Çalışma Planı Özetleme

Cevapla
rahmiserif.oner
Mesajlar: 4
Kayıt: Çrş Haz 12, 2024 12:12 pm
Lokasyon: istanbul
Meslek: Elektrik Teknikeri
Adınız: Rahmi Şerif
Soyadınız: Öner

Çalışma Planı Özetleme

Mesaj gönderen rahmiserif.oner »

Merhaba,

Bu mesaj ekindeki örnek dosyayı baz alarak yardımcı olursanız sevinirim.
Makrodan yapmasını istediğim;

1-Dosyada "ÖRNEK" olarak adlandırdığım listeyi otomatik olarak oluşturması.
2-Personellerin her birinin oluşan listede sadece bir defa olması
3-Ortalamaları alırken "-" olanları saymayarak ortalamayı hesaplaması. Yani kaç gün çalıştıysa ortalamayı ona göre hesaplaması

Şimdiden çok teşekkür ederim.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
SNNAY
Mesajlar: 29
Kayıt: Prş Mar 21, 2024 11:31 am
Lokasyon: istanbul
Meslek: Oto Yedek Parça Satış Elemanı
Adınız: Sinan
Soyadınız: Aykaç

Re: Çalışma Planı Özetleme

Mesaj gönderen SNNAY »

Deneyiniz. Sayfalarınızın sıralı olması gerekiyor 01.05 02.05 03.05 04.05 şeklinde eğer karışık ise Rapor sayfasında da karışık listeler.

Kod: Tümünü seç

Sub RaporOlustur()
  Dim ws As Worksheet
  Dim reportSheet As Worksheet
  Dim wsName As Variant
  Dim lastRow As Long
  Dim i As Long, j As Long
  Dim personelName As Variant
  Dim personelMaaş As Variant
  Dim colOffset As Long
  Dim personelDict As Object
  Dim uniqueNames As Collection
  Dim wsDates As Collection
  Dim colIndex As Long

  ' Rapor sayfasını oluştur
  On Error Resume Next
  Set reportSheet = ThisWorkbook.Worksheets("Rapor")
  On Error GoTo 0
  If reportSheet Is Nothing Then
    Set reportSheet = ThisWorkbook.Worksheets.Add
    reportSheet.Name = "Rapor"
  Else
    reportSheet.Cells.Clear
  End If

  ' Sözlük ve koleksiyon nesneleri oluştur
  Set personelDict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  Set uniqueNames = New Collection
  Set wsDates = New Collection

  ' Başlıkları ekle
  reportSheet.Cells(1, 1).Value = "PERSONEL"
  reportSheet.Cells(1, 1).Font.Bold = True

  ' Tüm çalışma sayfaları üzerinden geç ve tarihleri topla
  colOffset = 1
  For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
    wsName = ws.Name
    If IsDate(wsName) Then
      wsDates.Add wsName
      colOffset = colOffset + 1
      reportSheet.Cells(1, colOffset).Value = wsName
      reportSheet.Cells(1, colOffset).Font.Bold = True
    End If
  Next ws

  ' Ortalama ve Genel Toplam başlıklarını ekle
  reportSheet.Cells(1, colOffset + 1).Value = "ORTALAMA"
  reportSheet.Cells(1, colOffset + 1).Font.Bold = True
  reportSheet.Cells(1, colOffset + 2).Value = "GENEL TOPLAM"
  reportSheet.Cells(1, colOffset + 2).Font.Bold = True

  ' Personel isimlerini ve maaşları topla
  For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
    wsName = ws.Name
    If IsDate(wsName) Then
      For i = 3 To 22
        ' E sütunundaki ve I sütunundaki isimleri al
        For Each col In Array(5, 9)
          personelName = ws.Cells(i, col).Value
          personelMaaş = ws.Cells(i, 20).Value

          If personelName <> "" Then
            ' Yeni personel ismini kontrol et ve ekle
            On Error Resume Next
            uniqueNames.Add personelName, personelName
            On Error GoTo 0

