox47.Left + g_cnsAddLeft
    lngTop = Me.Top + TextBox47.Top + g_cnsAddTop
    Call ShowCalendarFromTextBox(TextBox47, "", "", lngLeft, lngTop)
End Sub

Private Sub TextBox49_DropButtonClick()
    Dim lngLeft As Long, lngTop As Long
   
    lngLeft = Me.Left + TextBox49.Left + g_cnsAddLeft
    lngTop = Me.Top + TextBox49.Top + g_cnsAddTop
    Call ShowCalendarFromTextBox(TextBox49, "", "", lngLeft, lngTop)
End Sub

Private Sub TextBox51_DropButtonClick()
    Dim lngLeft As Long, lngTop As Long
   
    lngLeft = Me.Left + TextBox51.Left + g_cnsAddLeft
    lngTop = Me.Top + TextBox51.Top + g_cnsAddTop
    Call ShowCalendarFromTextBox(TextBox51, "", "", lngLeft, lngTop)
End Sub

Private Sub TextBox53_DropButtonClick()
    Dim lngLeft As Long, lngTop As Long
   
    lngLeft = Me.Left + TextBox53.Left + g_cnsAddLeft
    lngTop = Me.Top + TextBox53.Top + g_cnsAddTop
    Call ShowCalendarFromTextBox(TextBox53, "", "", lngLeft, lngTop)
End Sub

Private Sub TextBox55_DropButtonClick()
    Dim lngLeft As Long, lngTop As Long
   
    lngLeft = Me.Left + TextBox55.Left + g_cnsAddLeft
    lngTop = Me.Top + TextBox55.Top + g_cnsAddTop
    Call ShowCalendarFromTextBox(TextBox55, "", "", lngLeft, lngTop)
End Sub

Private Sub TextBox57_DropButtonClick()
    Dim lngLeft As Long, lngTop As Long
   
    lngLeft = Me.Left + TextBox57.Left + g_cnsAddLeft
    lngTop = Me.Top + TextBox57.Top + g_cnsAddTop
    Call ShowCalendarFromTextBox(TextBox57, "", "", lngLeft, lngTop)
End Sub

Private Sub TextBox59_DropButtonClick()
    Dim lngLeft As Long, lngTop As Long
   
    lngLeft = Me.Left + TextBox59.Left + g_cnsAddLeft
    lngTop = Me.Top + TextBox59.Top + g_cnsAddTop
    Call ShowCalendarFromTextBox(TextBox59, "", "", lngLeft, lngTop)
End Sub

Private Sub TextBox61_DropButtonClick()
    Dim lngLeft As Long, lngTop As Long
   
    lngLeft = Me.Left + TextBox61.Left + g_cnsAddLeft
    lngTop = Me.Top + TextBox61.Top + g_cnsAddTop
    Call ShowCalendarFromTextBox(TextBox61, "", "", lngLeft, lngTop)
End Sub

Private Sub TextBox63_DropButtonClick()
    Dim lngLeft As Long, lngTop As Long
   
    lngLeft = Me.Left + TextBox63.Left + g_cnsAddLeft
    lngTop = Me.Top + TextBox63.Top + g_cnsAddTop
    Call ShowCalendarFromTextBox(TextBox63, "", "", lngLeft, lngTop)
End Sub

Private Sub TextBox65_DropButtonClick()
    Dim lngLeft As Long, lngTop As Long
   
    lngLeft = Me.Left + TextBox65.Left + g_cnsAddLeft
    lngTop = Me.Top + TextBox65.Top + g_cnsAddTop
    Call ShowCalendarFromTextBox(TextBox65, "", "", lngLeft, lngTop)
End Sub

Private Sub TextBox67_DropButtonClick()
    Dim lngLeft As Long, lngTop As Long
   
    lngLeft = Me.Left + TextBox67.Left + g_cnsAddLeft
    lngTop = Me.Top + TextBox67.Top + g_cnsAddTop
    Call ShowCalendarFromTextBox(TextBox67, "", "", lngLeft, lngTop)
End SubPrivate Sub TextBox71_Change()

