1 sayfadan 1. sayfa

Sayfa İsimlerini Mause Kullanmadan Değiştirme

İletiTarih: 17 Arl 2013 13:08
OrkmesB
Excel sayfalarımızın isimlerini değiştirmek istediğimizde, mause kullanmadan ALT tuşunu basılı tutup, sırayla O H R harflerine bastığımızda, sayfanın ismini değiştirebilecek hale getirebiliyoruz. Default olarak Sayfa1/Sheet1 gelir önce.

Cevap: Sayfa isimlerini mause kullanmadan değiştirme

İletiTarih: 17 Arl 2013 13:29
Murat OSMA
Şu kodlar da kullanılabilir;

Kod: Tümünü seç
DefLng B, E, I, R
DefStr S
Public Declare Function GetAsyncKeyState Lib 
"User32" (ByVal vKey As Long) As Long

Sub Sayfa_İsimlerini_Değiştir
()
    e = 1: b = 0
    f 
= Now() + TimeValue("00:00:04")
    Do While Now() < f
        For i 
= 1 To 255
            r 
= 0
            r 
= GetAsyncKeyState(i)
            If r = -32767 Then s = s + Chr$(i)
        Next i
    Loop
    On Error Resume Next
    For i 
= 1 To Sheets.Count
        Sheets
(i).Name = Mid(s, i, 1)
    Next i
    s 
= ""
    i = Empty: r = Empty: e = Empty: b = Empty: s = ""
End Sub


Butona bastıktan sonra ya da herhangi bir tetikleme yaptıktan sonra 4 sn. içinde (zamanı kendine göre ayarlayabilir ya da iptal edebilirsiniz) hangi tuşlara basarsanız, sayfa isimleri sırayla o tuşların ismini alır.

Cevap: Sayfa İsimlerini Mause Kullanmadan Değiştirme

İletiTarih: 17 Arl 2013 13:34
Erhan Yavuz
Teşekkürler.. şkşk [op]

Cevap: Sayfa İsimlerini Mause Kullanmadan Değiştirme

İletiTarih: 17 Arl 2013 14:44
ANGEL 2
Bilmediğim bir püf nokta daha öğrendim.Teşekkürler. --)( şkşk