            ' Personel ismini sözlüğe ekle veya güncelle
            If Not personelDict.exists(personelName) Then
              Set personelDict(personelName) = CreateObject("Scripting.Dictionary")
            End If
            personelDict(personelName)(wsName) = personelMaaş
          End If
        Next col
      Next i
    End If
  Next ws
  ' Tarihleri sıralı bir şekilde topla
  Set wsDatesSorted = SortCollection(wsDates)

  ' Personel isimlerini ve maaşları rapor sayfasına yaz
  i = 2
  For Each personelName In uniqueNames
    reportSheet.Cells(i, 1).Value = personelName
    For j = 2 To wsDates.Count + 1
      wsName = reportSheet.Cells(1, j).Value
      If personelDict(personelName).exists(wsName) Then
        reportSheet.Cells(i, j).Value = personelDict(personelName)(wsName)
      End If
    Next j
    i = i + 1
  Next personelName

  ' Ortalama ve Genel Toplamları hesapla
  lastRow = reportSheet.Cells(reportSheet.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
  For i = 2 To lastRow
    reportSheet.Cells(i, colOffset + 1).Formula = "=AVERAGE(B" & i & ":" & Chr(65 + colOffset - 1) & i & ")"
    reportSheet.Cells(i, colOffset + 2).Formula = "=SUM(B" & i & ":" & Chr(65 + colOffset - 1) & i & ")"
  Next i

  ' Sütun genişliklerini ayarla
  reportSheet.Columns("A:Z").AutoFit

  ' İsimlere göre sırala
  reportSheet.Sort.SortFields.Clear
  reportSheet.Sort.SortFields.Add Key:=Range("A2:A" & lastRow), Order:=xlAscending
  With reportSheet.Sort
    .SetRange Range("A1:" & Chr(65 + colOffset + 2) & lastRow)
    .Header = xlYes
    .MatchCase = False
    .Orientation = xlTopToBottom
    .SortMethod = xlPinYin
    .Apply
  End With

  MsgBox "Rapor oluşturuldu.", vbInformation
End SubFunction SortCollection(col As Collection) As Collection
  Dim sortedCol As Collection
  Dim item As Variant
  Dim i As Long, j As Long
  Dim temp As Variant

  Set sortedCol = New Collection
  For Each item In col
    sortedCol.Add item
  Next item

  For i = 1 To sortedCol.Count - 1
    For j = i + 1 To sortedCol.Count
      If CDate(sortedCol(i)) > CDate(sortedCol(j)) Then
        temp = sortedCol(j)
        sortedCol.Remove j
        sortedCol.Add temp, , i
      End If
    Next j
  Next i

  Set SortCollection = sortedCol
End Function


Sub QuickSort(arr As Variant, left As Long, right As Long)
  Dim i As Long, j As Long
  Dim pivot As Variant
  Dim temp As Variant
  
  i = left
  j = right
  pivot = arr((left + right) \ 2)
  
  While i <= j
    While arr(i) < pivot And i < right
      i = i + 1
    Wend
    
    While pivot < arr(j) And j > left
      j = j - 1
    Wend
    
    If i <= j Then
      temp = arr(i)
      arr(i) = arr(j)
      arr(j) = temp
      i = i + 1
      j = j - 1
    End If
  Wend
  
  If left < j Then QuickSort arr, left, j
  If i < right Then QuickSort arr, i, right
End Sub

Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
rahmiserif.oner
Mesajlar: 4
Kayıt: Çrş Haz 12, 2024 12:12 pm
Lokasyon: istanbul
Meslek: Elektrik Teknikeri
Adınız: Rahmi Şerif
Soyadınız: Öner

Re: Çalışma Planı Özetleme

Mesaj gönderen rahmiserif.oner »

Merhabalar,

Öncelikle emeğinize sağlık. Tam istediğim gibi çalışıyor. Fakat işlem sonunda "400" hatası veriyor "yanında kırmızı daire içinde çarpı olan" Bunu da çözebilir miyiz?