End Sub

Private Sub UserForm_Initialize()
Dim X1 As Long, Y1 As Long, Y2 As Long, X2 As Long
    Dim CX As Double, CY As Double
    Dim MyCtrl As Control
    X1 = Application.Width
    Y1 = Application.Height
    X2 = Me.Width
    Y2 = Me.Height
    CX = X1 / X2
    CY = Y1 / Y2
    Me.Width = X1
    Me.Height = Y1
        For Each MyCtrl In Me.Controls
            MyCtrl.Top = MyCtrl.Top * CY
            MyCtrl.Left = MyCtrl.Left * CX
            MyCtrl.Width = MyCtrl.Width * CX
            MyCtrl.Height = MyCtrl.Height * CY
            On Error Resume Next
                MyCtrl.Font.Size = MyCtrl.Font.Size * CY
            On Error GoTo 0
        Next
TextBox9.Locked = True
s = WorksheetFunction.CountA(Sayfa1.Range("A:A"))
TextBox9.Text = s
If Sayfa1.Range("A2").Value <> "" Then
ListBox1.RowSource = "sayfa1!A2:DB" & s
ListBox1.ColumnCount = 106
ListBox1.ColumnWidths = "40;100;140;0;0;0;0;0;170;0;170;0;0;0;0;0;110;110;0;0;0;0;0;120;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0"
ComboBox22.RowSource = "sayfa1!B2:C" & s
ComboBox23.RowSource = "sayfa1!K2:L" & s


    TextBox69 = Sayfa1.Range("CG" & i + 2).Value
   

End If

    TextBox10.TabKeyBehavior = False
    TextBox11.TabKeyBehavior = False
    TextBox12.TabKeyBehavior = False
    TextBox13.TabKeyBehavior = False
    TextBox71.TabKeyBehavior = False
    TextBox75.TabKeyBehavior = False
    TextBox72.TabKeyBehavior = False
    TextBox73.TabKeyBehavior = False
    TextBox15.TabKeyBehavior = False
    TextBox21.TabKeyBehavior = False
    TextBox27.TabKeyBehavior = False
    TextBox16.TabKeyBehavior = False
    TextBox22.TabKeyBehavior = False
    TextBox28.TabKeyBehavior = False
    TextBox17.TabKeyBehavior = False
    TextBox23.TabKeyBehavior = False
    TextBox29.TabKeyBehavior = False
    TextBox18.TabKeyBehavior = False
    TextBox24.TabKeyBehavior = False
    TextBox30.TabKeyBehavior = False
    TextBox19.TabKeyBehavior = False
    TextBox25.TabKeyBehavior = False
    TextBox31.TabKeyBehavior = False
    TextBox20.TabKeyBehavior = False
    TextBox26.TabKeyBehavior = False
    TextBox32.TabKeyBehavior = False
    TextBox33.TabKeyBehavior = False
    TextBox34.TabKeyBehavior = False
    TextBox35.TabKeyBehavior = False
    TextBox36.TabKeyBehavior = False
    TextBox37.TabKeyBehavior = False
    TextBox38.TabKeyBehavior = False
    TextBox39.TabKeyBehavior = False
    TextBox40.TabKeyBehavior = False
    TextBox41.TabKeyBehavior = False
    TextBox42.TabKeyBehavior = False
    TextBox43.TabKeyBehavior = False
    TextBox44.TabKeyBehavior = False
    TextBox45.TabKeyBehavior = False
    TextBox46.TabKeyBehavior = False
    TextBox47.TabKeyBehavior = False
    TextBox48.TabKeyBehavior = False
    TextBox49.TabKeyBehavior = False
    TextBox50.TabKeyBehavior = False
    TextBox51.TabKeyBehavior = False
    TextBox52.TabKeyBehavior = False
    TextBox53.TabKeyBehavior = False
    TextBox54.TabKeyBehavior = False
    TextBox55.TabKeyBehavior = False
    TextBox56.TabKeyBehavior = False
    TextBox57.TabKeyBehavior = False
    TextBox58.TabKeyBehavior = False
    TextBox59.TabKeyBehavior = False
    TextBox60.TabKeyBehavior = False
    TextBox61.TabKeyBehavior = False
    TextBox52.TabKeyBehavior = False
    TextBox63.TabKeyBehavior = False
    TextBox64.TabKeyBehavior = False
    TextBox65.TabKeyBehavior = False
    TextBox66.TabKeyBehavior = False
    TextBox67.TabKeyBehavior = False
    TextBox68.TabKeyBehavior = False
    TextBox69.TabKeyBehavior = False
    TextBox76.TabKeyBehavior = False
    TextBox77.TabKeyBehavior = False
    TextBox78.TabKeyBehavior = False
    TextBox79.TabKeyBehavior = False
    TextBox80.TabKeyBehavior = False
    TextBox81.TabKeyBehavior = False
    TextBox82.TabKeyBehavior = False
    TextBox83.TabKeyBehavior = False
    TextBox84.TabKeyBehavior = False
    TextBox85.TabKeyBehavior = False
    TextBox86.TabKeyBehavior = False
    TextBox87.TabKeyBehavior = False
    TextBox88.TabKeyBehavior = False
    TextBox89.TabKeyBehavior = False
    TextBox90.TabKeyBehavior = False
    TextBox91.TabKeyBehavior = False
    TextBox92.TabKeyBehavior = False
    TextBox93.TabKeyBehavior = False
    TextBox94.TabKeyBehavior = False
    TextBox95.TabKeyBehavior = False
   