Teşekkürler.
rahmiserif.oner
Mesajlar: 4
Kayıt: Çrş Haz 12, 2024 12:12 pm
Lokasyon: istanbul
Meslek: Elektrik Teknikeri
Adınız: Rahmi Şerif
Soyadınız: Öner

Re: Çalışma Planı Özetleme

Mesaj gönderen rahmiserif.oner »

Merhabalar,

Öncelikle emeğinize sağlık. Tam istediğim gibi çalışıyor. Fakat işlem sonunda "400" hatası veriyor "yanında kırmızı daire içinde çarpı olan" Bunu da çözebilir miyiz?

Teşekkürler.

SNNAY yazdı: Çrş Haz 12, 2024 7:40 pm Deneyiniz. Sayfalarınızın sıralı olması gerekiyor 01.05 02.05 03.05 04.05 şeklinde eğer karışık ise Rapor sayfasında da karışık listeler.

Kod: Tümünü seç

Sub RaporOlustur()
  Dim ws As Worksheet
  Dim reportSheet As Worksheet
  Dim wsName As Variant
  Dim lastRow As Long
  Dim i As Long, j As Long
  Dim personelName As Variant
  Dim personelMaaş As Variant
  Dim colOffset As Long
  Dim personelDict As Object
  Dim uniqueNames As Collection
  Dim wsDates As Collection
  Dim colIndex As Long

  ' Rapor sayfasını oluştur
  On Error Resume Next
  Set reportSheet = ThisWorkbook.Worksheets("Rapor")
  On Error GoTo 0
  If reportSheet Is Nothing Then
    Set reportSheet = ThisWorkbook.Worksheets.Add
    reportSheet.Name = "Rapor"
  Else
    reportSheet.Cells.Clear
  End If

  ' Sözlük ve koleksiyon nesneleri oluştur
  Set personelDict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  Set uniqueNames = New Collection
  Set wsDates = New Collection

  ' Başlıkları ekle
  reportSheet.Cells(1, 1).Value = "PERSONEL"
  reportSheet.Cells(1, 1).Font.Bold = True

  ' Tüm çalışma sayfaları üzerinden geç ve tarihleri topla
  colOffset = 1
  For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
    wsName = ws.Name
    If IsDate(wsName) Then
      wsDates.Add wsName
      colOffset = colOffset + 1
      reportSheet.Cells(1, colOffset).Value = wsName
      reportSheet.Cells(1, colOffset).Font.Bold = True
    End If
  Next ws

  ' Ortalama ve Genel Toplam başlıklarını ekle
  reportSheet.Cells(1, colOffset + 1).Value = "ORTALAMA"
  reportSheet.Cells(1, colOffset + 1).Font.Bold = True
  reportSheet.Cells(1, colOffset + 2).Value = "GENEL TOPLAM"
  reportSheet.Cells(1, colOffset + 2).Font.Bold = True

  ' Personel isimlerini ve maaşları topla
  For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
    wsName = ws.Name
    If IsDate(wsName) Then
      For i = 3 To 22
        ' E sütunundaki ve I sütunundaki isimleri al
        For Each col In Array(5, 9)
          personelName = ws.Cells(i, col).Value
          personelMaaş = ws.Cells(i, 20).Value

          If personelName <> "" Then
            ' Yeni personel ismini kontrol et ve ekle
            On Error Resume Next
            uniqueNames.Add personelName, personelName
            On Error GoTo 0

            ' Personel ismini sözlüğe ekle veya güncelle
            If Not personelDict.exists(personelName) Then
              Set personelDict(personelName) = CreateObject("Scripting.Dictionary")
            End If
            personelDict(personelName)(wsName) = personelMaaş
          End If
        Next col
      Next i
    End If
  Next ws
  ' Tarihleri sıralı bir şekilde topla
  Set wsDatesSorted = SortCollection(wsDates)

  ' Personel isimlerini ve maaşları rapor sayfasına yaz
  i = 2
  For Each personelName In uniqueNames
    reportSheet.Cells(i, 1).Value = personelName
    For j = 2 To wsDates.Count + 1
      wsName = reportSheet.Cells(1, j).Value
      If personelDict(personelName).exists(wsName) Then
        reportSheet.Cells(i, j).Value = personelDict(personelName)(wsName)
      End If
    Next j
    i = i + 1
  Next personelName

  ' Ortalama ve Genel Toplamları hesapla
  lastRow = reportSheet.Cells(reportSheet.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
  For i = 2 To lastRow
    reportSheet.Cells(i, colOffset + 1).Formula = "=AVERAGE(B" & i & ":" & Chr(65 + colOffset - 1) & i & ")"
    reportSheet.Cells(i, colOffset + 2).Formula = "=SUM(B" & i & ":" & Chr(65 + colOffset - 1) & i & ")"
  Next i

  ' Sütun genişliklerini ayarla
  reportSheet.Columns("A:Z").AutoFit

  ' İsimlere göre sırala
  reportSheet.Sort.SortFields.Clear
  reportSheet.Sort.SortFields.Add Key:=Range("A2:A" & lastRow), Order:=xlAscending
  With reportSheet.Sort
    .SetRange Range("A1:" & Chr(65 + colOffset + 2) & lastRow)
    .Header = xlYes
    .MatchCase = False
    .Orientation = xlTopToBottom
    .SortMethod = xlPinYin
    .Apply
  End With

  MsgBox "Rapor oluşturuldu.", vbInformation
End SubFunction SortCollection(col As Collection) As Collection
  Dim sortedCol As Collection
  Dim item As Variant
  Dim i As Long, j As Long
  Dim temp As Variant

  Set sortedCol = New Collection
  For Each item In col
    sortedCol.Add item
  Next item

  For i = 1 To sortedCol.Count - 1
    For j = i + 1 To sortedCol.Count
      If CDate(sortedCol(i)) > CDate(sortedCol(j)) Then
        temp = sortedCol(j)
        sortedCol.Remove j
        sortedCol.Add temp, , i
      End If
    Next j
  Next i

  Set SortCollection = sortedCol
End Function


Sub QuickSort(arr As Variant, left As Long, right As Long)
  Dim i As Long, j As Long
  Dim pivot As Variant
  Dim temp As Variant
  
  i = left
  j = right
  pivot = arr((left + right) \ 2)
  
  While i <= j
    While arr(i) < pivot And i < right
      i = i + 1
    Wend
    
    While pivot < arr(j) And j > left
      j = j - 1
    Wend
    
    If i <= j Then
      temp = arr(i)
      arr(i) = arr(j)
      arr(j) = temp
      i = i + 1
      j = j - 1
    End If
  Wend
  
  If left < j Then QuickSort arr, left, j
  If i < right Then QuickSort arr, i, right
End Sub

Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
SNNAY
Mesajlar: 29
Kayıt: Prş Mar 21, 2024 11:31 am
Lokasyon: istanbul
Meslek: Oto Yedek Parça Satış Elemanı
Adınız: Sinan
Soyadınız: Aykaç

Re: Çalışma Planı Özetleme

Mesaj gönderen SNNAY »

Örnek dosyanızda hata vermemişti. Büyük ihtimalle sayfa isimleri ile alakalıdır. Hatalı sayfa adları olabilir. Bu kodu deneyiniz. Hata veriyorsa tam olarak hangi satırda hata verdiğini belirtiniz.

Kod: Tümünü seç

Sub RaporOlustur()
  Dim ws As Worksheet
  Dim reportSheet As Worksheet
  Dim wsName As Variant
  Dim lastRow As Long
  Dim i As Long, j As Long
  Dim personelName As Variant
  Dim personelMaaş As Variant
  Dim colOffset As Long
  Dim personelDict As Object
  Dim uniqueNames As Collection
  Dim wsDates As Collection
  Dim colIndex As Long

  ' Rapor sayfasını oluştur
  On Error Resume Next
  Set reportSheet = ThisWorkbook.Worksheets("Rapor")
  On Error GoTo 0
  If reportSheet Is Nothing Then
    Set reportSheet = ThisWorkbook.Worksheets.Add
    reportSheet.Name = "Rapor"
  Else
    reportSheet.Cells.Clear
  End If