    TextBox9.Visible = False
    Label43.Visible = False

    ComboBox18.RowSource = "Taslak!l3:l8"
    ComboBox2.RowSource = "Taslak!a3:a6"
    ComboBox3.RowSource = "Taslak!b3:b16"
    ComboBox19.RowSource = "Taslak!m3:m30"
    ComboBox4.RowSource = "Taslak!c3:c5"
    ComboBox5.RowSource = "Taslak!d3:d11"
    ComboBox20.RowSource = "Taslak!n3:n6"
    ComboBox21.RowSource = "Taslak!o3:o5"
    ComboBox6.RowSource = "Taslak!e3:e6"
    ComboBox7.RowSource = "Taslak!f3:f8"
    ComboBox8.RowSource = "Taslak!g3:g10"
    ComboBox9.RowSource = "Taslak!h3:h4"
    ComboBox10.RowSource = "Taslak!ı3:ı4"
    ComboBox11.RowSource = "Taslak!j3:j9"
    ComboBox12.RowSource = "Taslak!k3:k6"
    ComboBox13.RowSource = "Taslak!k3:k6"
    ComboBox14.RowSource = "Taslak!k3:k6"
    ComboBox15.RowSource = "Taslak!k3:k6"
    ComboBox16.RowSource = "Taslak!k3:k6"
    ComboBox17.RowSource = "Taslak!k3:k6"
   