  ' Sözlük ve koleksiyon nesneleri oluştur
  Set personelDict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  Set uniqueNames = New Collection
  Set wsDates = New Collection

  ' Başlıkları ekle
  reportSheet.Cells(1, 1).Value = "PERSONEL"
  reportSheet.Cells(1, 1).Font.Bold = True

  ' Tüm çalışma sayfaları üzerinden geç ve tarihleri topla
  colOffset = 1
  For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
    wsName = ws.Name
    If IsValidDate(wsName) Then
      wsDates.Add wsName
      colOffset = colOffset + 1
      reportSheet.Cells(1, colOffset).Value = wsName
      reportSheet.Cells(1, colOffset).Font.Bold = True
    End If
  Next ws

  ' Ortalama ve Genel Toplam başlıklarını ekle
  reportSheet.Cells(1, colOffset + 1).Value = "ORTALAMA"
  reportSheet.Cells(1, colOffset + 1).Font.Bold = True
  reportSheet.Cells(1, colOffset + 2).Value = "GENEL TOPLAM"
  reportSheet.Cells(1, colOffset + 2).Font.Bold = True

  ' Personel isimlerini ve maaşları topla
  For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
    wsName = ws.Name
    If IsValidDate(wsName) Then
      For i = 3 To 22
        ' E sütunundaki ve I sütunundaki isimleri al
        For Each col In Array(5, 9)
          personelName = ws.Cells(i, col).Value
          personelMaaş = ws.Cells(i, 20).Value

          If personelName <> "" Then
            ' Yeni personel ismini kontrol et ve ekle
            On Error Resume Next
            uniqueNames.Add personelName, personelName
            On Error GoTo 0

            ' Personel ismini sözlüğe ekle veya güncelle
            If Not personelDict.exists(personelName) Then
              Set personelDict(personelName) = CreateObject("Scripting.Dictionary")
            End If
            personelDict(personelName)(wsName) = personelMaaş
          End If
        Next col
      Next i
    End If
  Next ws

  ' Personel isimlerini ve maaşları rapor sayfasına yaz
  i = 2
  For Each personelName In uniqueNames
    reportSheet.Cells(i, 1).Value = personelName
    For j = 2 To wsDates.Count + 1
      wsName = reportSheet.Cells(1, j).Value
      If personelDict(personelName).exists(wsName) Then
        reportSheet.Cells(i, j).Value = personelDict(personelName)(wsName)
      End If
    Next j
    i = i + 1
  Next personelName

  ' Ortalama ve Genel Toplamları hesapla
  lastRow = reportSheet.Cells(reportSheet.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
  For i = 2 To lastRow
    reportSheet.Cells(i, colOffset + 1).Formula = "=AVERAGE(B" & i & ":" & Chr(65 + colOffset - 1) & i & ")"
    reportSheet.Cells(i, colOffset + 2).Formula = "=SUM(B" & i & ":" & Chr(65 + colOffset - 1) & i & ")"
  Next i

  ' Sütun genişliklerini ayarla
  reportSheet.Columns("A:Z").AutoFit

  ' İsimlere göre sırala
  reportSheet.Sort.SortFields.Clear
  reportSheet.Sort.SortFields.Add Key:=Range("A2:A" & lastRow), Order:=xlAscending
  With reportSheet.Sort
    .SetRange Range("A1:" & Chr(65 + colOffset + 2) & lastRow)
    .Header = xlYes
    .MatchCase = False
    .Orientation = xlTopToBottom
    .SortMethod = xlPinYin
    .Apply
  End With

  MsgBox "Rapor oluşturuldu.", vbInformation
End Sub

Function IsValidDate(dateStr As String) As Boolean
  On Error GoTo InvalidDate
  IsValidDate = IsDate(CDate(dateStr))
  Exit Function
InvalidDate:
  IsValidDate = False
End Function

Function SortCollection(col As Collection) As Collection
  Dim sortedCol As Collection
  Dim item As Variant
  Dim i As Long, j As Long
  Dim temp As Variant

  Set sortedCol = New Collection
  For Each item In col
    sortedCol.Add item
  Next item

  For i = 1 To sortedCol.Count - 1
    For j = i + 1 To sortedCol.Count
      If CDate(sortedCol(i)) > CDate(sortedCol(j)) Then
        temp = sortedCol(j)
        sortedCol.Remove j
        sortedCol.Add temp, , i
      End If
    Next j
  Next i

  Set SortCollection = sortedCol
End Function
rahmiserif.oner
Mesajlar: 4
Kayıt: Çrş Haz 12, 2024 12:12 pm
Lokasyon: istanbul
Meslek: Elektrik Teknikeri
Adınız: Rahmi Şerif
Soyadınız: Öner

Re: Çalışma Planı Özetleme

Mesaj gönderen rahmiserif.oner »

İlk gönderdiğinizde hata veriyor fakat rapor sayfasını oluşturuyordu. Bu son gönderdiğiniz ise ekteki resimde belirttiğim kısımda hata verdi.SNNAY yazdı: Prş Haz 13, 2024 1:05 pm Örnek dosyanızda hata vermemişti. Büyük ihtimalle sayfa isimleri ile alakalıdır. Hatalı sayfa adları olabilir. Bu kodu deneyiniz. Hata veriyorsa tam olarak hangi satırda hata verdiğini belirtiniz.

Kod: Tümünü seç

Sub RaporOlustur()
  Dim ws As Worksheet
  Dim reportSheet As Worksheet
  Dim wsName As Variant
  Dim lastRow As Long
  Dim i As Long, j As Long
  Dim personelName As Variant
  Dim personelMaaş As Variant
  Dim colOffset As Long
  Dim personelDict As Object
  Dim uniqueNames As Collection
  Dim wsDates As Collection
  Dim colIndex As Long

  ' Rapor sayfasını oluştur
  On Error Resume Next
  Set reportSheet = ThisWorkbook.Worksheets("Rapor")
  On Error GoTo 0
  If reportSheet Is Nothing Then
    Set reportSheet = ThisWorkbook.Worksheets.Add
    reportSheet.Name = "Rapor"
  Else
    reportSheet.Cells.Clear
  End If

  ' Sözlük ve koleksiyon nesneleri oluştur
  Set personelDict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  Set uniqueNames = New Collection
  Set wsDates = New Collection

  ' Başlıkları ekle
  reportSheet.Cells(1, 1).Value = "PERSONEL"
  reportSheet.Cells(1, 1).Font.Bold = True

  ' Tüm çalışma sayfaları üzerinden geç ve tarihleri topla
  colOffset = 1
  For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
    wsName = ws.Name
    If IsValidDate(wsName) Then
      wsDates.Add wsName
      colOffset = colOffset + 1
      reportSheet.Cells(1, colOffset).Value = wsName
      reportSheet.Cells(1, colOffset).Font.Bold = True
    End If
  Next ws

  ' Ortalama ve Genel Toplam başlıklarını ekle
  reportSheet.Cells(1, colOffset + 1).Value = "ORTALAMA"
  reportSheet.Cells(1, colOffset + 1).Font.Bold = True
  reportSheet.Cells(1, colOffset + 2).Value = "GENEL TOPLAM"
  reportSheet.Cells(1, colOffset + 2).Font.Bold = True

  ' Personel isimlerini ve maaşları topla
  For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
    wsName = ws.Name
    If IsValidDate(wsName) Then
      For i = 3 To 22
        ' E sütunundaki ve I sütunundaki isimleri al
        For Each col In Array(5, 9)
          personelName = ws.Cells(i, col).Value
          personelMaaş = ws.Cells(i, 20).Value

          If personelName <> "" Then
            ' Yeni personel ismini kontrol et ve ekle
            On Error Resume Next
            uniqueNames.Add personelName, personelName
            On Error GoTo 0

            ' Personel ismini sözlüğe ekle veya güncelle
            If Not personelDict.exists(personelName) Then
              Set personelDict(personelName) = CreateObject("Scripting.Dictionary")
            End If
            personelDict(personelName)(wsName) = personelMaaş
          End If
        Next col
      Next i
    End If
  Next ws