    TextBox12.ShowDropButtonWhen = fmShowDropButtonWhenAlways
    TextBox13.ShowDropButtonWhen = fmShowDropButtonWhenAlways
    TextBox15.ShowDropButtonWhen = fmShowDropButtonWhenAlways
    TextBox16.ShowDropButtonWhen = fmShowDropButtonWhenAlways
    TextBox17.ShowDropButtonWhen = fmShowDropButtonWhenAlways
    TextBox18.ShowDropButtonWhen = fmShowDropButtonWhenAlways
    TextBox19.ShowDropButtonWhen = fmShowDropButtonWhenAlways
    TextBox20.ShowDropButtonWhen = fmShowDropButtonWhenAlways
    TextBox33.ShowDropButtonWhen = fmShowDropButtonWhenAlways
    TextBox35.ShowDropButtonWhen = fmShowDropButtonWhenAlways
    TextBox37.ShowDropButtonWhen = fmShowDropButtonWhenAlways
    TextBox39.ShowDropButtonWhen = fmShowDropButtonWhenAlways
    TextBox41.ShowDropButtonWhen = fmShowDropButtonWhenAlways
    TextBox43.ShowDropButtonWhen = fmShowDropButtonWhenAlways
    TextBox45.ShowDropButtonWhen = fmShowDropButtonWhenAlways
    TextBox47.ShowDropButtonWhen = fmShowDropButtonWhenAlways
    TextBox49.ShowDropButtonWhen = fmShowDropButtonWhenAlways
    TextBox51.ShowDropButtonWhen = fmShowDropButtonWhenAlways
    TextBox53.ShowDropButtonWhen = fmShowDropButtonWhenAlways
    TextBox55.ShowDropButtonWhen = fmShowDropButtonWhenAlways
    TextBox57.ShowDropButtonWhen = fmShowDropButtonWhenAlways
    TextBox59.ShowDropButtonWhen = fmShowDropButtonWhenAlways
    TextBox61.ShowDropButtonWhen = fmShowDropButtonWhenAlways
    TextBox63.ShowDropButtonWhen = fmShowDropButtonWhenAlways
    TextBox65.ShowDropButtonWhen = fmShowDropButtonWhenAlways
    TextBox67.ShowDropButtonWhen = fmShowDropButtonWhenAlways
    TextBox77.ShowDropButtonWhen = fmShowDropButtonWhenAlways
    TextBox78.ShowDropButtonWhen = fmShowDropButtonWhenAlways
    TextBox81.ShowDropButtonWhen = fmShowDropButtonWhenAlways
    TextBox82.ShowDropButtonWhen = fmShowDropButtonWhenAlways
    TextBox85.ShowDropButtonWhen = fmShowDropButtonWhenAlways
    TextBox86.ShowDropButtonWhen = fmShowDropButtonWhenAlways
    TextBox89.ShowDropButtonWhen = fmShowDropButtonWhenAlways
    TextBox90.ShowDropButtonWhen = fmShowDropButtonWhenAlways
    TextBox93.ShowDropButtonWhen = fmShowDropButtonWhenAlways
    TextBox94.ShowDropButtonWhen = fmShowDropButtonWhenAlways
   

Application.Visible = True

End Sub
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
If CloseMode <> 1 Then Cancel = True

Application.Visible = True

End Sub
Private Sub UserForm_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
Dim sil As Long
If MsgBox("Seçtiginiz veri silinecek, emin misiniz ?", vbYesNo + vbMsgBoxRtlReading, "ExcelVBA.Net") = vbYes Then
sil = s1.Columns(2).Find(ListBox1.Value).Row
s1.Rows(sil).Delete
Else
Exit Sub
End If
Dim say As Integer
    say = WorksheetFunction.CountA(Sayfa1.Range("A:A"))
      ListBox1.RowSource = "Sayfa1!A2:DB" & say
      ListBox1.ColumnCount = 106
ListBox1.ColumnWidths = "40;100;140;0;0;0;0;0;170;0;170;0;0;0;0;0;110;110;0;0;0;0;0;120;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0"
ComboBox22.RowSource = "sayfa1!B2:C" & s
ComboBox23.RowSource = "sayfa1!K2:L" & s
End Sub


Yardım etmek isteyen olursa excel dosyasını gönderirim.

Yardımcı olursanız çok sevinirim.

Saygılarımla,
Kullanıcı avatarı
isayaman
Yeni Başlamış
 
Adı Soyadı:isa yaman
Kayıt: 28 Nis 2014 09:46
Konum: Ümraniye istanbul
Meslek: Mühendislik satış
Yaş: 39
İleti: 39
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: ist

Cevap: Run Time Error '380' Hatası

İleti#2)  isayaman » 25 Kas 2021 10:30

Merhabalar,

Galiba yardımcı olabilecek kimse yok [uzulme]

Saygılarımla,
Kullanıcı avatarı
isayaman
Yeni Başlamış
 
Adı Soyadı:isa yaman
Kayıt: 28 Nis 2014 09:46
Konum: Ümraniye istanbul
Meslek: Mühendislik satış
Yaş: 39
İleti: 39
 
Cinsiyet: Bay
Bulunduğunuz İl / Semt: ist


Forum Genel Makro Soruları

Online Kullanıcılar

Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 5 misafir

Bumerang - Yazarkafe