  ' Personel isimlerini ve maaşları rapor sayfasına yaz
  i = 2
  For Each personelName In uniqueNames
    reportSheet.Cells(i, 1).Value = personelName
    For j = 2 To wsDates.Count + 1
      wsName = reportSheet.Cells(1, j).Value
      If personelDict(personelName).exists(wsName) Then
        reportSheet.Cells(i, j).Value = personelDict(personelName)(wsName)
      End If
    Next j
    i = i + 1
  Next personelName

  ' Ortalama ve Genel Toplamları hesapla
  lastRow = reportSheet.Cells(reportSheet.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
  For i = 2 To lastRow
    reportSheet.Cells(i, colOffset + 1).Formula = "=AVERAGE(B" & i & ":" & Chr(65 + colOffset - 1) & i & ")"
    reportSheet.Cells(i, colOffset + 2).Formula = "=SUM(B" & i & ":" & Chr(65 + colOffset - 1) & i & ")"
  Next i

  ' Sütun genişliklerini ayarla
  reportSheet.Columns("A:Z").AutoFit

  ' İsimlere göre sırala
  reportSheet.Sort.SortFields.Clear
  reportSheet.Sort.SortFields.Add Key:=Range("A2:A" & lastRow), Order:=xlAscending
  With reportSheet.Sort
    .SetRange Range("A1:" & Chr(65 + colOffset + 2) & lastRow)
    .Header = xlYes
    .MatchCase = False
    .Orientation = xlTopToBottom
    .SortMethod = xlPinYin
    .Apply
  End With

  MsgBox "Rapor oluşturuldu.", vbInformation
End Sub

Function IsValidDate(dateStr As String) As Boolean
  On Error GoTo InvalidDate
  IsValidDate = IsDate(CDate(dateStr))
  Exit Function
InvalidDate:
  IsValidDate = False
End Function

Function SortCollection(col As Collection) As Collection
  Dim sortedCol As Collection
  Dim item As Variant
  Dim i As Long, j As Long
  Dim temp As Variant

  Set sortedCol = New Collection
  For Each item In col
    sortedCol.Add item
  Next item

  For i = 1 To sortedCol.Count - 1
    For j = i + 1 To sortedCol.Count
      If CDate(sortedCol(i)) > CDate(sortedCol(j)) Then
        temp = sortedCol(j)
        sortedCol.Remove j
        sortedCol.Add temp, , i
      End If
    Next j
  Next i

  Set SortCollection = sortedCol
End Function
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
SNNAY
Mesajlar: 29
Kayıt: Prş Mar 21, 2024 11:31 am
Lokasyon: istanbul
Meslek: Oto Yedek Parça Satış Elemanı
Adınız: Sinan
Soyadınız: Aykaç

Re: Çalışma Planı Özetleme

Mesaj gönderen SNNAY »

Deneyiniz

Kod: Tümünü seç

Sub RaporOlustur()
  Dim ws As Worksheet
  Dim reportSheet As Worksheet
  Dim wsName As String
  Dim lastRow As Long
  Dim i As Long, j As Long
  Dim personelName As Variant
  Dim personelMaaş As Variant
  Dim colOffset As Long
  Dim personelDict As Object
  Dim uniqueNames As Collection
  Dim wsDates As Collection
  Dim colIndex As Long

  ' Rapor sayfasını oluştur
  On Error Resume Next
  Set reportSheet = ThisWorkbook.Worksheets("Rapor")
  On Error GoTo 0
  If reportSheet Is Nothing Then
    Set reportSheet = ThisWorkbook.Worksheets.Add
    reportSheet.Name = "Rapor"
  Else
    reportSheet.Cells.Clear
  End If

  ' Sözlük ve koleksiyon nesneleri oluştur
  Set personelDict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  Set uniqueNames = New Collection
  Set wsDates = New Collection

  ' Başlıkları ekle
  reportSheet.Cells(1, 1).Value = "PERSONEL"
  reportSheet.Cells(1, 1).Font.Bold = True

  ' Tüm çalışma sayfaları üzerinden geç ve tarihleri topla
  colOffset = 1
  For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
    wsName = ws.Name
    If IsValidDate(CStr(wsName)) Then
      wsDates.Add wsName
      colOffset = colOffset + 1
      reportSheet.Cells(1, colOffset).Value = wsName
      reportSheet.Cells(1, colOffset).Font.Bold = True
    End If
  Next ws

  ' Ortalama ve Genel Toplam başlıklarını ekle
  reportSheet.Cells(1, colOffset + 1).Value = "ORTALAMA"
  reportSheet.Cells(1, colOffset + 1).Font.Bold = True
  reportSheet.Cells(1, colOffset + 2).Value = "GENEL TOPLAM"
  reportSheet.Cells(1, colOffset + 2).Font.Bold = True

  ' Personel isimlerini ve maaşları topla
  For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
    wsName = ws.Name
    If IsValidDate(CStr(wsName)) Then
      For i = 3 To 22
        ' E sütunundaki ve I sütunundaki isimleri al
        For Each col In Array(5, 9)
          personelName = ws.Cells(i, col).Value
          personelMaaş = ws.Cells(i, 20).Value

          If personelName <> "" Then
            ' Yeni personel ismini kontrol et ve ekle
            On Error Resume Next
            uniqueNames.Add personelName, personelName
            On Error GoTo 0

            ' Personel ismini sözlüğe ekle veya güncelle
            If Not personelDict.exists(personelName) Then
              Set personelDict(personelName) = CreateObject("Scripting.Dictionary")
            End If
            personelDict(personelName)(wsName) = personelMaaş
          End If
        Next col
      Next i
    End If
  Next ws

  ' Personel isimlerini ve maaşları rapor sayfasına yaz
  i = 2
  For Each personelName In uniqueNames
    reportSheet.Cells(i, 1).Value = personelName
    For j = 2 To wsDates.Count + 1
      wsName = reportSheet.Cells(1, j).Value
      If personelDict(personelName).exists(wsName) Then
        reportSheet.Cells(i, j).Value = personelDict(personelName)(wsName)
      End If
    Next j
    i = i + 1
  Next personelName

  ' Ortalama ve Genel Toplamları hesapla
  lastRow = reportSheet.Cells(reportSheet.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
  For i = 2 To lastRow
    reportSheet.Cells(i, colOffset + 1).Formula = "=AVERAGE(B" & i & ":" & Chr(65 + colOffset - 1) & i & ")"
    reportSheet.Cells(i, colOffset + 2).Formula = "=SUM(B" & i & ":" & Chr(65 + colOffset - 1) & i & ")"
  Next i

  ' Sütun genişliklerini ayarla
  reportSheet.Columns("A:Z").AutoFit

  ' İsimlere göre sırala
  reportSheet.Sort.SortFields.Clear
  reportSheet.Sort.SortFields.Add Key:=Range("A2:A" & lastRow), Order:=xlAscending
  With reportSheet.Sort
    .SetRange Range("A1:" & Chr(65 + colOffset + 2) & lastRow)
    .Header = xlYes
    .MatchCase = False
    .Orientation = xlTopToBottom
    .SortMethod = xlPinYin
    .Apply
  End With

  MsgBox "Rapor oluşturuldu.", vbInformation
End Sub

Function IsValidDate(dateStr As String) As Boolean
  On Error GoTo InvalidDate
  IsValidDate = IsDate(CDate(dateStr))
  Exit Function
InvalidDate:
  IsValidDate = False
End Function

Function SortCollection(col As Collection) As Collection
  Dim sortedCol As Collection
  Dim item As Variant
  Dim i As Long, j As Long
  Dim temp As Variant

  Set sortedCol = New Collection
  For Each item In col
    sortedCol.Add item
  Next item

  For i = 1 To sortedCol.Count - 1
    For j = i + 1 To sortedCol.Count
      If CDate(sortedCol(i)) > CDate(sortedCol(j)) Then
        temp = sortedCol(j)
        sortedCol.Remove j
        sortedCol.Add temp, , i
      End If
    Next j
  Next i

  Set SortCollection = sortedCol
End Function
Cevapla